Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences

image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences
Dergi Kayıt Tarihi: 05.02.2011
DergininWebsitesi: http://www.insanbilimleri.com/
Dergi Hakkında: •Uluslararası İnsan Bilimleri (ISSN:1303-5134) hakemli bir dergidir. •Türkçe veya diğer dillerde her tür bilimsel çalışma yayınlanır. •1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde ardışık sayılar olarak, yılda iki kez çevirimiçi yayınlanır. •Gönderilecek çalışmaların hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak yayınlanmış çalışmalar güncellemek koşuluyla gönderilebilir. •Yayın politikası olarak ULAKBİM Dergi Değerlendirme Kriterleri esas alınmaktadır. İnsan bilimleri, insanın kendisini anlamak için giriştiği faaliyetin sonucunda doğmuş bir disiplindir. İnsanoğlu “hiçbir şey göründüğü gibi değildir” cümlesiyle ifade bulan bir çıkarıma en güçlü şekilde, kendisini anlama faaliyetine tuttuğunda ulaşmıştır. Psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji gibi insanın kendisiyle, çevresiyle ve diğer çevrelerin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen ve bu yolda düşünceler üreten bilim dalları “insan bilimleri” adlandırmasıyla karşımıza çıkmaktadır. İnsanın evreni anlama çalışması da bir bakıma kendisini anlamak istemesiyle ilintilidir. Bu bağlamda insan için en büyük bilinmez kendisidir. İnsan, yaşadığı çevreyi anlamlandırabildiği ölçüde kendisini de ifade etmiş olacaktır. Bu elektronik dergide yapılmak istenen de insan denilen meçhulü farklı farklı yönleriyle ele alan disiplinlere mensup bilim ve düşünce insanlarına, bu faaliyetlerini açıklama imkânı vermektir. Teknolojinin imkanlarından yararlanarak bilgiyi rahatça ulaşılabilir hale getirmek ve insanı tanıma girişimine katkı sağlamak, bu bilimsel platformun temel amaçlarından biridir. Gözlemek, denemek, gözlem ve deneyler üzerine düşünmek, düşünceler hakkında tartışarak, yeni doğruları bir süreklilik dahilinde sunmak platformumuzun bir diğer amacıdır. Bu çerçevede bilim insanlarımızı “çevre”mize davet ediyoruz.
ISSN: 1303-5134
Dergi Dili: Türkçe

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)