Beytulhikme An International Journal of Philosophy

image.jpg

Derginin Adı: Beytulhikme An International Journal of Philosophy
Dergi Kayıt Tarihi: 4.03.2013
DergininWebsitesi: http://www.beytulhikme.org
Dergi Hakkında: "Beytulhikme An International Journal of Philosophy" bilimsel hakemli bir dergi olup adından da anlaşılacağı gibi, felsefeyi bir eğitim haline getirme amacıyla kurulmuştur. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. BIJOP, akademik makalelerin yanı sıra felsefe alanındaki akademik etkinlik, söyleşi, kitap ve makale değerlendirmesi, eleştiri yazıları ve çevirilere de yer verir. Dergimiz açık dergi sistemi kullanmaktadır ve tam metin olarak bütün kullanıcıların erişimine açıktır.
ISSN: 1303-8303
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.