turkophone

image.jpg

Derginin Adı: turkophone
Dergi Kayıt Tarihi: 13.02.2015
DergininWebsitesi: www.turkophone.net
Dergi Hakkında: TURKOPHONE Uluslar arası Hakemli bir dergidir. dört ayda bir yayımlanır. Yayın ilkelerinde belirtilen konularda yazılmış yazılara yer verir. Türkçenin hızla gelişmekte olduğu bir dönemde bu alandaki boşluğu doldurmak, bu alanda çalışan araştırmacılara ve akademisyenlere çalışmalarını gösterecekleri bir mecra yaratmak için kurulmuş bir dergidir. Kendi alanındaki boşluğu doldurmak üzere kurulan bu derginin en önemli niteliği akademik kurallara sıkı bir şekilde uymasıdır.Derginin en önemli amacı dilimizin yayılmasına hizmet eden, dünya üzerinde dilimizi konuşulması için gayret gösteren uzman ve akademisyenleri buluşturmak, bu konuda sıkıntı çeken insanları aydınlatmaktır.
ISSN: 2148-6808
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)