Egitim Bilim ve Araştırma Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Egitim Bilim ve Araştırma Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 12.4.2021
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebad
Dergi Hakkında: Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup, yılda 2 sayı şeklinde çıkmaktadır. Dergimizde alan eğitimi ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarındaki her türlü araştırma temelli yayınlara yer verilmekte olup hem ulusal hem de uluslar arası literatüre kaynak sağlayacak niteliktedir. 2021 yılından itibaren Nisan ve Eylül aylarında yılda 2 sayı şeklinde dergipark üzerinden elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimiz İnternet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir
ISSN: 2757-9522
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)