image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2021/22
Sayı: 3
Makale Başlık: Erken Çocukluk Dönemindeki Kaynaştırma Uygulamalarında Sosyal Etkileşimin Geliştirilmesine Yönelik Akran Aracılı Müdahaleler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Peer-Mediated Interventions to Improve Social Interaction in Early Childhood Inclusive Practices
Makale Eklenme Tarihi: 1.09.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışma, erken çocukluk dönemindeki kaynaştırma uygulamalarında tipik gelişen çocuklarla otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar arasındaki sosyal etkileşimi geliştirmeye yönelik müdahaleler arasında ön plana çıkan akran aracılı müdahalelerle ilgili genel bir bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle akran aracılı müdahalelerin amaçları, temel özelikleri, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklara, tipik gelişen akranlara, erken çocukluk eğitim ortamlarına katkıları ve sınırlılıklarından söz edilmiştir. Ayrıca bu müdahalelerin sınıflandırılması ve erken çocukluk dönemindeki çocuklarda uygulanma süreci açıklanmıştır. Ardından son yıllarda alanyazında kullanımı ön plana çıkan Akran Aracılı Doğal Gelişimsel Davranışsal Müdahalelerle ilgili araştırmalara yer verilmiştir. Son olarak konuyla ilgili ileri araştırmalara ve erken çocukluktaki kaynaştırma uygulamalarına yönelik öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to provide information about Peer-Mediated Instruction/Intervention which is used for fostering social interaction between children with autism spectrum disorder and typically-developing children in early childhood inclusive practices. In accordance with this purpose, the aim of Peer-Mediated Instruction/Intervention, their characteristics, benefits and limitations for children with autism spectrum disorder and typically-developing peers were described. The information was given about the classification of these interventions and implementation procedure. Previous studies related to Peer-Mediated Naturalistic Developmental Behavioral Interventions were presented. The findings of these studies were discussed in terms of future research and early childhood inclusive practice.

PDF Formatında İndir

Download PDF