Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 10.08.2012
DergininWebsitesi: http://www.adyusbd.com/
Dergi Hakkında: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan ADYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Sosyal Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik bir dergidir. Dergi Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa online (e-dergi) olarak yayımlanır.
ISSN: 1308-9196
Dergi Dili: İngilizce, Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiAdıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ERMENİ İDDİALARI KONUSUNDA TÜRKİYE ÖZÜR MÜ DİLEMELİ, ÖZÜR M...
EVRENSEL BİR SORUN OLARAK ÇOCUK SUÇLULUĞU VE SOKAKTA ÇALIŞA...
ÇAĞDAŞ BİR MEVLEVÎ HAVARİSİ ARİF NİHAT ASYA’DA MEVLÂNÂ İMAJ...
IĞDIR ÇEVRESİNDE BİR GRUP EL MOTİFLİ MEZAR TAŞI
KATHERINE MANSFIELD’IN KISA ÖYKÜLERINDE SEMBOL, İMGE KULLAN...
TÜRKİYE’DE TOPLUMBİLİMİN ÖNCÜLERİNDEN: HİLMİ ZİYA ÜLKEN
KARİA KENTİ HALİKARNASSOS : HELLENİSTİK DÖNEM VE ÖNCESİ SİY...
OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE MERSİN’DE EĞİTİM
KAPADOKYA BÖLGESİ YERALTI ŞEHİRLERİNDE BULUNAN ŞARAPHANELER...
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ TERMİNOLOJİSİ
EMILY BRONTE ve “UĞULTULU TEPELER”
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DRAMA VE OYUNUN ÖNEMİ
ADIYAMAN AĞZINDA KULLANILAN İKİ ENKLİTİK EDATI: ke, o’
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ATMOSFERDE MEYDANA ...
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN MATERYAL TASARIMIND...
ÖZEL SEKTÖR VE KAMU YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞ...
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜR VARLIKLARINI TANIMA VE SAH...
TÜRKÇE KONUŞAN MOBİL MEDYA KULLANICILARININ MOBİL İÇERİK VE...
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMIYLA İLGİLİ YAŞ...
TİNSEL DEĞERLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KEŞFEDİCİ NİTEL Bİ...
XVII. YÜZYIL ŞÂİRLERİNDEN TOPKAPILI FEYZÎ HAYATI VE SANATI
HUZUR İLE HUZURSUZLUK EKSENİNDE TANPINAR’IN KARAKTERLERİ ÜZ...
TÜRKİYE’DE ÇELTİK (Oryza sativa L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ VE COĞR...
KIRŞEHİR ÇEŞMELERİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGI...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAVRAMINA İLİŞKİ...
ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE “MODERNİTE”: DOĞUŞU ve DOĞASI
ÖRGÜTLERDE İŞYERİ TERÖRÜ: YILDIRMA KAVRAMI VE ÖNLEME ÇABALA...
MAARİF SALNÂMELERİNE GÖRE TRABLUSŞAM SANCAĞI’NIN EĞİTİM KUR...
OKUL TAHRİPÇİLİĞİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDEKİ SİYASAL SEÇKİNLERİN SOSY...
Fuzûlî’nin Divanına Sosyal Psikoloji Açısından Bir Bakış (Ö...
KIRSALDAN KENTE GÖÇ EDENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KEMALPAŞ...
‘ALÂ’İM-İ CERRÂHÎN’DE GEÇEN BİTKİ ADLARI
Türkçe Dersinde Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Öğretmen...
MEHMET EMİN YURDAKUL’UN “TÜRKÇE ŞİİRLER”İNE BİR BAKIŞ
HER AY DERGİSİNİN TÜRK SANAT VE DÜŞÜNCE HAYATINA KATKISI VE...
GÖNEN HAVZASINDA JEOMORFOLOJİK BİRİMLERLE ARAZİ KULLANIMI A...
ADIYAMAN TURİZMİNİN ANALİTİK YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE NE… NE… BAĞLACI
TÜRKİYE’DE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN COĞRAFİ DAĞILIMI
269 NUMARALI İCMAL DEFTERİNE GÖRE ACLUN
PERFORMANS DEĞERLEME UYGULAMALARININ OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİ...
CEP TELEFONUYLA İNGİLİZCE KELİME ÖĞRENME: MESAJINIZ VAR
POST OTİSTİK İKTİSADIN 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİNE BAKIŞI:...