Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 10.11.2015
DergininWebsitesi: http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_SBD/index.html
Dergi Hakkında: Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi; Ekonomi, İşletme, Yönetim, Siyaset Bilimi, Hukuk, Sosyoloji, Felsefe, Etik ve diğer alanlarda hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir.
ISSN: 1309 -801
Dergi Dili: Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)