Yükseköğretim Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 18.07.2013
DergininWebsitesi: http://www.yuksekogretim.org
Dergi Hakkında: Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği’nin (YÖSAD) yayın organı olan Yükseköğretim Dergisi (p-ISSN 2146-796X; e-ISSN 2146-7978), yılda üç kez yayımlanan, disiplinlerarası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan ve hem basılı hem de elektronik sürümleri bulunan derginin içeriğini yükseköğretim ile ilgili konular oluşturur. Elektronik sürüm çevrimiçi (online) açık erişim dergi olarak yayımlanmaktadır.
ISSN: 2146-796X
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.