Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 10.03.2011
DergininWebsitesi: http://www.iudergi.com/index.php/hayef/index
Dergi Hakkında: Dergimiz Eğitim Fakültelerinin ilgili alanlarına yönelik kuramsal ve uygulamalı makale, araştırma, inceleme ve çeviriler aracılığıyla eğitim/öğretim etkinliklerinin çağdaş görüşler doğrultusunda daha verimli kılınabilmesine bilimsel katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda; genel eğitim, özel eğitim, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, eğitim teknolojisi, eğitim yönetimi, karşılaştırmalı eğitim, eğitimde program geliştirme, ölçme- değerlendirme, öğretim yöntemleri, araştırma teknikleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, okul öncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği eğitimi, yetişkin eğitimi, bilgisayar/ fen bilimleri/ matematik/ Türkçe/ yabancı diller (Almanca, Fransızca, İngilizce) eğitimi, sanat eğitimi konularındaki yerli ve yabancı çalışmalara dergimizde yer verilmektedir.
ISSN: 1304-8139
Dergi Dili: Türkçe

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi DergisiHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 16<%$ Resources: Default, Sayi %>: 16
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kromozom Kavramı Bilgi Düz...
İşlemsel Fizik ve Kimya Problemlerinde Matematik Kullanım Ö...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 18<%$ Resources: Default, Sayi %>: 18
Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Olarak İngilizce Ders Ki...
A Cross-linguistic Exploration of Tense and Modality in Two...
Adoption Of Web 2.0 Tools And The Individual Innovativeness...
BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME VE MÜFREDAT BAZINDA ÖĞRENCİ MERKEZLİL...
Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarında “Madd e ve Değişim” Öğre...
Aristokrasiye Eğitimsel Bir Bakış: Postmodernizmde Eşitsizl...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 16<%$ Resources: Default, Sayi %>: 16
Matematik ve Sınıf Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Ma...
Öğretmen Adaylarının Tarihi Mekânlara ve Eserlere İlişkin G...
Description of Sequencing of Grammar Learning Activities in...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 17<%$ Resources: Default, Sayi %>: 17
ÖĞRENME STİLLERİNİN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATE...
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME SÜRECİNE YÖNELİK NİTEL BİR DEĞERLEN...
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLER...
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLER...
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖZ-YETERLİKLERİ ...
YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİN SANAL ...
TEKNOLOJİK YENİLİĞİN BENİMSENMESİNDE SOSYAL SİSTEM ÖZELLİKL...
SİBER ZORBALIK ÖLÇEĞİ’NİN İLK PSİKOMETRİK BULGULARI
TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KOPYA ÇEKME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİT...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE BEKLENMEDİK DÜŞÜK AKADEMİK BAŞ...
ETKİLEŞİMLİ TAHTALAR İÇİN ORTA ÖĞRETİM COĞRAFYA VİDEOLARINI...
THE EFFECTS OF USING AN INTERACTIVE WHITE BOARD IN TEACHING...
İKİNCİ SINIF İNGİLİZCE DERSİ VE PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN...
ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMINDA TİYATRO VE DRAMA DERS MÜ...
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNLERİNDE OLUŞTURDUKLARI ÖĞRET...
A CONTENT ANALYSIS ON PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH
THE CONTRIBUTION OF EDUCATION TO THE SPECIAL EDUCATION QUAL...
TÜRKİYE’DEKİ VE DÜNYA’DAKİ ÇALIŞMALARIN TANIKLIĞINDA “OKUMA...
KARAKTER ÇÖZÜMLEMELERİNİN KURGUDAKİ YERİ: “BİNTEPE’NİN HAYA...
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİ KAVRAMINA İLİŞKİN GÖ...
UZAKTAN EĞİTİMDE AKADEMİK BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
DENGELİ BÜTÜNLEŞME VE AYRIŞMA ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİK...
ÖZEL OKUL VE DEVLET OKULUNDA GÖREV YAPMIŞ SINIF ÖĞRETMENLER...
ÇİFT ANADAL PROGRAMINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ: BİR ...
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENMEYE VE ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN-A...
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİLSEL DEĞER KAVRAMINA İLİŞKİN ...
ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ BİREYLER İÇİN FARKLILAŞTIRILMIŞ S...