Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 27.09.2014
DergininWebsitesi: http://www.enadonline.com/tr/index.php
Dergi Hakkında: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD] yılda üç sayı [Mart, Temmuz ve Kasım] yayımlanan çevrimiçi uluslararası hakemli bir dergidir. ENAD’ın temel amacı, eğitim alanında nitel araştırma paradigmasının kuramsal ve uygulamalı olarak gelişmesine katkı sağlayacak akademik bir ortam oluşturmaktır. Dergide eğitimin farklı disiplinlerine ilişkin nitel (olgubilim, kültür analizi, durum çalışması, anlatı araştırması, temellendirilmiş kuram vb.), eylem ve karma yöntem (nicel+nitel, nitel+nitel vb.) desenleriyle gerçekleştirilmiş özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Ayrıca nitel araştırma alanındaki kuram, uygulama, yöntem, teknik, analiz, yazılım gibi gelişmeleri içeren deneme/derleme, çeviri ve davetli yazılara da yer verilmektedir.
ISSN: 2148-2624
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Eğitimde Nitel Araştırmalar DergisiEğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Ortaokul Beşinci Sınıfta Seçmeli “Matematik Uygulamaları” D...
Bireysel Çalgı Keman Derslerinde Çevrilmiş Öğrenme Modelini...
Kaynaştırmadaki İşitme Engelli Öğrencilerle Gerçekleştirile...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Kırsal Alanlarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve...
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Öğrenme-Öğretme Süre...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Ebeveynler...
Risk Altındaki Kız Çocukların Gelecek ve Meslek Algılarının...
Ebeveynlerin Koklear İmplanta İlişkin Beklentilerinin İncel...
Özel Öğretim Kurumundaki Sınıf Öğretmenlerinin Milli Eğitim...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Denetçi Rol ve Yeterlikleri Bağlamında 1999, 2011 ve 2014 M...
Öğretmenlerin Sahip Oldukları Mesleki Özerklik Düzeyine İli...
İlköğretim Fen Dersi Öğretim Programlarında Bilimin Doğası:...
İlkokul İkinci Sınıf İngilizce Dersi Bağlamında Dinleme Bec...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programının Öğrenci ve Okut...
A critical examination of my qualitative research efforts i...
Üstün yetenekli öğrencilerin beden eğitimi dersi ve beden e...
Öğrencilerin çok çözümlü problemler ile imtihanı: Çözümlerd...
Okul yöneticisi seçme sürecini deneyimleyen yönetici adayla...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Anadolu Üniversitesi endüstriyel sanatlar yüksekokulu moda ...
Öğretim elemanlarının etik sorumlulukları üzerine üniversit...
Bir eğitim teknolojisi araştırmasına dayalı olarak karma yö...
Bir ortaokul matematik öğretmeninin Webquestin uygulamasına...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İşitsel Sözel Terapi Uygulamasında Öğretmen Görüşleri
Anaokulunda Sosyal Etkileşim, Duygu ve Dil? İkinci Dil Edin...
Meta-Sentez: Kavramsal Bir Çözümleme
İngiliz Dili Eğitimi Sınıflarında Ön-Hazırlık Faaliyetlerin...
İlkokuldan Üniversiteye Umut Kavramının Tanımlanması Üzerin...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Bir Matematik Egitimi Arastirmasina Dayali Ögretim Deneyi D...
Üniversite Öğrencilerinin İkinci Dilde Yazma Konusunda Akra...
STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temel...
Doğrular, Açılar ve Çokgenler Konularının Kavram Karikatür ...
Yabancı Dil Öğretme Kaygısı Üzerine Nitel Bir Araştırma
Alt Sosyoekonomik Düzey Bir Ailede Yetişen Çocukların Akade...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bire...
Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programının Öğretmenlerin ...
Ana Dil Sorunsalı: Sınıf Öğretmenlerinin Deneyimlerine Göre...