Arama Paneli


    Ara:3 adet dergi bulundu.

Derginin Adı : Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
ISSN : 1306-3049
DergininWebsitesi : http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce
Dergi Hakkında : The aim of the Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education (EJPCE) is to publish original, reviewed articles on a variety of topics and research methods in physics and chemistry education. The journal is for teachers, researchers and other practitioners in physics and chemistry education. The journal welcomes articles that address issues in physics and chemistry Education. The journal welcomes studies that explore physics and chemistry education from different cultural perspectives.
Dergi Kayıt Tarihi: 5.10.2011Derginin Adı : Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal
ISSN : 2149-1348
DergininWebsitesi : http://socialsciences.eurasianacademy.org/
Dergi Hakkında : Uluslararası Hakemli ve Alan indeksli Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergimiz 2015 yılında yayın hayatına girmiştir. Dergimizde sosyal bilimler alanında hazırlanan özgün, derleme ve araştırma konulu çalışmalara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli ve akademik bir dergidir. Sosyal bilimler ve disiplinlerine ait olan çalışmalar kabul edilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi: 18.1.2015Derginin Adı : Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
ISSN : 2147-0847
DergininWebsitesi : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuavid/index
Dergi Hakkında : İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü tarafından yayınlanmakta olan İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)'nde sosyal bilimler alanında Avrasya ile ilgili farklı meseleleri konu alan makalelere yer verilmektedir. Avrasya ile ilgili olmak kaydı ile sosyal bilimlerin tüm alanlarında ve/veya disiplinler arası çalışmalar kabul edilmektedir. AVİD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrasya bölgesine yönelik akademik inceleme ve araştırmaları ilim âleminin dikkatine sunmayı amaçlayan ve bu kapsamda yayın politikası olarak, 29 farklı ülkeden değerlendirmelerine başvurduğu hakemleri ile uluslararası bilimsel ölçütleri esas alan akademik bir dergidir. AVİD’e Türkçe, İngilizce ve Rusça, yazılmış makaleleri kabul edilmektedir.
Dergi Kayıt Tarihi: 7.9.2015