Eğitim Yönetimi ve Politikaları

image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Yönetimi ve Politikaları
Dergi Kayıt Tarihi: 7.5.2021
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/eypd
Dergi Hakkında: Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe ve İngilizce makalelerin alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildiği bir dergidir. Değerlendirilen makalelerin dergide yayınlanmasının kabul edilmesi için daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması şartı aranmaktadır. Dergimize gönderilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Makale içerik ve stil açısından gerekli koşulları karşılaması durumunda makale yayınlanması için uygunluğu açısından incelenir. Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayınlanması için hakemlerin uygun görmesi gereklidir. Yazarlar ise hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
ISSN: 2717-8552
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)