Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 21.2.2020
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/neueefd
Dergi Hakkında: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi (NEEEF), eğitim ile ilgili alanlarda üretilen özgün ve nitelikli çalışmalar ile bilginin ve deneyimin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan akademik bir dergidir. Bununla beraber, Beden Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, İlköğretim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ile Yabancı Diller Eğitimi konu alanlarıyla ilgili özgün yaklaşımların, metotların, deneyimlerin ve analize dayalı araştırmaların yayımlandığı yılda 2 (iki) kez elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir.
ISSN: 2687-1831
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Türkçe, İngilizce

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)