Ana dili Eğitimi Dergisi ADED

image.jpg

Derginin Adı: Ana dili Eğitimi Dergisi ADED
Dergi Kayıt Tarihi: 5.11.2013
DergininWebsitesi: www.anadiliegitimi.com
Dergi Hakkında: Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanan uluslar arası hakemli bir dergidir. Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), genel olarak bir dilin, özel olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır. Dergide, ana dili eğitimi ve öğretimi alanında yaşanan problemleri ele alan ve bu konuda çözüm önerileri getiren kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verilir. Makalelerin Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED)’nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bildirinin sunulduğu yerin ve toplantının yeri ve zamanı açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. Açık Erişim Politikası Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin küresel değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır. Derginin yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan yazılar anadiliegitimi@gmail.com adresine e-posta ekinde gönderilmelidir.
ISSN: 2147-6020
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,..

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.