Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives

image.jpg

Derginin Adı: Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives
Dergi Kayıt Tarihi: 4.12.2017
DergininWebsitesi: http://dergipark.gov.tr/jimeep
Dergi Hakkında: Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi (JIMEP), 2013 yılından itibaren her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir. Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisinin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.
ISSN: 2602-330X
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)