Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 19.7.2020
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/opdd
Dergi Hakkında: kul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi (OPDD), okul psikolojik danışmanlığı mesleğinin gelişimi için liderlik yapma amacında olan, bu profesyonel meslekle ilgili kuramsal içerikteki çalışmaları, araştırmaları ve örnek uygulamaları titiz bir hakemlik sürecinden sonra makale halinde yayımlayan yüksek kalitedeki bir dergidir. Dergideki yayınlarda, okul psikolojik danışmanlığı program yönetimi, psikoeğitim uygulamaları, müdahaleler, okul psikolojik danışmanlarının eğitimi gibi konulardaki çalışmalara odaklanılır. Okul psikolojik danışmanlarına ve ilgili meslek üyelerine destek olmak amacıyla, teknikler, materyaller ve düşüncelerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi amaçlanır. Yılda iki sayı olarak yayımlanacak olan OPDD, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin süreli yayınlarından birisi olacaktır. Dergimizin uluslararası nitelik kazanması, yayın kuruluna uluslararası bilim insanlarının katkı sağlaması için çalışmalarımız sürmektedir.
ISSN: 2667-4009
Dergi Dili: Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)