Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 18.05.2012
DergininWebsitesi: http://www.deedergisi.org/
Dergi Hakkında: Dil ve edebiyat eğitimi bireylerin duygusal ve düşünsel gelişimleriyle birlikte, ana dillerini doğru ve güzel kullanmalarını, yaşadıkları toplumun kültürel ve estetik değerlerini içselleştirmelerini sağlayan önemli bir alandır. Günümüzde ana dili eğitimi yanında başka dillerin öğretimi de eğitim programlarında en çok üzerinde durulan öğretimsel işlerin başında gelmektedir. Hem ana dili eğitiminde hem de yabancı bir dil öğretiminde, yeni paradigmalar bağlamında çağın önünde bilimsel bilgiler üretilmesi gelecekte ortaya çıkacak olan sorunların çözümünü kolaylaştırır. Gerek ana dili eğitiminde gerekse yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlara hem dil bilimcilerin hem de eğitim bilimcilerin ortak çözüm önerileri geliştirmeleri, ortaya çıkan bu yeni fikirleri aynı platformlarda paylaşmaları bilginin kalıcı, etkili ve çoğulcu bir anlayışla üretildiği anlamına gelir. Dolayısıyla Dil ve Edebiyat Eğitimi dergisinde genelde dil ve edebiyat eğitimini, özelde ise her dilin eğitim ve öğretiminde karşılaşılan sorunlara yönelik konuları kapsamaktadır. Her ne kadar her dil ve edebiyatın kendine has özellikleri olsa da insanların ortak dil öğrenme donanımlarına sahip olmaları, dil ediniminde, benzer bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlar göstermeleri dil öğretimi sorunlarının birlikte ele alınmasını gerektirir. Dil ve edebiyat eğiminin kendi içine kapanarak çözüm bulunmaya çalışılması alandaki yeni bilgilerin paylaşılmasını ve gelişimin önünü kesmektedir. Bu bakımdan Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi’nde özelde Türkçe/Türk dili ve edebiyatı eğitimi, genelde ise bütün dillerin eğitim ve öğretimi alanındaki bilimsel araştırmalar bir araya getirilerek, oluşturulacak bilgi ve anlayış etkileşimiyle çağın önünde bilimsel çözümler elde edilip paylaşılacaktır.
ISSN: 2146-6971
Dergi Dili: İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca, İspanyolca,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.