Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 30.7.2019
DergininWebsitesi: https://dergipark.org.tr/kusob
Dergi Hakkında: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayınlanan sosyal bilimlere yönelik kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemeleri kapsamına alan uluslararası hakemli bir dergidir.
ISSN: 2619-9408
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.