Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 8.07.2011
DergininWebsitesi: www.zgefdergi.com
Dergi Hakkında: Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez yayımlanan eğitim alanında araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, basılı ve elektronik ortamda yayın yapan bilimsel bir dergidir. Dergide eğitim alanlarında yapılmış araştırma çalışmalarına, derlemelere (ilgili konuda en son literatürleri inceleyen yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sorunları ve tartışmaları gibi), çevirilere ve özgün kitap incelemelerine yer verilmektedir. Dergiye sunulan basılmamış çalışmalar; eğer başka bir dergide kısmen veya tamamen yayımlanmamış ise Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Yayına kabul ancak hakem raporlarının gelmesinden sonra yapılır. Eğer makale bir sempozyum veya kongrede sunulmuş ve basılmamış ise sunum tarihi, adı ve yeri belirtilmelidir.
ISSN: 1305-0060
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi DergisiDicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 24<%$ Resources: Default, Sayi %>: 24
ANASINIFINA DEVAM EDEN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN MATEMATİK GEL...
OKUL ÖNCESİ DEĞERLER ÖLÇEĞİ AİLE VE ÖĞRETMEN FORMUNUN GEÇER...
ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN EMPATİK EĞİLİM D...
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK G...
İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRENMEDE OKULA BAŞLAMA YAŞININ OKUMA-YAZMA...
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL MODELLEME YAP...
WHAT DO TURKISH ADULTS ATTRIBUTE THEIR HAPPINESS AND UNHAPP...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN TU...
ÇOCUKLUK ÇAĞI NARSİSİZM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALI...
ANADOLU LİSELERİNİNİN ÖRGÜTSEL DEĞERLERE GÖRE YÖNETİLME DÜZ...
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEM...
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE KAVRAMINA YÖNELİK BİLGİ ve ÇE...
6- 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK KESİRLERLE İLGİLİ SAHİP ...
EVALUATION ON VISUALIZATION AND CONCRETIZATION IN MATHEMATI...
FEN ALANLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ NANOBİLİM ve NANOTEKNOLOJ...
KADIN MERKEZLERİNE BAŞVURAN KADINLARDA KİŞİLERARASI TARZLAR...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ: SÖZL...
BİLİMSEL OKURYAZARLIKTA İLK ADIM: AKADEMİK BİLGİ DÜZEYLERİN...
ÖĞRETMENLERDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK DÜZEYİ İLE YAŞAM ME...
MODERNİTE VE BİR ETİK SORUN ALANI OLARAK BİLGİ VE BİLİM