Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
Dergi Kayıt Tarihi: 22.03.2011
DergininWebsitesi: http://www.sosyalarastirmalar.com
Dergi Hakkında: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research; 2007 yılından bu yana yılda dört sayı (güz, kış, bahar ve yaz ) olarak internet üzerinden yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz; herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, bilimsel bir yayın organıdır. Dergimiz, 12. sayıdan itibaren matbu olarak da bilim dünyasının hizmetine sunulmaktadır. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research; dil, edebiyat, halkbilimi, tarih, coğrafya, eğitim bilimleri, din bilimleri, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi vb. sosyal alanlara ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir.
ISSN: 1307-9581
Dergi Dili: Türkçe

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)