Turkish History Education Journal

image.jpg

Derginin Adı: Turkish History Education Journal
Dergi Kayıt Tarihi: 20.12.2012
DergininWebsitesi: http://tuhed.org/index.php/journal
Dergi Hakkında: Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED) Türkiye’deki tarih eğitimcilerin odağında uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr kar amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. TUHED, Ekim ve Mayıs aylarında olmak üzere, yılda iki kez, çevrim içi (online) yayınlanır. TUHED'in ilgi alanı tarih eğitimi/öğretimi, tarihyazımı ve tarih-sosyal bilimler ilişkisidir. Tarih eğitimi/öğretimini temelden etkileyen tarihyazım süreçleri ve tarih alanının sosyal bilimlerle ilişkili durumlarını dikkate alan çalışmaları önemser. TUHED, Türkiye’deki tüm tarih eğitimcilerinin dergisi olma yanında tarih eğitimi alanında ulusal ve uluslar arası gelişmelerin paylaşıldığı, tartışıldığı, kritik edildiği de bir platform olma amacını taşır.
ISSN: 2147-4516
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Turkish History Education JournalTurkish History Education Journal
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Sözlü Tarihin Ortaöğretim Öğrencileri Üzerindeki Yansımalar...
Ortaöğretim 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Materya...
Osmanlı Modern Mekteplerinde Mükâfat
Günümüz Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İle Muhteşe...
Yayın Kritiği: Tarihin Medya ile İmtihanı - Cüneyt Kanat
Bibliyografya: Tarih Eğitimi Alanında Yayınlanmış Türkçe Ma...
Çeviri: Tarihimizi Öğrenmeli ve Öğretmeliyiz - Mehmed ZEKİ
Çeviri: Öğrencilerin Tarihsel Düşünmelerinin Gelişimine Dai...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Tarih Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Etme Nedenleri İle...
“Bilgi Çağında Tarihçi Olmak”: Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı ...
Osmanlı Devleti’nde Okutulan İlk Fizik Ders Kitabı: Usûl-i ...
Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Yer Alan Barış ve Antla...
19. Yüzyıl Tarih Yazıcılığı ve Ahmed Cevdet Paşa
Tarih Nasıl Yapılır - François Cadiou, Clarisse Coulomb, An...
Aynadaki Herodotos - İsmail Gezgin
Tarih Eğitiminin Temel Esasları - Satı Bey
Bloom Taksonomisi Yanlış Yönü mü İşaret Etti? - Sam Winebur...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Yeryüzünde Yaşam...
Yakın Dönem Tarihinin Ortaöğretimde Öğretimi: Problemler ve...
Meşrutiyet Devri Tarih Eğitimine Dair Bir Kaynak: Fatihli M...
Öğrenci Anılarında Tarih Öğretmenleri ve Uygulamaları (1882...
Tarih Öğretmeni Eğitiminde Eylem Araştırması Yaklaşımının K...
Akdes Nimet Kurat, Tarihçilik ve Tarih Öğretimi