Turkish Journal of Primary Education (TUJPED)

image.jpg

Derginin Adı: Turkish Journal of Primary Education (TUJPED)
Dergi Kayıt Tarihi: 25.09.2018
DergininWebsitesi: http://dergipark.gov.tr/tujped
Dergi Hakkında: “Turkish Journal of Primary Education” 2016 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. “Turkish Journal of Primary Education” ilkokul ve ortaokul düzeyindeki alanlarda yapılan özgün nitelikteki çalışmaları yayınlayarak eğitim-öğretim süreçleri ve öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Şu alanlarda özgün çalışmalar kabul edilmektedir: Sınıf eğitimi/öğretmenliği, okul öncesi eğitimi, Türkçe eğitimi (ilköğretim düzeyinde), Sosyal bilgiler eğitimi, Fen bilgisi eğitimi, Matematik (ilköğretim düzeyinde), Yabancı dil eğitimi (ilköğretim düzeyinde), Güzel sanatlar eğitimi (ilköğretim düzeyinde), Beden eğitimi (ilköğretim düzeyinde)
ISSN: 2602-3873
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.