Eurasian Journal of Language Teaching and Linguistic Studies

image.jpg

Derginin Adı: Eurasian Journal of Language Teaching and Linguistic Studies
Dergi Kayıt Tarihi: 24.02.2021
DergininWebsitesi: https://eajltls.com/index.php/home/index
Dergi Hakkında: EAJLTLS'nin amacı, küresel olarak dilbilim ve dil öğretimi hakkında eleştirel tartışmaları teşvik etmektir. EAJLTLS, hem eğitim ve öğretime yönelik yeni teorik anlayışlar geliştirmeyi hem de çeşitli ortamlarda çağdaş eğitim uygulamalarının kapsamı ve doğası ve tüm dilbilimsel çalışmalar hakkında yeni anlayışlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamların ve dinamiklerin karşılıklı etkileşimini keşfetmenin ve yansıtmanın dilbilimsel ve uluslararası öğretim stratejileri ve politikalarını şekillendirmedeki öneminin altını çizer.
ISSN: 2757-8232
Dergi Dili: İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)