Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 24.06.2013
DergininWebsitesi: sosyaldergi.usak.edu.tr
Dergi Hakkında: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları basılı ve dijital ortamda yayınlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, ağırlıklı olarak Sosyoloji, Tarih, Türk dili ve Edebiyatı, Felsefe, Coğrafya ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan, ayrıca; İiktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İlahiyat, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi ve Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel çalışmalara da yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2008 yılında kurulmuş olup 2012 yılına kadar yılda iki sayı; 2012 yılından itibaren ise, Kış, Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda üç sayı olarak (basılı ve dijital ortamda) yayınlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçedir. Ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Latince, Farsça ve Arapça yazılmış çalışmalar da yayınlanabilir. Dergide yayınlanması düşünülen makalelerin yazım ve noktalamasında Tdk imlâ Kılavuzunun en son baskısı ve elektronik ortamdaki yayını esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. Yazılar dergiye, sosyaldergi.usak.edu.tr adresinde bulunan Makale Gönder butonu aracılığı ile üye olunarak gönderilir. Dergiye ulaşan aday makaleler önce Yayın Kurulu’nun bir üyesi tarafından değerlendirilir ve eğer uygun görülürse ilgili uzmanlık alanlarında görev yapmakta olan üniversite öğretim üyelerinden üç hakeme gönderilir. Hakemlere değerlendirme yapabilmeleri için 15 gün süre verilir. Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda makalenin basımına veya iadesine yine Yayın Kurulu'nca karar verilir.
ISSN: 1308-738X
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiUşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
“Vatan Vatanım Ma Patrie Uşak, Kostas PANDAZOĞLU, Gsis Yayı...
Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve Savaşlar/Giovanni Maria An...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
NÜFUSU GİDEREK AZALAN BİR YÖRE; “KARAHALLI İLÇESİ”
KÖPRÜ ÇAYI HAVZASI’NDA ALTERNATİF TURİZM OLANAKLARI
XX. YÜZYIL BASINDA USAK’TA KURULAN İP FABRİKALARI
KIRIM HARBİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ (1853-1855)
BÜYÜK TAARRUZ’DA TÜRK HAVACILARI
TESTING EXCHANGE RATE DETERMINATION MODEL FOR YTL/US$: EVID...
ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİ...
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE REKABET STRATEJİLERİ VE YAYILIM ...
GLOBALLEŞMENİN İŞLETME YÖNETİM FONKSİYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLE...
HASTANELERDE KAT HİZMETLERİ VE MEMNUNİYET ANALİZİ
ÖRGÜT GELİŞTİRME ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
ÖZ-YETERLİK İNANCI VE İLKOKUMA YAZMAYA ETKİSİ
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİ...
ÖĞRETMENLERİN, MÜFETTİŞLERLE YAŞADIKLARI TEMEL SORUNLAR
TARİHÎ BİR ŞAHSİYETİN EDEBÎ ESERLERDEKİ İZDÜŞÜMLERİ: KÖSEM ...
GÜMÜŞ KANAT İLE TOBİA VE MELEK’İN KARŞILAŞTIRILMASI
TEKNOLOJİ SANAT İLİŞKİSİ: GÜNÜMÜZDE TEKNOLOJİK SANATLARIN A...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
EGYPTIAN AND ARMANIAN SCHOOLS ATTENDED BY OTTOMAN STUDENTS ...
OKUDUĞUNU ANLAMA VE METNE KARŞI GELİŞTİRİLEN TUTUM ÜZERİNDE...
MÜNŞEATLARDA YER ALAN TARİHÎ BİLGİLER
CHARLES SANDERS PEIRCE’İN GÖSTERGE KAVRAMI
ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE SOSYAL UYUMU BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞ...
TAHRİP OLMUŞ EL YAZMALARININ ONARIM VE TEDAVİ TEKNİKLERİ
TÜRK DÜNYASI ZİRVE ŞAİRLERİNDE BAĞIMSIZLIK TEMASI
KÜTAHYA İLİNDEKİ LİSELERDE BİYOLOJİ I LABORATUVAR UYGULAMAL...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
NEDEN TARİH ÖĞRENİYORUZ?
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
FİNANSAL BİLGİ SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN YÖNETİM FONKSİYONU Ü...
SOVYET DÖNEMİNDEN ÖNCE KIRGIZ EDEBİYATI
NAMIK KEMAL’İN ŞİİRLERİNE YERLİLİK DÜSÜNCESİ AÇISINDAN BİR ...
İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ BAZI KURULLARIN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE...
MİLLİ UNSURLARIN HÂKİMİYETİ ÇERÇEVESİNDE ATSIZ VE SERDENGEÇ...
TÜRKİYE’DE GELENEKLİ VE ÇAĞDAŞ SANATTA ANLATIM BİÇİMİ OLARA...
KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ M...
IMF’NİN DEĞİŞEN ROLÜ: BRETTON WOODS’TAN GÜNÜMÜZE
DOĞRU VE TERS ORANTI KONUSUNDAKİ 7. VE 9. SINIF ÖĞRENCİLERİ...
ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ADAYLIK SÜRE...
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BA...
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK T...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Okul Müdürlerinin Yerinden Yönetim Hakkındaki Görüşleri
Beyaz Zeminli Uşak Halılarındaki Kuş Motifine Dair Bir Çözü...
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araşt...
Gümüş Dizisinin Arap Kamuoyuna Etkileri Bir Sosyal Medya İn...
Harnâme’ nin Tahkiye Dışındaki Bölümlerine Şekil ve Muhteva...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA RUMELİ VE ADALARDAKİ YABANCI MÜESSESE...
KAYI PAZARI
OSMANLI- TÜRK AİLE KURUMU ARAŞTIRMALARINDA TEREKE DEFTERLER...
OSMANLI DEVLETİ’NDE BATILI ANLAMDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM...
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA EĞİTİM ALANINDA YABANCI UZMAN İ...
FECR-İ ÂTÎ ENCÜMEN-İ EDEBÎSİ
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİ KONTROL İDEOLOJİLERİ
İLK OKUMA YAZMA PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TÜRK ORTAÖĞRETİMİ YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE MODEL ARAY...
ANA DİLİ EĞİTİMİNDE HAFIZA-KELİME İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ VE HAFI...