Arama Paneli


    Ara:8 adet dergi bulundu.

Derginin Adı : Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
ISSN : 1306-3049
DergininWebsitesi : http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce
Dergi Hakkında : The aim of the Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (EJPCE) is to publish original, reviewed articles on a variety of topics and research methods in physics and chemistry education. The journal is for teachers, researchers and other practitioners in physics and chemistry education. The journal welcomes articles that address issues in physics and chemistry Education. The journal welcomes studies that explore physics and chemistry education from different cultural perspectives.
Dergi Kayıt Tarihi: 5.10.2011Derginin Adı : Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal
ISSN : 2149-1348
DergininWebsitesi : http://socialsciences.eurasianacademy.org/
Dergi Hakkında : Uluslararası Hakemli ve Alan indeksli Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergimiz 2015 yılında yayın hayatına girmiştir. Dergimizde sosyal bilimler alanında hazırlanan özgün, derleme ve araştırma konulu çalışmalara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli ve akademik bir dergidir. Sosyal bilimler ve disiplinlerine ait olan çalışmalar kabul edilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi: 18.01.2015Derginin Adı : Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
ISSN : 2147-0847
DergininWebsitesi : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuavid/index
Dergi Hakkında : İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü tarafından yayınlanmakta olan İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)'nde sosyal bilimler alanında Avrasya ile ilgili farklı meseleleri konu alan makalelere yer verilmektedir. Avrasya ile ilgili olmak kaydı ile sosyal bilimlerin tüm alanlarında ve/veya disiplinler arası çalışmalar kabul edilmektedir. AVİD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrasya bölgesine yönelik akademik inceleme ve araştırmaları ilim âleminin dikkatine sunmayı amaçlayan ve bu kapsamda yayın politikası olarak, 29 farklı ülkeden değerlendirmelerine başvurduğu hakemleri ile uluslararası bilimsel ölçütleri esas alan akademik bir dergidir. AVİD’e Türkçe, İngilizce ve Rusça, yazılmış makaleleri kabul edilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi: 7.09.2015Derginin Adı : Eurasian Journal of Applied Linguistics
ISSN : 2149­-113
DergininWebsitesi : www.ejal.eu
Dergi Hakkında : Eurasian Journal of Applied Linguistics (EJAL) is a professional, double blind peer-reviewed international journal devoted to promoting dissemination of scholarly knowledge and exchange of academic research and professional findings on all aspects of second or foreign language (L2) learning and teaching. Due attention is paid to the teaching and learning of all languages as a second/foreign language. To this end, EJAL publishes theoretical and empirical studies in the form of original research, research reviews, case studies, conceptual frameworks, and innovative educational and social ideas with both regional and global perspectives. EJAL has a clear preference for manuscripts with strong theoretical foundation and tangible educational and research implications. We, therefore, invite original submissions from around the world that fit within this aim.
Dergi Kayıt Tarihi: 29.10.2017Derginin Adı : Eurasian Research in Sport Science
ISSN : 2636-8269
DergininWebsitesi : http://dergipark.gov.tr/eriss
Dergi Hakkında : Spor bilimleri dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 16.01.2019Derginin Adı : Eurasian Rsearch Journal
ISSN : 2519-2442
DergininWebsitesi : https://dergipark.org.tr/tr/pub/erj
Dergi Hakkında : Eurasian Research Journal is a refereed journal of international standards aiming to publish scientific articles and book reviews in a wide range of fields including economics, finance, energy, international relations, security, transportation, politics and sociology in the Eurasian region that covers the territory from the Balkans to Mongolia with particular focus on Turkic – speaking countries. It is published biannually in January and July. Contributions and articles submitted to Eurasian Research Journal are first evaluated by the Editorial Board with the regard to their compliance with the publishing principles, and those found acceptable are forwarded to the referees well known for their scholarship in the relevant field. The names of referees and also their reports are kept in record for a period of five years. The authors are responsible for opinions stated in the articles published in the journal.
Dergi Kayıt Tarihi: 12.03.2020Derginin Adı : Eurasian Journal of Teacher Education
ISSN : 2717-7750
DergininWebsitesi : https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejte
Dergi Hakkında : Eurasian Journal of Teacher Education (EJTE) is an international refereed journal that accepts qualified research for teacher education. Articles in English and Turkish are published in EJTE. Articles in English include Turkish abstracts and extended abstracts, articles in Turkish include English abstracts and extendend abstract. Manuscripts submitted to the journal should not be published elsewhere or sent for publication. EJTE publishes three issues (April, August, December) annually. The journal has determined an open access policy and does not charge for publication. The journal accept manuscirpt with teachers and prospective teachers. All publishing rights of the published articles belong to the EJTE. The Editor and Editorial Board belongs to the decision-making authority on matters not mentioned here. EJTE is published only as online.
Dergi Kayıt Tarihi: 5.09.2020Derginin Adı : Eurasian Journal of Language Teaching and Linguistic Studies
ISSN : 2757-8232
DergininWebsitesi : https://eajltls.com/index.php/home/index
Dergi Hakkında : EAJLTLS'nin amacı, küresel olarak dilbilim ve dil öğretimi hakkında eleştirel tartışmaları teşvik etmektir. EAJLTLS, hem eğitim ve öğretime yönelik yeni teorik anlayışlar geliştirmeyi hem de çeşitli ortamlarda çağdaş eğitim uygulamalarının kapsamı ve doğası ve tüm dilbilimsel çalışmalar hakkında yeni anlayışlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamların ve dinamiklerin karşılıklı etkileşimini keşfetmenin ve yansıtmanın dilbilimsel ve uluslararası öğretim stratejileri ve politikalarını şekillendirmedeki öneminin altını çizer.
Dergi Kayıt Tarihi: 24.02.2021