Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences

image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences
Dergi Kayıt Tarihi: 5.02.2011
DergininWebsitesi: http://www.insanbilimleri.com/
Dergi Hakkında: •Uluslararası İnsan Bilimleri (ISSN:1303-5134) hakemli bir dergidir. •Türkçe veya diğer dillerde her tür bilimsel çalışma yayınlanır. •1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde ardışık sayılar olarak, yılda iki kez çevirimiçi yayınlanır. •Gönderilecek çalışmaların hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak yayınlanmış çalışmalar güncellemek koşuluyla gönderilebilir. •Yayın politikası olarak ULAKBİM Dergi Değerlendirme Kriterleri esas alınmaktadır. İnsan bilimleri, insanın kendisini anlamak için giriştiği faaliyetin sonucunda doğmuş bir disiplindir. İnsanoğlu “hiçbir şey göründüğü gibi değildir” cümlesiyle ifade bulan bir çıkarıma en güçlü şekilde, kendisini anlama faaliyetine tuttuğunda ulaşmıştır. Psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji gibi insanın kendisiyle, çevresiyle ve diğer çevrelerin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen ve bu yolda düşünceler üreten bilim dalları “insan bilimleri” adlandırmasıyla karşımıza çıkmaktadır. İnsanın evreni anlama çalışması da bir bakıma kendisini anlamak istemesiyle ilintilidir. Bu bağlamda insan için en büyük bilinmez kendisidir. İnsan, yaşadığı çevreyi anlamlandırabildiği ölçüde kendisini de ifade etmiş olacaktır. Bu elektronik dergide yapılmak istenen de insan denilen meçhulü farklı farklı yönleriyle ele alan disiplinlere mensup bilim ve düşünce insanlarına, bu faaliyetlerini açıklama imkânı vermektir. Teknolojinin imkanlarından yararlanarak bilgiyi rahatça ulaşılabilir hale getirmek ve insanı tanıma girişimine katkı sağlamak, bu bilimsel platformun temel amaçlarından biridir. Gözlemek, denemek, gözlem ve deneyler üzerine düşünmek, düşünceler hakkında tartışarak, yeni doğruları bir süreklilik dahilinde sunmak platformumuzun bir diğer amacıdır. Bu çerçevede bilim insanlarımızı “çevre”mize davet ediyoruz.
ISSN: 1303-5134
Dergi Dili: Türkçe

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human SciencesUluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Cultural diversity policies of the museums in the United Ki...
Nano innovation with smart products: The youth’s nanotech a...
Crisis communication management within the context of strat...
The impacts of education, vocational tenure and career oppo...
Evaluation of problematic use of mobile phones and quality ...
Perceptions of school resource officers on juvenile delinqu...
Police use of force: individualistic, situational, and orga...
An investigation of pre-service teachers’ security awarenes...
The adaptation of Academic Major Satisfaction Scale to Turk...
The objectives of disaster education from teachers’ perspec...
Building a constructivist social learning environment throu...
A solution proposal for the arising problems of the present...
Tax burden on wage revenues: the tax wedge
Foreign trade intensities’ development of Ottoman 45 Countr...
Institutional images of college of physical education and s...
Determining the educational needs of parents of mentally de...
Investigation of primary school teacher candidates’ global ...
The investigation of the relationship between parents’ invo...
Investigation of primary school students’ attitudes toward ...
The short version of service-learning involvement scale: Th...
An evaluation of educational supervision from the perspecti...
Two faced mathematical words
The relationship among self-esteem, intelligence, and acade...
Reading attitude scale: The reliability and validity study
The problems experienced by science teachers in their profe...
Teachers’ perceptions and expectations of teacher leadershi...
Inspection and teachers’ emotions: An emotional evaluation ...
Job dissatisfaction among vocational and technical teachers
Investigating the attitudes of adults aged 18-30 with disab...
A Turkish adaptation of the Emotion Regulation Questionnair...
Hard disk failure and data recovery methods in computer for...
Analysis of the changes in vegetation of the Sapanca Lake B...
A study on marital relationship and marital life satisfacti...
Development of the Scale on Coping with Cyber Bullying towa...
An examination of secondary school students' levels of read...
Misuse of ICTs among Turkish children and youth: A study on...
Mass psychology according to Thucydides and its reflection ...
Adult education policies of the government of Democrat Part...
An analysis of the effects of users’ different characterist...
Acquisition of Turkish demonstrative pronouns in children
Biomedical ethical evaluation of Turkish newspaper articles...
Factors associated with Genital Hygiene Behaviours in pregn...
“Taksim” in Traditional Turkish Classical Music within the ...
Examining the situation of classical guitar in symphony orc...
A Study on the factors affecting Arabesk music preference a...
‘Division of the Monochord’ and the science of harmonics in...
Nurses’ working motivation sources and related factors: A q...
Effect of fluid-filled support-surface utilization on preve...
Evaluating nursing students clinic stress, and coping with ...
Misconceptions about family planning of women in Turkey
Determination of the recreational park users satisfactions ...
Revised version of physical education teachers’ self-effica...
Comparison of some physical and physiological characteristi...
Performance analysis of the last champion German National T...
How to run a successful and educational basketball camp
The examination of the effects of 8-week plyometric trainin...
The challenges of the volunteerism process during internati...
Representation of the cartoon controversy on the U.S. newsp...
Investigation of burnout in marriage
The sources of self-esteem: Initating and maintaining roman...
The development of Irrational Romantic Relationship Beliefs...
The relationship between the exam anxiety of the female stu...
Sex difference and menstrual cycle effects on semantic prim...
The effect of coping program against creativity-based burno...
Positive and negative affect as predictors of family life s...
Investigation of the effect of use of safety belt rate on t...
Factors affecting trust in police in Turkey
An application with multinomial logistic regression analysi...
Seventh grade students’ perceptions on webquest- aided lear...
Divorced womens’ hopelessness and social support
Media exposure and influence of female athlete body images
Marx’s distinction between socialism and communism
Effect of materialism and environmental knowledge on enviro...
Adana MP’s in the third millennium
The death game against power: Suicide attack
Evaluating the reasons of low reading skills of primary sch...
Bertolt Brecht in Latin America
Privacy of personal ınformation in tourism sector
Dimensional comparatives of organizational citizenship and ...