Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

image.jpg

Derginin Adı: Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)
Dergi Kayıt Tarihi: 7.12.2011
DergininWebsitesi: http://www.tuzed.org/
Dergi Hakkında: Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (TÜZED), zeka, üstün zeka, özel üstün yetenek ve yaratıcılık konularında yayım yapan hakemli bir dergidir. Dergi, konu kapsamı ile ilgili olarak bilimsel araştırmaların, kuramların, uygulamaların ve fikirlerin tartışıldığı bilimsel bir platform sunmayı hedeflemektedir. TÜZED, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayım yapmaktadır. Dergiye gönderilen bütün taslak makaleler editörün önincelemesinden sonra en az iki hakeme incelenmek üzere gönderilir. TÜZED, yılda iki kez çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır.
ISSN: 2146-3832
Dergi Dili: İngilizce, Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.