E-Dil

image.jpg

Derginin Adı: E-Dil
Dergi Kayıt Tarihi: 21.08.2014
DergininWebsitesi: http://www.e-dil.net
Dergi Hakkında: E-dil 1 Aralık 2013 tarihinde yayına başlayacak ve Aralık/Haziran olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanacak uluslararası hakemli sanal bir dergidir. Dergide başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler de olacaktır.
ISSN: 2148-3558
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse E-DilE-Dil
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisin...
Dil – Kültür Bağıntısı ve Avrupa Ortak Başvuru Metn...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek...
Metin Tipleri Bağlamında Okuma Becerisinin Geliştirilm...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuma Becerisinin Yöntem v...
Sinirbilim ve Okuma: Okuma Eğitimi Araştırmacıları İçi...
ÇağdaşTürk Romanında Bir Sözvarlığı İncelemesi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Türkçede Yarı-İkilemeler
Spor Köşe Yazılarında Gönderimsel Bağdaşıklığın Erişil...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinli...
Fransızca ve Türkçe Sözcelerde Yorumdan Sonra Artyorumlu...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Yabancı Dil Olarak Türkçe Okutmanlarının Dilsel Farkındalığ...
Güney Kıbrıs’ta Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Ka...
Dil Öğretiminde Farkındalık: Uygulamalı Ders Materyali
Approaches to Linearization in Universal Grammar: A Review
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisini Geli...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
Ad - Sıfat Yantümceleme Olgularının Türkçe ve Macarca Bağla...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
L'Intertextualité Générique Chez Eric Chevillard : Pour...
Intention Littéraire Et Interférence Générique Chez You...
Le Genre de Texte : Lieu de Rencontre entre Lecture...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
Türkçe ve Litvanca Eylem Çatılarının Biçimbilimsel Karşılaş...
Ünlü ve Ünsüz Uyumları Bakımından Türkçe ve Fincenin Karşıl...
Ne- Öbekleriyle Kurulan Soru Tümcelerinde Olumsuzlama Yapıl...
Prosodie Du Turc
Dünyada Türkiye’nin ve Türkçenin Algılanması Bir Dil Politi...
Türkçe Ders Kitaplarında Okur Dostu Metinlerin İncelenmesi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
La Subjectivité Comme Critère De Classification Des ...
Lire pour Ecrire ou Comment Aider les Apprenants à ...
Sémiotique De La Culpabilité Dans « Nulle Part Dans La Mai...
L'Ecriture Fragmentaire : Caractéristiques Et Enjeux