Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 19.10.2018
DergininWebsitesi: http://dergipark.gov.tr/ataunisosbil
Dergi Hakkında: 2003’den beri ISSN 1304-4990 Süreli yayınlar numaralı yılda dört kez yayımlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, uluslararası hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Dergimizde, sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılmış bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayımlanır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin formatı Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yayın kurulu tarafından yapılır. Uygun görülen çalışmalar, bilimsel yönden değerlendirilmek üzere, yayın kurulu tarafından belirlenen çift-kör, bağımsız ve önyargısız hakemlik (preview) ilkelerine göre en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Son karar dergi yayın kurulunundur. Yayın kurulu hakem kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir. Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez.
ISSN: 1304-4990
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,Arapça,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)