Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 3.11.2015
DergininWebsitesi: http://www.ijoses.com/
Dergi Hakkında: International Journal of Social and Educational Sciences (IJOSES) / Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi (USEBD) 2013 yılında yayın hayatına başlamış Sosyal ve Eğitim alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli bir dergidir. IJOSES / USEBD Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayılar da yayımlanmaktadır. IJOSES / USEBD’de yayınlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen ve en az iki hakemin olumlu görüşü sonrası yayın kurulunca kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları IJOSES / USEBD’e aittir. Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda sunulan bildiriler belirtilmek şartı ile yayın için gönderilebilir. Sempozyumlarda sunulan bildirilerin basılmamış olması gerekmektedir.
ISSN: 2148-8673
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri DergisiUluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
BATI AVRUPA’DA SOSYOKÜLTÜREL DÖNÜŞÜMLER VE BİR BİLİM DALI O...
KARABAĞ SORUNUNUN TEMELLERİ: BÖLGESEL MÜCADELELER VE ETNİK ...
GERÇEK EYLEM OLARAK NÖROPAZARLAMA: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI UY...
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE MEKÂNSAL VE İHTİYAÇSAL DURUM ANKE...
YÖNETİCİLER AÇISINDAN GÖÇÜN EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR D...
TÜRKİYE’DE SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ İLKÖĞRETİM KURUMUNDAN İL...
DONNA TRUEIT, PRAGMATISM, POST-MODERNISM, AND COMPLEXITY TE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN, AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN VE SSCB ARASI...
DOKUZUNCU VE ONUNCU YÜZYILDA SUGUR-EŞ’ŞAM SINIR HATTININ HA...
İBN TEYMİYYE’NİN MOĞOL-İLHANLILAR’A KARŞI SİYASİ VE DİNİ MÜ...
AN EXAMPLE FOR SOCIO-ECONOMIC INTERACTIONS IN THE SANJAK OF...
ÜÇÜNCÜ CİNSİYETİN DÜNYASI: ÇİNLİ HADIMLAR
POLİTİK KONUŞMALARDAKİ İKNA VE ÜSLUP FAKTÖRLERİNİN SEÇMENLE...
KİTAP BASIMEVİ SEÇİMİNDE AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİNİN KULLAN...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
COPING: IMPORTANCE OF CONTEXTUAL FACTORS AND MEASUREMENT
CUMHURİYET DÖNEMİNDE GİRESUN’DA MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER...
ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKİ BAĞLAMDA ÇOCUĞUN İHMAL VE İSTİSMARD...
TÜRK DÜNYASININ UNSURLARINDAN ÇUVAŞ TÜRKLERİ VE HALK İNANIŞ...
TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ VE HAYAT AĞACI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
SİCİLLERDEN İHTIDALARI OKUMAK: TANZİMAT ÖNCESİNDE ANKARA’DA...
ORTADOĞU DENKLEMİNDE IRAK TÜRKMENLERİ VE GELECEĞİ
SGRAFFİTO TEKNİĞİNİN EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN SAĞLAYACA...
HÂŞİMÎ’NİN MİHR Ü VEFÂ MESNEVİSİNDE “MEKÂN”
XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA ÇERKEŞ KAZASININ EKONOMİK DURUMU
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
XU FU’NUN SEYAHATİ: ÇİN-JAPON İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI MI?
ŞAH İSMAİL’İN MEZHEBİ EĞİLİMLERİNİN ANADOLU VE İRAN COĞRAFY...
TEMETTUAT KAYITLARINA GÖRE ERMENAS (IRLAMAZ) KÖYÜ’NÜN SOSYO...
COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE’NİN YAKIN GELECEKTEKİ...
Selim Hilmi Özkan, Sicill-İ Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
“TAP-” FİİLİ VE TÜREVLERİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ, IRAK TÜRKMEN...
BİR ALMAN MÜHENDİSİN GÖZÜNDEN ZEYTUN VE ÇUKUROVA ERMENİ OLA...
İNSAN HAKLARI BAŞARI TESTİ VE İNSAN HAKLARI GÖRÜŞME FORMU
0-2 YAŞ BEBEĞİ OLAN ANNELERİN OYUNCAK TERCİHLERİNİN İNCELEN...
İNGİLTERE’DEKİ İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞ...
İSTİKLAL HARBİNDE ANTALYA VE HAVALİSİNDE KURULAN MÜDAFAA-İ ...
ORTAÇAĞDA ORİJİNAL BİR SİYASİ YAPI: GÜÇLÜ VE NÜFUZLU HER EM...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN...
HÜSEYİN SÎRET’İN “LEYÂL-İ GİRÎZÂN” ADLI ŞİİRİ
İLKOKULA GİDEN MÜLTECİ ÇOCUKLARA YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİ...
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERIN KONUŞMA BECERİSİNİ ÖLÇM...
KİTAP TANITIMI: SOSYOBİLİMSEL KONULAR ve ÖĞRETİMİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
AN EXAMİNATİON OF PRESERVİCE MATHEMATİCS TEACHERS’ REALİSTİ...
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ FAALİYETLERİNİN DİDAKTİ...
SANAT DEĞERİNİN ÇEVİRİYE ETKİSİ