Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 19.10.2014
DergininWebsitesi: http://sbdergi.gazi.edu.tr
Dergi Hakkında: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde Sosyal Bilimler Alanlarında makalelere yer verilmektedir.
ISSN: 2147-8924
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiGazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Türkiye'de Kadının Çalışma Hayatına Katılımının Belirleyici...
Dünyada ve Türkiye'de Faktoring Tanımı
20. Yüzyıl Kent Kuramları
Hayâli'nin "Bilmezler" Redifli Gazelinin Ontolojik Analiz Y...
Batı Balkanların Entegrasyonunun Karşılaştırmalı Analizi: K...
Marka Kişiliğinin; Marka İmajı, Genel Memnuniyet ve Sadakat...
Süleyman Penânî'nin Nasihatnamesi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
93 Harbi Sonrasında Muhacirlerin Üsküp Sancağı'nda İskanı
İnovasyonun Tekstil İhracatına Etkisi: Güneydoğu Anadolu Bö...
Frank M. Turner. "Edmund Burke: The Political Actor Thinkin...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
SLAV VE TÜRK DİLLERİNİN KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Türk Şirketlerinin İran'da Yatırım Girişimleri, TAV ve TURK...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Ali Emîrî Efendi’nin Hanedan Sevgisi ve II. Abdülhamid’e Ya...
Mevsimsel Birim Kök Testleri: Türkiye Sanayi Üretim Endeksi...
Muhasebenin Ekonomi Politiği: Dış Dinamikler
Türkiye’nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Yeşil Finans Uygulaması ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
Lise Öğrencilerinde İç Evliliğin Fiziksel Gelişim ve Beden...
Maliyet Yönetimi ve KOBİ'lerin Farkındalıkları: Ampirik Bir...