Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

image.jpg

Derginin Adı: Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Dergi Kayıt Tarihi: 27.6.2015
DergininWebsitesi: http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/index
Dergi Hakkında: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlügü'ne bagli olarak faaliyet yürüten Atatürk ve Çanakkale Savaslarini Arastirma Merkezi tarafindan 2003 yilindan itibaren yayinlanan Çanakkale Arastirmalari Türk Yilligi, Nisan ve Ekim aylarinda olmak üzere yilda iki kez yayimlanan ve uluslararasi indekslerce taranan hakemli bir dergidir. Çanakkale Arastirmalari Türk Yilligi, Modern Language Association (MLA) ve Index Islamicus uluslararasi indekslerce ve Tubitak Ulakbim, Türk Egitim Indeksi, Dergipark, Akademik Dizin, Acar Indeks ve Arastirmax ulusal indekslerce taranmakta olup yayin karari alinan makalelere DOI numarasi verilmektedir. Çanakkale Savaslari ve Çanakkale sehri ile çevresinin sosyal, ekonomik, kültürel mirasina ait bilimsel makalelere ayri bir önem veren dergi, sosyal ve beserî bilimleri ilgilendiren, bilimsel arastirma makaleleri kabul etmektedir.
ISSN: 2148-0877
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Çanakkale Araştırmaları Türk YıllığıÇanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 12<%$ Resources: Default, Sayi %>: 12
Çanakkale Cephesinde Anadolu Yakası Topları (Anadolu Boğaz ...
Çanakkale Muharebeleri Sırasında İstanbul’da Yardım Faaliye...
Çanakkale Muharebeleri Sırasında Basının Propaganda Aracı O...
Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavr...
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Vize Sancağında Eşkıyalık Fa...
Anne-Babaların Çocuk Edebiyatı Kavramına İlişkin Görüşleri ...
Ahmed-i Bîcân’ın Nesir Üslûbuna Dair Tespitler
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 13<%$ Resources: Default, Sayi %>: 13
Troas Bölgesi'nde Göçler, Diller ve Kültürler
Pers Hakimiyetinde Troas Bölgesine Yapılan Göçler
Sözlü Tarih Anlatılarında Çanakkale Merkeze Girit’ten Göçle...
Çingene Sorunu ve 1950-1951 Yıllarında Bulgaristan’dan Çana...
19. yüzyıldan 20. yüzyıla Gayrimüslim Unsurların Ezine’ye G...
Yeni Edirne Gazetesi’ne Göre Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göç...
Kitap Tanıtımı: Fatma Kılıç Denman, İkinci Meşrutiyet Dönem...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 14<%$ Resources: Default, Sayi %>: 14
İki Osmanlı Tipolojisinin Mukayesesi: Pirî “Reis” ile Evliy...
Mekân ve İnsan: Gelibolu ve Barbaros Hayreddin Paşa (Osmanl...
Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii İntepe Topçu Grubu’ndan B...
Çanakkale Cephesi’nde 19 Mart- 24 Nisan 1915 Günleri
Çanakkale ve Midilli Adası Arası Seramik Öyküsü
Memlûk Devleti’nin Doğu Akdeniz’deki Önemli Siyasî Faaliyet...
Aksaray Şehrinin İktisadî Tarihi Hakkında Bir Deneme
Kitap Çevirisi: Üryânîzâde Ali Vahid’in “Çanakkale Cephesi’...
Kitap Tanıtımı İbrahim Naci, Allahaısmarladık
Çanakkale’de Bir Sağlıkçı: Ayşe (İntepe) Hanım
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 15<%$ Resources: Default, Sayi %>: 15
The Impact of the Confiscation of the Turkish Dreadnoughts ...
slam Dünyasının İlk Tıp Ansiklopedisi Firdevsü’l-Hikme ve M...
Bir Çanakkale Marşı
Çanakkale’ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul’da Oku...
Tanzimat Dönemi Eğitim Reformları Işığında Çanakkale’de Gay...
1917 Yılında Kafkas Cephesi’nde III. Ordu’ya Mensup 1869-18...
Proje Tanıtımı: “Düşmanlıktan Kalıcı Dostluğa: Türk ve Anza...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 16<%$ Resources: Default, Sayi %>: 16
Çanakkale Savaşları Komutanlarından Esat Paşa’nın (Bülkat) ...
Osmanlı Devleti’nde Kilise ve Havra Politikasına Yeni Bir B...
30 Ağustos Zafer Bayramı Kanunu, İlk Zafer Kutlaması ve Büy...
Çanakkale Savaşlarını Anlatan İlk Tiyatro Eseri: Yirmisekiz...
Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi...
Türkiye Kamuoyunda “Dış Türkler” Algısına Bir Katkı: Birinc...
İttihat ve Terakki Yönetimi ve Gayrimüslim Cemaatler
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
Çanakkale Muharebelerinde Gelibolu ve Civarı
Dardanos Tabyasında Savaş Alanı Arkeolojisi ve Sonuçları
Çanakkale Savaşlarına Sualtından Bir Bakış
Gerçekleşemeyen Bir Fransız Teşebbüsü: Çanakkale İzmir Demi...
Gelibolu Vilayetinin Tarihi Coğrafyası
Sözlü Tanıkların Dilinden Çanakkale’de Öğretmen Yetiştiren ...
1909, 1913 ve 1914 Tarım Sayımı İstatistiklerine Göre Osman...
Kitap Tanıtımı: Haydar Mehmet Alganer’in Çanakkale Kara Sav...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 10<%$ Resources: Default, Sayi %>: 10
Çanakkale Eski Merkez Hastanesi (Kale-i Sultaniye Hastahane...
Çanakkale Muharebelerinde Cephede Ve Cephe Dışında Sağlık H...
Balkan Savaşları Sırasında Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gö...
Erenköy Hastanesi ve Troia Kazıları
Büyük İskender’in Troas’ta İzlediği Rota ve Granikos Savaşı
Milli Mücadele Sırasında Yunanlıların Ve İtilaf Devletlerin...
Gelibolu Hatıratı
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Birinci Dünya Savaşına Varan Gelişmeler İçerisinde Çanakkal...
Çanakkale Muharebelerinde Hastaneler
Dolmabahçe Sarayı’nda Çanakkale Haritalı Bir Halı Ve Çanakk...
1877-1950 Yılları Arasında Çanakkale'ye Göçler
Tanzimat Sonrası Çanakkale’nin İdari ve Nüfus Yapısı
Şer’iyye Sicillerinin Önemi ve Çanakkale Şer’iyye
Milli Mücadele’de Ezine ve Çevresi
Türk Resim Sanatında İkinci Meşrutiyet Öncesi Dönemde Yetiş...
Çanakkaleli Bir Şair: Ece Ayhan ve Şiiri
Bozcaada’nın Turizm Coğrafyası
Çanakkale İli Bağcılığının Mevcut Durumu,
German Books On Gallipoli:The Problem Of Untranslated Works...
Kitap Tanıtımı:ÇANAKKALE: Ümitler, Yanılgılar, Gerçekler
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Karlofça Antlaşması ve Diplomasi Tarihi
1917-1923 Yılları Arasında İngiliz Boğazlar Politikası
Çanakkale Muharebelerinde İtilaf Devletlerinin Savaş Hukuku...
Tanzimat Fermanı’nın Çanakkale’ye Yansıması:
Çanakkale’nin Doğal ve Kültürel Profili: Çanakkale’de Yerli...
Çanakkale’de Demografik Geçiş Dönemleri, Nüfus Hareketleri ...
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Okuma Al...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/13<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/13
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 18<%$ Resources: Default, Sayi %>: 18
Çanakkale Savaşları: Nedenleri, Sorumlusu ve Önemine Dair ...
Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal
Maydos Mıntıka Komutanı: Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ve Cep...
Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Ceva...
Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Breslau (Midilli) Kruvazör...
Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının ...
Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları'na Genel Bakış ve A...
Valentine Chirol'e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere'nin Propag...
Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Cephesine Asker Alım İşlem...
İtilaf Kuvvetleri'nin Gelibolu Yarımadası'na Çıkarma Harekâ...
Çanakkale Cephesinde Türk Ordusunun Menzil Teşkilatı ve Ask...
Çanakkale Cephesi'nde Türk Ordusunun İaşe ve İkmal Faaliyet...
Çanakkale Cephesinde Türk Hava Harekâtı
Ağabey ve Kardeşi -Hayat Çizgisi Savaştan Geçen İki Medrese...
Çanakkale Savaşları Sırasında Halkın Durumu
Türk Kaynaklarının Gelibolu Yarımadası'nın Tahliyesiyle İlg...
İtilaf Devletlerinin Çanakkale'yi Tahliyesinin Türk Basının...
Harb-i Umumi, Eğitim ve Toplum: Bir Neslin Yok Oluşu
Bir İngiliz Resmi Yayınına Göre Çanakkale Cephesine Ait Baz...
1930'lu Yıllar Türkiye'sinde Çanakkale Savaşları'nı Anma Et...
Çanakkale Savaşı'nın Yüzüncü Yılında Türk Edebiyatında Sava...
Ziya Gökalp'in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik K...
Karagöz Gazetesi Örneğinde Osmanlı Mizahında ve Karikatürün...
Amerikalı Bir Gazetecinin Gözüyle Çanakkale Deniz ve Kara S...
Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin'in Hik...
Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü Kapsamında Türkiye ve Yen...
Çanakkale Müzik Kültüründe Geleneksel Halk Müziği
Belkıs Hanım'ın Çanakkale Cephesindeki Eşi Tevfik Rıza Bey'...
İstanbul'da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka Ha...
Bursalı Mehmet Nihat Bey
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 13<%$ Resources: Default, Sayi %>: 13
Keltlerin Anadolu’ya Göçü: Göç Nedenleri, Yolları ve İlk On...
Çanakkale Merkeze ve İlçelerine Yerleştirilen Giritli Mübâd...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2007/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2007/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
Kıbrıs'ta Çanakkale Savaş Esirleri ve Savaş Döneminde Adada...
Çanakkale Merkeze Gelen Selanik Bölgesi Mübadilleri
Çanakkale Muallimler Birliği dergisi’nde Eğitim Ve Öğretiml...
Çanakkale İlinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Hizmetiç...
Prof. Dr. Oğuz Erol’a Göre Çanakkale Yöresinin Jeomorfoloji...
Bozcaada Bağcılığındaki Gelişmeler, Sorunlar Ve Öneriler
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Çanakkale Çevresinde Farkedilmeyen Tehlike:Kuraklık
Modern Türk Edebiyatında Çanakkaleli Şair ve
Çanakkale Türküsünün Bilinmeyen Bir Varyantı
Kitap Tanıtımı:Çanakkale Gerçeği
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/13<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/13
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 19<%$ Resources: Default, Sayi %>: 19
Çanakkale Boğazındaki Gemi Hareketliliği ve Kaza Risk Harit...
İkinci Dünya Savaşı’nın Başlarında Çanakkale (1939-1942)
Anadolu’da Moğol Etkileri (13.-15. Yüzyıllar)
Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı’n...
Çanakkale’deki Osmanlı Kaleleri
Çanakkale Cephesi’nde 5’nci Ordu Kuruluncaya Kadar Topçuluk...
Hakikat’i Romanla Hayal Etmek: Hayal ve Hakikat’te Karşılık...
Çanakkale Savaşları’nı Anma ve Kutlama Etkinlikleri (1916-1...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
27. Alay Harp Ceridesine Göre Çanakkale Cephesi Kara Muhare...
Çanakkale Savaşında Türk - Alman Birlikteliği
Çanakkale Muharebelerinde Lağım Muharebeleri
Mübadelede Küçükkuyu
Arif Damar’ın Sanat Anlayışına Genel Bir Bakış
Kuzeybatı Anadolu’da (Türkiye) Hava Tipleri
Biga Yarımadasında Asimetrik Havza Gelişimi Ve Yapı İlişkis...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
Çanakkale Muharebelerinin Ve Komuta Kadrosunun Türk Kurtulu...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 17<%$ Resources: Default, Sayi %>: 17
Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yön...
Edebî Tür Olarak Mektup, Hatıra ve Günlüklere Yansıyanlar: ...
Çanakkale Cephesi’nde İdari Faaliyetler ve Lojistik Hizmetl...
The Grand Game and Britain’s Acquisition of Cyprus
Kitap Tanıtımı:Ayşe Buğra, Osman Savaşkan, Türkiye’de Yeni ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Balkan Harbi'nde Bolayır Muharebesi ve Şarköy Çıkarmasına D...
Mehmetçik ve Anzak Johnny'nin Ezgileri
Çanakkale Türküsü'ne İlişkin
Namık Kemal'in Gelibolu Günleri
Çanakkale İli'nde Tarıma Dayalı Sanayiler
Eski Truva Şehir Alanı ve Çanakkale'de Bahçe Bitkileri Üret...
1530'da Çanakkale Yöresinde Yerleşme ve Nüfus
Kal'a i Sultaniye'de (Çanakkale) Eğitim Kurumları
Çanakkale Savaşlarında Kaybedilen Eğitim Görmüş Nesiller Üz...
Çanakkale Savaşlarına Farklı Bir Yaklaşım: Coğrafi Bilgi Si...
Çanakkale Boğazı'nda Mayın Tarama Operasyonu (25 Şubat 17 A...
Çanakkale Zaferi'nin Siyasi Sonuçları
1915 Çanakkale Savaşları ve Türkiye Avustralya İlişkileri
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2003/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2003/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Çanakkale Türküsü'nün Öyküsü
Çanakkale Savaşları Süresince Türk Basını
Çanakkale Savaşları'nda İstihbarat ve Propaganda
Çanakkale Savaşları'nda İtilaf Devletleri'nin Hasta ve Yara...
Çanakkale Savaşları'nda Türk Ordusunun İaşe Problemi
Çanakkale Savaşları'nda Hava Gücü ve Hava Çatışmaları
Çanakkale Savaşları'nda Jandarma Birlikleri
Çanakkale Cephesi'nde Almanların Niyeti
Kitap Tanıtımı: Mete Tonçoku, Çanakkale 1915