SDU International Journal of Educational Studies

image.jpg

Derginin Adı: SDU International Journal of Educational Studies
Dergi Kayıt Tarihi: 21.04.2016
DergininWebsitesi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sduijes/index
Dergi Hakkında: Dergi Hakkında SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. SDU International Journal of Educational Studies, yayınlanmak için kendisine sunulan makalelerin bütün yayım haklarına sahiptir.
ISSN: ISSN:2148
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse SDU International Journal of Educational StudiesSDU International Journal of Educational Studies
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İlköğretim 5., 6., 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavu...
Meslek Lisesi ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Termal ...
Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Deney...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İngilizce Okuma Derslerinde Öğrenme Stillerine Dayalı Etki...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İstisnalar: Geniş Zam...
Kinect’in Özel Gereksinimli Bireylerle Kullanımı ile İlgili...
Çevrimiçi ve Sınıf İçi Grup Çalışmalarının Akademik ...
Öğrenci Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güven...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen ...
Sustaining small rural schools via e-learning
Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tas...
Öğretmenlerin Örgütsel Güven ile Örgütsel Bağlılık Düzeyler...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
“Her Çocuğa Bir Bilgisayar” Projeleri ve FATİH Projesi: Ka...
Özel Eğitim Öğretmenleri İçin Mesleki Etik İlkeleri
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyunlar ve Kaynaştırma Ortamla...
BT Öğretmen Adayları Tarafından Scratch Görsel Programlama ...
Myers Briggs Tip Belirleyici, Örnek Çalışma: İlköğretim Öğ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Pre-service English Teachers’ Reflections on the Use of E-m...
The Investigation of Relationship between Problem Behavior...
Tablet Bilgisayarlar ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı: Bir ...
Öğretmen Adaylarının Köy Kavramına Yönelik Düşüncelerinin M...
Elements Related to Wars in Hákì’s Süleymán-Náme
Coğrafya Öğretmenlerinin Meslek Tercihlerinde Lise Coğrafya...