Anadolu University Journal Of Education Faculty

image.jpg

Derginin Adı: Anadolu University Journal Of Education Faculty
Dergi Kayıt Tarihi: 5.03.2021
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/en/pub/aujef
Dergi Hakkında: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim olmak üzere yılda dört kez yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ayrıca derginin özel durumlarda ara dönem içerisinde ek sayı çıkarma hakkı bulunmaktadır. Dergide eğitim alanında yapılmış her türlü bilimsel (çeviri, eleştiri, değerlendirme, inceleme vb.) çalışmalara yer verilecektir. Bu bağlamda eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme, eğitim ve öğretim alanında bilimsel yaklaşımlarla hazırlanmış çalışmalara AUJEF'de yer verilecektir. Bunun yanı sıra AUJEF'in konu alanı aşağıdaki alanları da içermektedir: Nitel yönteme dayalı araştırmalar Etnoğrafik, tarihsel, fenomonolojik, durum çalışmaları, eylem araştıması vb. Nicel yönteme dayalı araştırmalar Karma yönteme dayalı araştırmalar Görüş makaleleri Politikalar üzerine perspektifler Eleştirel alanyazın taramaları Kitap değerlendirme
ISSN: 2602-2249
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)