Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies

image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Dergi Kayıt Tarihi: 7.09.2015
DergininWebsitesi: http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuavid/index
Dergi Hakkında: İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü tarafından yayınlanmakta olan İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)'nde sosyal bilimler alanında Avrasya ile ilgili farklı meseleleri konu alan makalelere yer verilmektedir. Avrasya ile ilgili olmak kaydı ile sosyal bilimlerin tüm alanlarında ve/veya disiplinler arası çalışmalar kabul edilmektedir. AVİD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrasya bölgesine yönelik akademik inceleme ve araştırmaları ilim âleminin dikkatine sunmayı amaçlayan ve bu kapsamda yayın politikası olarak, 29 farklı ülkeden değerlendirmelerine başvurduğu hakemleri ile uluslararası bilimsel ölçütleri esas alan akademik bir dergidir. AVİD’e Türkçe, İngilizce ve Rusça, yazılmış makaleleri kabul edilmektedir.
ISSN: 2147-0847
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Rusça

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian StudiesAvrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Kapak ve İçindekiler
AVRASYACI LEV N. GUMİLEV’İN TARİH GÖRÜŞÜNDE TÜRK ETNOSUNUN ...
KORE EKONOMİK GELİŞİMİNİN SOSYO-KÜLTÜREL DİNAMİKLERİ:
AZERBAYCAN’DA EĞİTİM HİZMETLERİ SUNUMUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ...
Osmanlı-Rusya Rekabetinde Kuzey Kafkasya: Kimlik Mücadelesi...
SİVAS ÖĞRETMEN KOLEJİ
Yakın Doğuda Britanya Politikası: Dağıstan’da İngiliz Misyo...
TAKİPTEKİ KREDİ ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE’DE KAT...
XIX. YÜZYILDA HIRVAT İLİRİZM HAREKETİ
Феномен этнического самосознания Кумыкского народа
I. BALKAN SAVAŞI ÖNCESİNDE OSMANLI ASKERİNİN TALİM - TERBİY...
VARLIK VERGİSİ KANUNU VE UYGULAMASI
SÜRGÜN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA GÖÇÜN SOSYO-POLİTİĞİ:
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Kapak ve İçindekiler
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
THE EU-RUSSIA RELATIONS AT THE CROSS-ROADS:
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
IBN KHALDUN: INFLUENCE OF LIFE AND IDEAS ON POST-SOVIET UNI...
KALMUK ADI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
RUSYA’DA VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER REFORMUNUN KARŞILAŞ...
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANL DEVLETİ’NE İSKÂN OLUN...
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE HARBİYE NEZARETİ’NİN “ÇANAKK...
THE ANATOMY OF AN OPPOSING SUNNI MOVEMENT IN SYRIA: THE MUS...
SAVAŞ, PROPAGANDA VE KARTPOSTALLAR
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE “BİZ” VE “ÖTEKİ” ÖNYARGILARIN DİNA...
YENİ ZELANDA'DA MEDYA OKURYAZARLIĞI UYGULAMA VE DENEYİMLERİ
IDENTIFYING THE GEORGIANS LIVING IN TURKEY AS A DIASPORIC C...
EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING TO TEACH VOCABULARY IN TURKI...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
PATRİK KİRİL VE SOĞUK SAVAŞ SONRASI RUS ORTODOKS KİLİSESİNİ...
LEGAL BASIS OF ACCESSING AND OBTAINING ENVIRONMENTAL INFORM...
RUSYA’NIN YUMUŞAK GÜÇ ARAÇLARI
ПОПЫТКИ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА ИМАМОМ Н.ГО...
ВЕЛИКИЙ ТЮРКСКИЙ ГЕНИЙ АМИР ХОСРОВ И ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ В МУЗЫК...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
OSMANLI BELGELERİ IŞIĞINDA HAMMER
YUNANİSTAN’IN ANADOLU İŞGALİ VE SONRASINDA ANGLİKAN KİLİSES...
20. Yüzyılın İkinci Yarısında Türkiye İle Hindistan’ın Siya...
Kazakistan'ın Dış Politika Önceliklerinin Şekillenmesinde B...
Rus Dilinde Kiplik Parçacıkları: Anlamı, Dildeki İşlevi Ve ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
EMÎR (MELİK) GAZİ (1104-1134)
NEFS-İ ŞAM ÖRNEĞİNDE GAYRİMÜSLİMLERİN NÜFÛS VE MESLEKLERİNE...
AB ENTEGRASYON SÜRECİNDE EGEMENLİK VE SOSYAL POLİTİKALAR HA...
II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE ISTANBUL MEDRESELERİNDEKİ ÖĞRENCİLE...