Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 25.9.2018
DergininWebsitesi: http://higheredu-sci.beun.edu.tr/
Dergi Hakkında: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi (www.higheredu-sci.org; www.higheredu-sci.beun.edu.tr) (ISSN: 2146-5959), *Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır ve yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi’nde yayınlanan makaleler için makale işlem ücreti ödenmesi gerekmez. Amaç ve Kapsam Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, üniversiteler, teknoloji enstitüleri, araştırma merkezleri ve meslek enstitüleri dahil olmak üzere öncelikle yükseköğretim ile ilgili uzmanlık alanlarına yöneliktir. Derginin amaçları Türkiye’de ve dünyada yükseköğretimdeki güncel sorunların ve çözüm önerilerinin; öğretim stratejilerinde yeniliklerin, bilim ve teknolojide yeni yönelimlerin ve gelişmelerin ileri sürüldüğü ve tartışıldığı makaleler yayımlamak, bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmak, bölgemizde (Balkan ve Karadeniz Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, v.b.) uluslararası ve saygın bir bilimsel medya olmaktır. Dergide "Özgün Araştırmalar", "Derlemeler", "Editöre Mektuplar", "Biyografiler", "Yükseköğretim Kurumları Tanıtım Yazıları", "Bilimsel Toplantı Bildirileri/Özetleri" ve "Kitap Yorumları" yayımlanır. Editörler Kurulunun kararı ile Özel Sayılar yayımlanabilir. Bu dergide yer alan makaleler, bağımsız ve ön yargısız çift - körleme hakemlik ("peer-review") ilkeleri doğrultusunda bir danışma kurulu tarafından değerlendirilir. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılabilir; İngilizce veya Türkçe öz ile anahtar sözcükler içermelidir. Sadece yurtdışından gönderilen İngilizce makaleler için geçerli olmak üzere, Editörler Kurulu öz'lerin Türkçeye çevrilmesini sağlar. Açık Erişim Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, açık erişimli bir dergidir (e-ISSN : 2146-5967) ve “Budapeşte Açık Erişim Hareketi (BOAI)” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures) kapsamında yer almaktadır. Buna göre hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmalara internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın serbestçe erişilebilir, bu çalışmalar okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler. Bu, RoMEO yeşil bir dergidir. CC Lisans Yükseköğretim ve Bilim Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için “Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC 4.0)” uygulamaktadır. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi bu telif lisansı sözleşmesi ile sahip olduğu makalelerdeki bilgileri paylaşırken haklarını da korumaktadır. Dizinlenme Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Humanities Index, OAJI, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, J-Gate, TÜBİTAK-ULAKBİM, Citefactor, NewJour, Google Akademik ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) tarafından dizinlenmektedir. Dergimiz asitsiz kâğıda basılmaktadır.
ISSN: 2146-5959
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Bu derginin henüz hiç makalesi bulunmamaktadır. (This journal has no article, yet.)