Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Dergi Kayıt Tarihi: 6.2.2014
DergininWebsitesi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/etku/
Dergi Hakkında: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi’nin amacı eğitim teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.
ISSN: 2147-1908
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Eğitim Teknolojisi Kuram ve UygulamaEğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA DESTEK VERMEK İÇİN GELİŞTİRİLECEK ...
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK PROBLEMLERİNİN AKADEMİK BAŞARI...
ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DO...
SANAL ORTAMLARDA BİREYLERİN GÜVENİRLİĞİNİN İNTERNET BAĞIMLI...
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN DİNAMİK WEB TEKNOLOJİ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Farklı Etkileşim ...
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları İle Denetim Odakl...
Öğretmen Adaylarının Web Ortamında Bilgi Arama-Yorumlama St...
Duruma-Dayalı Bilgisayar Destekli Ortaklaşa Öğrenme Uygulam...
Karma Öğrenme Ortamlarında Çevrimiçi Öğrenen Katılımı
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eğitim Tekno...
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği’nin ...
BİT’in Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu ve Teknolojik ...
İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Uyarlama Ça...
Yükseköğretim Dönüşümünün Eşiğinde Türkiye’de Öğretmen Yeti...
Öğretim Elemanı Teknoloji Danışmanlığı Programı: Dönüştürüc...
Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin F...
2013 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi...
FATİH Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
FARKLI BRANŞLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN...
İŞİTME ENGELLİLER İÇİN MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME SÜRECİ: ÇA...
YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TERS BEYİN ...
MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
2014 YILINDA EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ YAYIMLANAN MAK...
"MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME" LİSANSÜSTÜ DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İlköğretim 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersinin Öğretimin...
Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı
Aday Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programının Değ...
Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin E-Öğrenmeye Yönelik Genel...
Kalite Fonksiyon Yayılımı Yönetiminin E-Öğrenme Geliştirme ...
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rolleri...
Web Üzerinden Erişilebilir Kaynaştırma Öğrencilerine Yöneli...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretim Elemanların Öğretim Amaçlı İnternet Kullanımları
ICT Integration Into Geometry Instruction: Reflections from...
Türk Öğretim Üyelerinin Elektronik Kitap Kullanim Durum ve ...
Türkiye'de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alan...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tu...
Hemşirelerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri
Öğretim Elemanlarının Öğretim Amaçlı İnternet Kullanımına D...
Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlilikleri
Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği'nin (ÇÖ...
BÖTE Nedir? Nasıl Tanımlanır? Okul Müzesiyle Başlayan Serüv...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Moodle'da Gerçek...
İnteraktif Oyunların Matematik Öğretiminde Kullanılması Üze...
Açıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulamasının Kullanıla...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamı ile Hazırlanan Anatomi Dersinin...
Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış G...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
KPSS Eğitim Bilimleri Sorularının Genel Öğretmen Yeterlikle...
Öğretmenlik Uygulamasında Alan Faktörü: BÖTE Bölümü Örneği
Bir Eğitsel Oyun Tasarimi Modelinin Geliştirilmesi
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Süreçler...
Ayrıntılama Kuramı'na Göre Hazırlanan Materyallerin İngiliz...
Okuma Becerilerini Değerlendirmede Formel Olmayan Okuma Env...
Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenimin Öğrenci Motivasyonuna...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişke...
İlköğretim Matematik Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının ...
İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-Ye...
Use of Mobile Technologies to Support Students with Hearing...
Türkiye'de Bilgisayar Eğitiminde İlk Adım: Orta Öğretimde B...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Meb Hizmetiçi Eğitimlerinin Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim...
Öğretim Sistemleri Geliştirilmesi Sürecine Bir Bakış
Öğrenci Gözüyle Siber Aylaklık ve Nedenleri
Öğretmen Yetiştirme Programlarının Sistemik ve Sistematik D...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
SİBER ZORBALIK ÇALIŞMALARINDA SOSYAL BEĞENİRLİK ETMENİ
FARKLI ÖĞRENME STİLLERİNE SAHİP ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRE...
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINDAKİ FARKLI ÖĞRENCİ PROFİLLERİNİN ...
EĞİTSEL BAĞLAMDA DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI: BİR RUBRİK GELİŞT...
WEB-TABANLI ÖZ-DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ UYARI İNDEK...
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİ İ...
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ İÇİN TASARLANAN MOODLE TABANLI...
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİNDE ÖĞRENME NESNELERİ KULLANIMIN...
PISA PROBLEM ÇÖZME TESTİNİN KURAMSAL TEMELLERİ
MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ORTAMINDAKİ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞREN...
ETKİLEŞİMLİ TAHTADA ÇOKLU-ORTAM NESNELERİYLE YAPILAN ÖĞRETİ...
AŞIRMACILIĞI ÖNLEME VE AKADEMİK DÜRÜSTLÜĞÜ SAĞLAMADA TURNİT...