MANAS Journal of Social Studies

image.jpg

Derginin Adı: MANAS Journal of Social Studies
Dergi Kayıt Tarihi: 5.11.2014
DergininWebsitesi: http://journals.manas.kg/mjsr/index.php
Dergi Hakkında: MJSS Dergisi, Geçmiş ve hali hazırdaki Türk Dünyasının kültürel zenginliklerini, Türk Dünyasına ilişkin, kültürel ve sosyal olayları ve problemleri, makro ve mikro düzeydeki güncel çalışmaları bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; bu çerçevede bilimsel değeri olan ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunmak; ve üretilen bu bilimsel bilgiyi geniş kitlelere duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.
ISSN: 1624-7215
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Kırgızca,Tusça

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse MANAS Journal of Social StudiesMANAS Journal of Social Studies
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Konaklama İşletmelerinde İstihdam Edilen Personele Yönelik ...
KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
EMIGRATION MOVEMENTS FROM KYRGYZSTAN TO CHINA IN 1930s
KIRGIZİSTAN’DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BEKLEN...
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KIRGI...
THE EFFECTS OF CRONYISM ON JOB SATISFACTION AND INTENTION T...
BİŞKEK ŞEHRİNDEKİ 9. 10. VE 11.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİ...
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE T...
2464 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BELEDİYE GELİRLERİNE ELEŞTİREL...
YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE e-YÖNETİŞİM VE KIRGIZİSTAN’DAKİ DURU...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
BIST-Ulaştırma Endeksinde Yer Alan Firmaların Mali Performa...
Kırgızistan’da Bütçe Açığı ile Dış Ticaret Açığı İlişkisi
Geçiş Ekonomilerinde Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını...
Karaman Kent Dinamiklerinin Çevresel Duyarlılık Düzeylerini...
Kutadgu Bilig’de Din ve Devlet İlişkisi: İki Dünyada Da Mut...
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ile Örgütsel Öğrenme Ar...
Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İ...
Bir Kavramsallaştırma Denemesi Olarak Yoksulluk Çökmesi
Canış ve Bayış’ın Sonsuz Yolculuğu
Geleneksel Yayla Göçü: XX. Yüzyılın Başındaki Kırgız ve Ana...
Казахстандын экспорт, экономикалык өсүш, импорт, валюта кур...
Кыргыз Pеспубликасынын жарандарынын чет өлкөдө окууга болго...
Samsun Bölgesi Okçuluk Takımına Beslenme Eğitimi Verilerek ...
Engelsiz Müzik Eğitimi
Horâsân’da Siyasî Hayat ve Şehzâde Yesâvur İsyanı (1317-132...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Bir Realist Halk Hikâyesi: Hikâye-i Mansûr
Dini Kahramanlık Destanları Üzerine
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Örgütsel Yeteneklerin Türkiye’deki Otel İşletmeleri Bağlamı...
BİRİNCİ VE İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞLARININ SOVYET RUSYA BASININDA...
MODERN RUS MEDYASINDA TÜRKİYE İMAJI
KIRGIZİSTAN’DA DİN VE KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ AÇIS...
ME’ÂLÎ DÎVÂNI’NDA HARF OYUNLARI
JEOPOLİTİK VE TARİHSEL BİR REKABET SAHASI OLARAK UKRAYNA VE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM G...
İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK, DUYGUSAL ZEKÂ VE PSİKOLOJİK SERMAYE...
İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK, DUYGUSAL ZEKÂ VE PSİKOLOJİK SERMAYE...
KIRGIZĠSTAN BĠġKEK’TE AĠLELERĠN SATINALMA KARARLARINDA ÇOCU...
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SORU SORMA STRATEJİLERİ VE KARŞILAŞTI...
AN ASSESSMENT OF M-CUSTOMER SATISFACTION DRIVERS AND LEVELS...
OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMEKTEN KORKMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMES...
HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN EKİP ÇALIŞMASINA İLİŞK...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Karahanlıların Selçuklu Egemenliğine Girme Süreci
TÜRKİSTAN’DA TÜRK-İSLÂM YAZITLARI Kırgızistan’daki “Çiyin-T...
YENİ ARAYIŞLAR IŞIĞINDA AHMET HAMDİ TANPINAR
EDUCATION SYSTEM OF FINLAND AND ITS SUCCESS AT THE INTERNAT...
KIRGIZİSTAN KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI PROFİLİ A...
TÜRK- ERMENİ İLİŞKİLERİ SÜRECİNDE GÜMRÜ MÜZAKERELERİ (26 Ka...
KADIN FUTBOLCULARDA SPRİNT SÜRATİ, DİKEY SIÇRAMA VE KUVVET ...
KIRGIZİSTAN SEÇİMLERİNİN KTR PRİME-TİME ANA HABERLERİNE YAN...
TRAGIC IN THE NOVELS BY CHYNGYZ AITMATOV: ON THE BASIS OF T...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
THE KYRGYZ MEDIA’S PORTRAYAL OF THE CRIMEAN CRISIS AND ITS ...
NATION-BUILDING IN CENTRAL ASIA THROUGH LANGUAGE LEGISLATIO...
DEMOCRACY AND RELIGIOUS FREEDOM: LIBERAL VALUES IN A CENTRA...
THE KYRGYZ REPUBLIC’S ENTRANCE INTO THE EURASIAN ECONOMIC U...
THE EUROPEAN UNION IN CENTRAL ASIA: A ONE-DIMENSIONAL STRAT...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
OKULLARDA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARININ DÜZEY VE DİNAMİKLERİNİ...
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI (TİKA)’NIN...
TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK KÜLTÜRÜNDE SPOR ALGISI
NAHÇIVAN'DA ERKEN TUNÇ ÇAĞI BULUNTULARI IŞIĞINDA SANATSAL Y...
MAIN FEATURES OF CHANGES IN INCOTERMS 2010
PERAKENDE SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ...
TURİZM LİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLARI VE...
TYPES AND KINDS OF THE MISTAKES MADE IN THE KYRGYZ LANGUAGE
TÜRKÇEDEKİ ÖRTMECE SÖZLERİN OLUŞUM YOLLARI
OECD’YE ÜYE ÜLKELER AÇISINDAN KİŞİSEL GELİR VERGİSİ MÜKELLE...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ÇALIŞANLARIN ÖZNEL İYİ OLUŞUNU ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRL...
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN...
HEMŞİRELERİN YAŞAM KALİTESİ ALGILARININ MOTİVASYONLARINA ET...
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YARARLANILAN KISA VE ...
ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA BULANIK VİKOR UYGULAMAS...
PİYASA EKONOMİSİNİN İKİ ZAYIF ROTASI: AFGANİSTAN VE KIRGIZİ...
«ЗАМАНА» АГЫМЫНЫН ИЗИЛДЕНИШИ
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN UYUM BOZUCU ŞEMALARININ KARŞILAŞTIRMALI...
İSMET İNÖNÜ'NÜN EĞİTİM FELSEFESİ (Konuşmaları ve Yazdıkları...
KAMUOYU OLUŞUMUNDA STRATEJİK BİR ARAÇ OLARAK SİVİL TOPLUM K...