Asya Öğretim Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Asya Öğretim Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 9.01.2014
DergininWebsitesi: http://e-aji.com/index.php/aji
Dergi Hakkında: Asya Öğretim Dergisi eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma makalelerini, deneme/derleme ve çevirileri yayınlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergi Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda en az iki defa on line olarak yayınlanır. Öncelikli olarak eğitim programı ve öğretimi ile öğretmen yetiştirme alanlarında bilimsel çalışmaları yayınlamayı benimsemekle birlikte eğitim bilimleri alanıyla ilgili makaleler de kabul edilmektedir.
ISSN: 2148-2659
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Asya Öğretim DergisiAsya Öğretim Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TÜRKİYE’DE BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE STANDARTLARIN BELİR...
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İN...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DE...
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİYOLOJİ ÖZ-YETERLİK ALGILARI
OECD ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE’DE OKULÖNCESİ EĞİTİM
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLAR...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
THE EFFECT OF LABORATORY PRACTICES ON LEARNING OF SHAFT CRI...
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI...
SINIF ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ BE...
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ZORUNLU EĞİTİM UYGULA...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ VE...
LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE...
KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARINDA SORGULAYICI-ARAŞTIRMA ODAKLI ÖĞR...
İLKÖĞRETİM 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA KULLANILA...
SORGULAMA BECERİLERİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
ÇOKLU CİHAZLI VE ÇOKLU ALGILAYICILI YAŞAM GÜNLÜĞÜ İLE ÖĞREN...
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNM...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ KULÜPLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ...
GENÇ YETİŞKİNLERDE İYİMSERLİĞİN MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMU ÜZ...
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KALIP SÖZLERİN ETK...
100 TEMEL ESERLERDE YER ALAN DEĞERLERLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLA...
BASK ÇİFT DİLLİ EĞİTİMİ VE TÜRKİYEDEKİ OLASI ÇİFT DİLLİ EĞİ...
ÖĞRENCİLERİN SINIF İÇİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLER...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM HAKKINDAKİ BİLGİ, F...
THE STUDY OF THE EFFECTS OF MOTHER’S EDUCATION LEVEL AND GE...
STRUCTURAL QUALITY IN PRESCHOOLS: ENVIRONMENTAL INDICATORS
ÜNİVERSİTE FEN BİLİMLERİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EVRİM...
PEER PROBLEM SOLVING AS AN INSTRUCTIONAL STRATEGY TO ENHANC...
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜ...
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNDE GÖZLEMLEDİKL...
TO HAVE OR NOT TO HAVE TPRS FOR PRESCHOOLERS
INTERCULTURAL EDUCATION IN THE CIVIL EDUCATION IN THE CURRI...