Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 1.11.2017
DergininWebsitesi: http://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/index
Dergi Hakkında: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinin temel amacı; çocuğun yüksek yararı gözetilerek, erken çocukluk dönemine yönelik araştırmaları yaygınlaştırmak, bu dönemi görünür kılmak ve çocukluğun kendine özgü gereksinimlerini açığa çıkarmaktır. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili disiplinler arası bir perspektif ile özgün nitel ve nicel araştırmalara yer vermektedir. Bununla birlikte çocuk çalışmalarına yönelik derleme, kitap tanıtımı ve teorik çalışmalara da yer verilmektedir. Ayrıca dergi her yıl öğretmen ve öğrenci çalışmalarına yer verdiği bir de özel sayı çıkaracaktır.
ISSN: 2564-7601
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.