AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ

image.jpg

Derginin Adı: AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ
Dergi Kayıt Tarihi: 25.5.2015
DergininWebsitesi: http:/iibfaacd.kilis.edu.tr
Dergi Hakkında: Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.
ISSN: 1309-3762
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİAKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TÜRKİYE’DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLA...
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜR...
TÜRKİYE’DE HARF DEVRİMİNİN MUHASEBE EĞİTİMİ VE MUHASEBE UYG...
PAZARLAMADA HALKLA İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ VE ROLÜ: KOBİLER ÜZE...
KOÇLUK YAKLAŞIMININ YÖNETİCİ VE İŞ GÖREN ÜZERİNE ETKİLERİNE...
DETERMINING FACTORS OF TRADE FLOWS BLACKSEA ECONOMIC COOPER...
WEAPONS OF MASS DESTRUCTION AS TOOL OF INTERNATIONAL POLITI...
TEKNOLOJİK GELİŞME, İMKB VE NASDAQ’DA İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ...
YENİ KURULAN ÜNİVERSİTELERDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ: KİLİS 7 ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
SUPPORTIVE FACTORS FOR SYRIAN HOME APPLIANCES MANUFACTURERS...
PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ KOORDİNASYONU
SON YAŞANAN KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ ÜZ...
KÜRESEL REKABETİN TIRMANDIĞI BİR SÜREÇTE TÜRK LİDERLERE UYG...
EKMEK ÜRETİM İŞLETMELERİNİN VERİMLİLKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
İKTİSATÇILAR KÜRESEL KRİZİ NEDEN TAHMİN EDEMEDİ?
NEW CONCEPT FOR ECONOMIC DEVELOPMENT
EKOLOJİK İKTİSAT VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
ENDÜSTRİYEL BÖLGENİN GELİŞİM SÜRECİ: TEORİK BİR YAKLAŞIM
EKONOMİK GÖSTERGELERLE TÜRKİYE'DE BİLGİ EKONOMİSİ (1998-200...
6111 SAYILI KANUN'UN ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİR...
AVRUPA BİRLİĞİ İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE HAYVANCILI...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
THE ROLE OF ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) IN REDUCING...
HALKIN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK ALGILA...
PARA POLİTİKASINDA ŞEFFAFLIK UYGULAMALARI: ÇEŞİTLİ ÜLKE VE ...
TÜRKİYE’DE UYGULANAN DÖVİZ KURU SİSTEMLERİNİN DIŞ TİCARET İ...
HEMŞİRELERDE KURUM VE YÖNETİMİN ETKİSİNE BAĞLI OLARAK YAŞAN...
TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET-SANAYİ ÜRETİM İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN AR...
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TURİZM SEKTÖRÜ: BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLO...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
İŞLETME STRATEJİLERİ VE İHRACAT PERFORMANSI İLİŞKİLERİ
CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA KİLİS’İN İKTİSADİ VE SOSYAL YA...
ÇEVRE - İKTİSAT İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARINI...
KALKINMA AJANSLARI VE ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
YENİLİK EKONOMİSİNİ ÖNE ÇIKARAN GELİŞMELER
DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIŞ TİCARETE ETKİSİ: ...
TÜRKİYE VE BAZI ÜLKELERDEKİ VERGİ REFORMLARINA BİR BAKIŞ
TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
RİSK YÖNETİMİ VE ÜLKE UYGULAMALARINDA YÖNETİM MODELLERİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 8<%$ Resources: Default, Sayi %>: 8
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİ...
PROFITABILITY ANALYSIS OF STATE-OWNED AND PRIVATELY-OWNED B...
GELENEKSEL MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ İLE FAALİYET TABANLI ...
E-DIŞ TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ
FİNANSAL BİLGİLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA PAYLAŞIMI VE E-DEFTE...
FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATM...
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİNİN TOKAT İLİ EKONOMİSİNE ETKİSİ
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE...
KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLE...
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ: RADYOLOJİ ...
SİYASİ PARTİLERDE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VE DİSİPLİN ALGISI: T...
İKTİSADİ KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İL...
FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ...
ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİM...
TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞME İLE ENFLASYON ARASIND...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 10<%$ Resources: Default, Sayi %>: 10
YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTAN...
İNSAN KAYNAKLARININ İNSAN SERMAYESİNE DÖNÜŞÜMÜ: BİR LİTERAT...
TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI DIŞ TİCARET AÇIKLARI ÜZERİNDE E...
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ENERJİ KIRILGANLIK ENDEKSLER...
THE SYRIAN CRISIS REPERCUSSIONS ON THE PHARMACEUTICAL INDUS...
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YEREL YÖNETİMLERİN MEC...
SU SEKTÖRÜNÜN KAMUSALLIK NİTELİĞİNİN DÖNÜŞÜMÜ: TÜRKİYE’DEKİ...
KÜRESEL DÜNYADA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK KALKIN...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 11<%$ Resources: Default, Sayi %>: 11
VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ VE ADLİ ÇÖZÜM YOLLARI, KAHRAM...
TÜKETİCİLERİN MAĞAZA ATMOSFERİNDEN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN D...
TÜRKİYE GÖKÇEADA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ POTA...
VERİMLİLİK, TEKNOLOJİ VE ETKİNLİK (AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE VE...
KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KAL...
BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİRE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 12<%$ Resources: Default, Sayi %>: 12
TÜRKİYE’NİN AFRİKA ÜLKELERİ İLE OLAN DIŞ TİCARETİNİN BELİRL...
2008/9 KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASINDA EKONOMİ TEORİ VE POL...
BORSA İSTANBUL (BIST) 30’DA KAYITLI SANAYİ ŞİRKETLERİNİN SE...
18.YÜZYILDA KİLİS’TE OKÇU İZZEDDİNLİ AŞİRETİNİN VERGİ DİREN...
İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI 1998-2013
TESTING THE VALIDITY OF PURCHASING POWER PARITY FOR BRICS C...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
USING A SPATIAL ENDOGENOUS METHOD TO DETECT HOUSING SUBMARK...
READINESS OF ORGANIZATIONS FOR OUTSOURCING THE HUMAN RESOUR...
THE STRATEGIES OF RELATIONSHIP MARKETING AND CUSTOMER SATIS...
FİNANSAL GLOBALLEŞME, KRİZLER VE EKONOMİK BÜYÜME: YÜKSELEN ...
THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURIAL TRAITS AND UNIVERS...
STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİL...
TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ...