Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Dergi Kayıt Tarihi: 6.02.2014
DergininWebsitesi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/etku/
Dergi Hakkında: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi’nin amacı eğitim teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.
ISSN: 2147-1908
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Eğitim Teknolojisi Kuram ve UygulamaEğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
FARKLI BRANŞLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN...
İŞİTME ENGELLİLER İÇİN MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME SÜRECİ: ÇA...
YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TERS BEYİN ...
MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
2014 YILINDA EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ YAYIMLANAN MAK...
"MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME" LİSANSÜSTÜ DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRE...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
SİBER ZORBALIK ÇALIŞMALARINDA SOSYAL BEĞENİRLİK ETMENİ
FARKLI ÖĞRENME STİLLERİNE SAHİP ÖĞRENCİLERİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRE...
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINDAKİ FARKLI ÖĞRENCİ PROFİLLERİNİN ...
EĞİTSEL BAĞLAMDA DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI: BİR RUBRİK GELİŞT...
WEB-TABANLI ÖZ-DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ UYARI İNDEK...
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİ İ...
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ İÇİN TASARLANAN MOODLE TABANLI...
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİNDE ÖĞRENME NESNELERİ KULLANIMIN...
PISA PROBLEM ÇÖZME TESTİNİN KURAMSAL TEMELLERİ
MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA DESTEK VERMEK İÇİN GELİŞTİRİLECEK ...
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ MATEMATİK PROBLEMLERİNİN AKADEMİK BAŞARI...
ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DO...
SANAL ORTAMLARDA BİREYLERİN GÜVENİRLİĞİNİN İNTERNET BAĞIMLI...
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN DİNAMİK WEB TEKNOLOJİ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eğitim Tekno...
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği’nin ...
BİT’in Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu ve Teknolojik ...
İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Uyarlama Ça...
Yükseköğretim Dönüşümünün Eşiğinde Türkiye’de Öğretmen Yeti...
Öğretim Elemanı Teknoloji Danışmanlığı Programı: Dönüştürüc...
Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin F...
2013 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi...
FATİH Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
BİLİŞİM ETİĞİYLE İLGİLİ KARAR VERME SİSTEMİNİN ÇEŞİTLİ YÖNT...
UYARLANABİLİR MOTİVASYON STRATEJİLERİ KULLANMANIN ÖĞRENCİ M...
EĞİTSEL ÇEVRİMİÇİ SOSYAL ÖĞRENME ORTAMI EDMODO’NUN FİZİKSEL...
YÜKSEKÖĞRETİMDE DERS YAKALAMA SİSTEMİNİN (DYS) KULLANIMININ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ÜNİVERSİTEDEKİ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARINI...
EĞİTSEL BAĞLAMDA TEKNOLOJİ VE DUYGU ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR...
DİJİTAL ÇELİNME: BİR KAVRAM ÇALIŞMASI
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİL...
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN EBA VE EĞİTİM PORTALL...
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİL...
AKRAN DÖNÜTÜ DESTEĞİ İLE TASARIMLANAN DİJİTAL ÖĞRETİM MATER...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
KPSS Eğitim Bilimleri Sorularının Genel Öğretmen Yeterlikle...
Öğretmenlik Uygulamasında Alan Faktörü: BÖTE Bölümü Örneği
Bir Eğitsel Oyun Tasarimi Modelinin Geliştirilmesi
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Süreçler...
Ayrıntılama Kuramı'na Göre Hazırlanan Materyallerin İngiliz...
Okuma Becerilerini Değerlendirmede Formel Olmayan Okuma Env...
Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenimin Öğrenci Motivasyonuna...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişke...
İlköğretim Matematik Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının ...
İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-Ye...
Use of Mobile Technologies to Support Students with Hearing...
Türkiye'de Bilgisayar Eğitiminde İlk Adım: Orta Öğretimde B...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Meb Hizmetiçi Eğitimlerinin Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim...
Öğretim Sistemleri Geliştirilmesi Sürecine Bir Bakış
Öğrenci Gözüyle Siber Aylaklık ve Nedenleri
Öğretmen Yetiştirme Programlarının Sistemik ve Sistematik D...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Farklı Etkileşim ...
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları İle Denetim Odakl...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İlköğretim 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri Dersinin Öğretimin...
Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı
Aday Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programının Değ...
Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin E-Öğrenmeye Yönelik Genel...
Kalite Fonksiyon Yayılımı Yönetiminin E-Öğrenme Geliştirme ...
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rolleri...
Web Üzerinden Erişilebilir Kaynaştırma Öğrencilerine Yöneli...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretim Elemanların Öğretim Amaçlı İnternet Kullanımları
ICT Integration Into Geometry Instruction: Reflections from...
Türk Öğretim Üyelerinin Elektronik Kitap Kullanim Durum ve ...
Türkiye'de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alan...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tu...
Hemşirelerin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri
Öğretim Elemanlarının Öğretim Amaçlı İnternet Kullanımına D...
Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Öz Yeterlilikleri
Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği'nin (ÇÖ...
BÖTE Nedir? Nasıl Tanımlanır? Okul Müzesiyle Başlayan Serüv...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Moodle'da Gerçek...
İnteraktif Oyunların Matematik Öğretiminde Kullanılması Üze...
Açıklayıcı Bibliyografi Kütüphanesi Uygulamasının Kullanıla...
Harmanlanmış Öğrenme Ortamı ile Hazırlanan Anatomi Dersinin...
Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış G...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ORTAMINDAKİ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞREN...
ETKİLEŞİMLİ TAHTADA ÇOKLU-ORTAM NESNELERİYLE YAPILAN ÖĞRETİ...
AŞIRMACILIĞI ÖNLEME VE AKADEMİK DÜRÜSTLÜĞÜ SAĞLAMADA TURNİT...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Öğretmen Adaylarının Web Ortamında Bilgi Arama-Yorumlama St...
Duruma-Dayalı Bilgisayar Destekli Ortaklaşa Öğrenme Uygulam...
Karma Öğrenme Ortamlarında Çevrimiçi Öğrenen Katılımı
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
SOSYAL AĞ KULLANICILARI ARASINDA NOMOFOBİ YAYGINLIĞININ ÇEŞ...
SANAL ÖĞRENME TOPLULUĞUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ PAYLAŞMA DA...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİT’İ ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNE ENTE...
TERS YÜZ SINIF MODELİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ÇALIŞM...
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL UYUM SÜRECİNE YÖNELİK TA...
INTERNET USE FOR EDUCATIONAL PURPOSES: UNIVERSITY STUDENTS’...
SOKRATİK DİYALOGDAN GÜNÜMÜZE YANSITMA VE YANSITICI SORULAR
MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAM...
COMPUTER PROGRAMMING SELF-EFFICACY SCALE (CPSES) FOR SECOND...
ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ ÖZ YETERLİKLERİ: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENC...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞR...
ÜSTBİLİŞSEL ETKİNLİKLERİN UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜST...
EBEVEYNLERİN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ
KÂĞITTAN DİJİTALE YAZMA TUTUMU ÖLÇEĞİ GÜVENİRLİK VE GEÇERLİ...
FARKLI BRANŞLARDAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJ...
MOBİL-YOĞUN-PODCAST DİNLEMENİN İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARIN...
DURUMLU ÖĞRENME YAKLAŞIMINA DAYALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞR...
TÜRKİYE’DE BÖTE BÖLÜMLERİ: 2015-2016 YILLARINA İLİŞKİN BİR ...
HESAPLAMALI DÜŞÜNME ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENEN ÖZELLİKLERİNE DAYALI ETKİLEŞ...
TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ FEN BİLİML...
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN ...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNE...
DİJİTAL HİKAYELEME YÖNTEMİ İLE ETKİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON KULLANIMLARI VE BAĞI...
ÇEVRİMİÇİ ORTAMLARDA TOPLULUK HİSSİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE ’YE UY...
UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ALGIL...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA DİJİTAL VATANDAŞLI...
PRENSKY’NİN “ÇOCUKLARIN DÜNYALARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ” YAK...
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN YARDIMCI TEKNOLOJİLERE YÖNELİK ...
FONKSİYONLAR KONUSUNUN ARCS MODELİ TEMELİNDE GELİŞTİRİLEN E...
DUNNING-KRUGER SENDROMU VE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER
TÜRKİYE’DE EĞİTSEL BAĞLAMDA DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI KONUSUN...
WEB 2.0 HIZLI İÇERİK GELİŞTİRME ÖZ-YETERLİK İNANCI BELİRLEM...
BLOK TEMELLİ PROGRAMLAMAYA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞ...
ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETM...
TÜRKİYE’DE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE İLGİLİ HAZIRLANAN TEZLERİ...
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLER...
TABLET BİLGİSAYARLARA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN E-KİTAPLARDA DER...
UYARLANABİLİR EĞİTSEL İÇERİKLİ WEB ORTAMLARININ TASARIM İLK...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI: KODLAMA EĞİTİMİNDE NELER YAŞANIYOR...
EĞİTİM BİLİŞİM AĞI TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇAL...
EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ İLE İLGİLİ 2006-2016 YILLARI ARASI...
BİR ÖĞRENME ORTAMI OLARAK SANAL DÜNYALARIN TASARIMINDA KARŞ...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ROBOTİK PROGRAMLAMADA AKIŞ, KAYGI VE B...
EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA ÇOKLU-ORTAM PAYLAŞIMI: BİR İÇERİK A...
PREDICTORS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ BEHAVIORAL INTEN...
GAZ VE TOZ BULUTUNDAN 3B SANAL ÖĞRENME ORTAMINA
UYGULAYICILARIN TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF UYGULAMALARINA YÖNEL...
GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELE...
“DİJİTAL YAŞAMDA ÇOCUK” KİTABI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
SOSYAL MEDYADA TERS BEYİN FIRTINASI: ÖĞRETMENLERİN YARATICI...
3B TASARIM ÖĞRENME DENEYİMİNİN SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ VE EĞİ...
BT ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİMİÇİ FORUMLARDA TARTIŞTIKLARI KONUL...
ÖĞRENCİLERİN STEM KARİYER TERCİHLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ YA...
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA MESLEK SEÇİMİNİ YORDAYAN DEĞ...
MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLE...
VİDEO KAPILMA ÖLÇEĞİNİN UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇA...
SANAL GERÇEKLİK TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUNUŞLUK HİS...
UYARLANABİLİR ÖĞRENME ORTAMLARINDA FELDER VE SILVERMAN ÖĞRE...
ÇEVRİMİÇİ ÖDEV GÖNDERME VE DÖNÜT ALMA SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KAT...
HERKÜL’ÜN HİKÂYESİ: EĞİTSEL BİR OYUN GELİŞTİRME MODELİ ÖNER...
EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARINDA ERİŞİLEBİLİRLİK VE...
E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA ALGILANAN KARMAŞIK GÖREV PERFORMANS ...
EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ VE ÖĞRENME ANALİTİKLERİ BAĞLAMINDA...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ÇOCUKLARIN DÜNYALARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (ÇDGE) YAKLAŞIMIN...
ADAPTATION OF THE ONLINE SELF-REGULATION QUESTIONNAIRE (OSR...
TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUKLARIN ERİŞİM, KULLANIM VE ETKİNLİKLER BAĞ...
EĞİTSEL ROBOT SETLERİ İLE FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BASİT MAKİ...
TÜRKİYE’DEKİ OTİZMLİ ÇOCUKLARIN ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ ...
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLAMA BAŞARILARINI ...
TÜRKİYE’DE UYARLANABİLİR ÖĞRENME YAKLAŞIMI KAPSAMINDA YAPIL...
E-ÖĞRENME OYUNLARINDA ALGILANAN HAZ VE BİLGİ GELİŞİMİNİN DE...
TEACHER CANDIDATES’ OPINIONS ABOUT COOPERATIVE E-PORTFOLIO ...
BİLİŞSEL ETNOGRAFYA: KURAMSAL ÇERÇEVELER, YÖNTEMLER VE SÜRE...
İNTERNET TABANLI OKUMA MOTİVASYONU VE ETKİLEŞİM ÖLÇEĞİ TÜRK...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL YETERLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ...
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLU...
FARKLI KISA SÜRELİ BELLEK UZAMLARINA SAHİP ÖĞRENCİLERİN FAR...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİT KAYNAKLARINDAN YARARLANMA D...
EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İÇERİK MODÜLÜNDEKİ TÜRKÇE DERSİ İL...
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ ALGILANAN ETKİLEŞİM DEĞER...
ABD, AVRUPA VE TÜRKİYE MERKEZLİ KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DER...
ODYOLOJİ ALANINDA EĞİTİM AMAÇLI BİR BİLGİSAYAR TABANLI SİMÜ...
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TARAYICILARINA İLİŞKİN KULLANICI DENEY...
TEKNOLOJİ KULLANIMI TÜRKİYE’DE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI...
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DESTEKLİ SİMETRİ ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL Ö...
ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI ÖZ-YETERL...
ÖĞRENCİLER TEKNOLOJİYİ ÜRETİM AMAÇLI MI KULLANIYORLAR? LOG ...
E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
GENEL BİYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLO...
2014-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE KULLANILABİLİRLİK ÜZE...
BLOK TABANLI PROGRAMLAMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARIN...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ÇOKLUORTAM ÖĞRENME MATERYALİNE BAĞLANMA ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRME,...
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAMA ÖZ YETERLİLİK...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ESNEKLİK ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇE’YE UYARL...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERE KATILAN BİREYLERİN DERSLER...
TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU Lİ...
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİT...
FİZİK DERSİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ÖĞRENCİ...
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BLOK TEMELLİ KODLAMA EĞİTİMİNE DÖNÜ...
UZAKTAN HEMŞİRELİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN ALGILAR
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDE BİLİŞ...