Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 19.10.2014
DergininWebsitesi: http://sbdergi.gazi.edu.tr
Dergi Hakkında: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde Sosyal Bilimler Alanlarında makalelere yer verilmektedir.
ISSN: 2147-8924
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiGazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
SLAV VE TÜRK DİLLERİNİN KARŞILIKLI ETKİLEŞİMİ
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Ali Emîrî Efendi’nin Hanedan Sevgisi ve II. Abdülhamid’e Ya...
Mevsimsel Birim Kök Testleri: Türkiye Sanayi Üretim Endeksi...
Muhasebenin Ekonomi Politiği: Dış Dinamikler
Türkiye’nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Türk Şirketlerinin İran'da Yatırım Girişimleri, TAV ve TURK...
Türkiye'de Kadının Çalışma Hayatına Katılımının Belirleyici...
Dünyada ve Türkiye'de Faktoring Tanımı
20. Yüzyıl Kent Kuramları
Hayâli'nin "Bilmezler" Redifli Gazelinin Ontolojik Analiz Y...
Batı Balkanların Entegrasyonunun Karşılaştırmalı Analizi: K...
Marka Kişiliğinin; Marka İmajı, Genel Memnuniyet ve Sadakat...
Süleyman Penânî'nin Nasihatnamesi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
93 Harbi Sonrasında Muhacirlerin Üsküp Sancağı'nda İskanı
İnovasyonun Tekstil İhracatına Etkisi: Güneydoğu Anadolu Bö...
Frank M. Turner. "Edmund Burke: The Political Actor Thinkin...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Yeşil Finans Uygulaması ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
Lise Öğrencilerinde İç Evliliğin Fiziksel Gelişim ve Beden...
Maliyet Yönetimi ve KOBİ'lerin Farkındalıkları: Ampirik Bir...