Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 31.05.2013
DergininWebsitesi: http://sbe.cbu.edu.tr/dergi.php
Dergi Hakkında: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılından itibaren yılda üç sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.) alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.
ISSN: 1304-4796
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
REPRESENTATIONS OF POST-COLONIAL NIGERIAN SOCIETY AS ENTRAP...
BAYAN WARREN’IN MESLEĞİ (1894) ADLI OYUNDA FAHİŞELİK OLGUSU...
MENIPPEAN STRATEGIES IN CONTEMPORARY BRITISH FICTION: JOHN ...
TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNDE TÜRK İMAJINI MEYDANA GETİREN OLGUL...
“ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI” DERSİNİN, UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANL...
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SINIF VE CİNSİYETE GÖRE SINAV KAY...
HAREKETLİ MEDYA GRAFİK TASARIMI, TOPLUMSAL BEĞENİ DÜZEYİ İL...
KADIN OKUL MÜDÜRLERİNİN TAKIM LİDERLİĞİ ROLLERİNİ SERGİLEME...
THOMAS KUHN: ON THE 50TH ANNIVERSARY EDITION OF THE STRUCTU...
AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA İNANÇ TEMELLİ ENDEKSLERİN...
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNTERNET SİTESİ KALİTESİ BOYUTLARININ...
MAVİ YAKALI İŞGÖRENLERİN SOSYAL KAÇINMA VE SOSYAL KAYGI DÜZ...
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU, YAŞAM DOYUMU VE ÖZ YETE...
TÜRK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ SO...
KÜRESEL EKONOMİDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE TÜRKİYE'DEKİ YANS...
MÜŞTERİ KARLILIĞININ HESAPLANMASINDA MÜŞTERİ KARLILIK MATRİ...
MALİYE POLİTİKASININ SOSYAL AMACI: VERGİ YÜKÜNÜN ADALETLİ V...
KAMU GÖÇ YÖNETİMİNDE TÜRK İLTİCA VE MENŞE ÜLKE BİLGİ SİSTEM...
STRUCTURAL PROBLEMS IN EFFECTIVE UTILIZATION OF THE EU’s ST...
KONUMSAL VERİ ALTYAPI POLİTİKALARI VE BELEDİYELER
MANİSA’ DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONEL...
HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE EN İYİ FASON İŞLETME SEÇİMİ İÇİN AHP...
REKLAMLARDA BİLİM İMGESİ
AKHİSAR’IN MİLLİ MÜCADELE LİDERLERİNDEN MURAT TOLUN BEY
MÜTAREKE DÖNEMINDE İŞGAL TEHDİDİ KARŞISINDA MANİSA
19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI DEVLETİ’NE İSKÂN OLUN...
ÜSKÜPLÜ MUTASAVVIF-ŞAİR SÂDEDDİN SIRRÎ HAYATI, BAZI YAZI V...
MİZAH BAĞLAMINDA SABİT İLE NEDİM’İN RAMAZANİYELERİ
ŞAİR TEZKİRELERİNDE ÖLÜM BAĞLAMINDA DİL VE ÜSLUP ÜZERİNE Bİ...
ALEVİ - BEKTAŞİ ÂŞIK EDEBİYATI GELENEĞİ İLE BU GELENEK İÇİN...
TARIK BUĞRA’NIN KÜÇÜK AĞA ROMANINDA MEKAN OLARAK ANADOLU
M. KAYA BİLGEGİL’İN “SİGARA” MENSÛRESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
LATİFE TEKİN’İN ESERLERİNDE YOKSULLUĞUN FARKLI GÖRÜNÜMLERİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
NİYÂZÎ-İ MISRÎ ADINA KAYITLI BAZI MANZÛMELER
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
G.B. SHAW’S CITIZENS OF THE WORLD IN JOHN BULL’S OTHER ISLA...
THE STUDY OF LANGUAGE AND LITERATURE IN THE TRADITIONAL AME...
EXPERIMENTAL MODERNISM: THE SUBVERSION OF ROMANCE FORMULAS ...
ÇEVİRİ MOTORLARININ GÜNÜMÜZDEKİ ROLÜ
İKİ AYRI ZAMAN DİLİMİNDE OKULDA ŞİDDET DURUMU
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK DEĞERLERE SAHİP OLMA DÜZ...
EĞİTİMDE KALİTE GELİŞTİRME SÜRECİNDE OKUL DEĞERLENDİRMENİN ...
UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM FAKÜLTESİ-UYGULAMA OKULU İŞ...
A FRAMEWORK TO ANALYSE YOUNG CHILDREN’S NARRATIVES
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UMUTSUZLUK VE AKILCI OLMAYAN İNAN...
EĞİTİM DENETMENLERİNİN SEÇİMİ, ATAMALARI VE MALİ HAKLARI İL...
RYLE VERSUS DESCARTES
HİNDİSTAN’IN ORTA DOĞU POLİTİKASI
TÜRKİYE’DE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ VE İMALAT SANAYİ EĞİLİM GÖ...
BELEDİYELERDE TAHAKKUK ESASINA DAYALI MUHASEBE UYGULAMALARI
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİNİN BULANIK AHP VE BUL...
ZAMANA DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN STRAT...
THEORIEN DES WAHLVERHALTENS IM VERGLEICH UND DIE ANWENDUNGS...
TÜRKİYE’DE ANKARA KEÇİSİ (CAPRA HİRCUS ANCRYRENSİS) YETİŞTİ...
KAMU YÖNETİMİNİN KADİM PARADOKSU: NEPOTİZM VE MERİTOKRASİ
KOBİ’LERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ...
MAİDE SURESİ 44, 45 VE 47. AYETLERİ HAKKINDA MÜFESSİRLERİN ...
BİR İSTİHBARAT SAVAŞI: ÇİÇERO OLAYI
BATI’NIN BATILILAŞMASI: ZİHİNSEL DÖNÜŞÜMÜN EYLEMSEL KÖKENİ
THE TIMES GAZETESİ'NE GÖRE DÜNYA SAVAŞI SONUNDA ERMENİ MÜLT...
REVNAK’U-L İSLÂM’DA OĞUZCA VE ÇAĞATAYCA UNSURLAR
İBNİ SÎNÂ’NIN RÛH KASİDESİ’NİN MARAŞLI MUSTAFA KÂMİL ŞERHİ
TÜRK ŞİİRİNDE NAZİRE GELENEĞİ VE KUL HİMMET’İN ŞİİRLERİNDE...
AFGANİSTAN’DA TÜRKOLOJİ VE TÜRKÇE ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİR ...
HIZIRNÂME’DE EĞİRDİR VE EĞİRDİRLİ VELÎLER
SEYYİDÎ'NİN FIKH-I EKBER TERCÜMESİ OLAN MANZÛME-İ AKÂİD ADL...
TEZKİRE GELENEĞİNİN SON ÖRNEKLERİNDEN VELİ RECAİ VELİBEYOĞL...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/13<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/13
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
FİNANSAL HİZMET SEKTÖRÜNDE SİBER GÜVENLİK RİSKLERİ VE ÇÖZÜM...
ALMAN FEDERALİZMİNİN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ
ETİK LİDERLİK TARZI, DUYARSIZLAŞMA VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...
NİKARAGUA DİVAN KARARLARI IŞIĞINDA KUVVET KULLANMA VE MEŞRU...
POLİSLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜKENMİŞLİK DÜZ...
MOBİL TELEFON TERCİHİNDE ETKİ FAKTÖRLERİ - KIRGIZİSTAN’DAKİ...
A QUANTITATIVE MODEL PROPOSAL FOR THE ASSESMENT OF PROJECT ...
İÇ GÜVENLİKTEKİ DEĞİŞİMLERİN TURİZM GELİRLERİNE OLAN ETKİSİ...
THE IMPACT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE ON SER...
ZABITA ÇALIŞANLARINDA İŞ GÜVENCESİZLİĞİ İLE TÜKENMİŞLİK İLİ...
THE EFFECTS OF PERCEIVED RISK AND COST ON TECHNOLOGY ACCEPT...
PERAKENDE MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA S...
ÇÖPTEN GERİ DÖNÜŞÜME GİDEN YOLDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİCİLER
MEASURING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE THEORETICAL KNOWLEDG...
KALKINMA ANLAYIŞINDA YENİ BİR BOYUT: YEŞİL EKONOMİ
ULUSAL GÜVENLİK KAYGILARINDAN MALİ KÜLFET SÖYLEMİNE: TÜRKİY...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
MANİSA YAZMA ESER KÜTÜPHANELERİ VE “MANİSA YAZMA ESER KÜTÜP...
MANİSA’DA TARİHİ KÖPRÜLER VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
NARH KAYITLARINA GÖRE XVII. YÜZYIL BAŞLARINDA MANİSA'DA T...
ALAŞEHİR KONGRESİ’NDE BİR BELEDİYE BAŞKANI: GALİP BEY
ALAŞEHİR KUVA-YI MİLLİYE KOMUTANI MUSTAFA ŞAHYAR BEY
XVI. YÜZYILDA DEMİRCİ ŞEHRİ
KIRIMLI VE KAFKASYALI MUHACİRLERİN MANİSA KAZASINDA İSKÂNI ...
MANİSA’DA ÜZÜM ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI (1960–1970)
MUSTAFA FEVZİ (SARHAN) SON ŞER’İYE VE EVKAF VEKİLİ, MANİSA ...
20. YÜZYIL BAŞLARINDA DEMİRCİ’DE GAYRİMÜSLİM NÜFUS
ALAŞEHİR KONGRESİ’NE KATILANLAR VE SOSYAL STATÜLERİ
MANİSALI İKİ SUFİ ŞAİR, İBN ÎSÂ AKHİSARÎ VE BİRRÎ MEHMED DE...
MANİSA’DA MEDFUN MUTASAVVIF BİR ŞAİR: SEYYİD İBRAHİM HALİL ...
XVII. VE XVIII. YÜZYILLAR OSMANLI EDEBİYAT COĞRAFYASINDA MA...
MANİSA SARIGÖL AĞZINDA ŞİMDİ ZARFININ DEĞİŞKELERİNE TOPLUMD...
MANİSALI BİR ŞÂİR: MUSTAFA NÜZÛLÎ EFENDİ VE BİR ŞİİRİ
AHMED ŞEMSEDDÎN-İ MARMARAVÎ’YE DERLİ TOPLU BİR BAKIŞ VE ESE...
İLHAN BERK’İN ÇOCUKLUK VE GENÇLİK HATIRALARINDA MANİSA
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRE...
KIRSAL KALKINMADA BANKACILIK VE TARIMSAL KREDİ UYGULAMALARI...
BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLERİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ İLE ANALİZİ: M...
TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARININ YEREL EKONOMİ ÜZERİNE ETKİ...
SALİHLİ’DE AÇILAN AVM’LERİN ŞEHİR YAŞAMINA VE ŞEHİR MERKEZİ...
TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK AÇIKLARININ AZALTILMASINDA DENET...
MANİSA İLİNİN ÜZÜM ÜRETİMİNDEKİ DURUMUNUN TESPİTİNE YÖNELİK...
MESIR FESTIVAL WITH AN ECONOMIC PERSPECTIVE
MANİSA İLİNDE BİTKİSEL ÜRÜNLER İHRACATINDA KARŞILAŞILAN SOR...
MANİSA’NIN REKABETÇİLİK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
FROM AN UGLY DUCKLING TO A SWAN: THE BRITISH INFLUENCE ON T...
EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN MESLEKİ YETERLİK DÜZEYLERİNE GÖRE Hİ...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE BİLİŞÜSTÜ ...
EĞİTİM DENETMELERİNİN İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENL...
CLASSIFICATION OF SCIENCES IN PIERRE DUHEM
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK BEKLENT...
YEREL YÖNETİMLERDEKİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE KARAR DEST...
TÜRKİYE’DE ÇEVRE SÜRELİ YAYINCILIĞININ GELİŞİMİ
TÜRK SERMAYE PİYASASINDA KAMU KESİMİNİN AĞIRLIĞI
SCRUTINY OF THE IMPLEMENTATION PROCESS OF GROUNDED THEORY A...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİ GÜDÜLEME DAVRA...
AKRAN ZORBALIĞI
SOSYO-TEKNİK SİSTEM KURAMI VE SOSYO-TEKNİK SİSTEM KURAMININ...
DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYL...
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLARI: BİR VERİ ZARFLAMA...
TÜRKİYE’DE KARAPARA İLE MÜCADELEDE MALİ KURUMLARIN ROLÜ
VAKA ÇALIŞMASI: İNOVATİF KÜLTÜRÜN OLUŞTURULMASINDA PERSONEL...
GÖRELİ ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASINDA REFERANS KÜME OLUŞTURULMA...
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA İKTİSAT POLİTİKALARININ DİYARBA...
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN UYGUL...
KADASTRODA YENİ YAKLAŞIMLAR VE KENTSEL YAPIYA ETKİLERİ
BENOİT HİPOTEZİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÖLÇEĞİNDE PANEL VER...
BÜTÇELENEN KARIN YÖNETİM STRATEJİLERİNE DAYALI KAR PLANLAMA...
SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNİY...
KEYNES VE REFAH DEVLETİ
POST-MODERN ERKEK(LİK)
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE’DE VARLIK VERGİSİ UY...
MANİSALI İKİ ŞAİRİN BİRER ŞİİRİNDE FUZÛLÎ ETKİSİ (Kulalı Nü...
GÖZDEN KAÇMIŞ BİR XVI. ASIR ŞÂİRİ; CELÂL-ZÂDE MUSTAFA’NIN O...
ESKİ TÜRK EDEBİYATI DERSLERİNDE KAFİYE ÖĞRETİMİNE DAİR ÖNER...
GEVHERÎ DÎVANI: SEVGİLİNİN GÜZELLİK TASVİRİNDE KULLANILAN D...
KIBRIS’TA YAŞANAN OLAYLAR BAĞLAMINDA SÜLEYMAN ULUÇAMGİL’İN ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLA...
SİNEMADA TASARIM VE NESNELERİN ESTETİĞİ “Modern Anlatı Ekse...
KURUMSAL YÖNETİM VE EĞİTİM-ÖĞRETİM AÇISINDAN PAKİSTAN’DA ME...
TANRISAL ve KİŞİSEL TÜM BAĞLARDAN KURTULMUŞ BUDDHA’NIN GÖRÜ...
27 MAYIS 1960 DARBESİ SÜRECİNDE HAVADİS GAZETESİ
KIRKAĞAÇ BİDÂYET MAHKEMESİ KAYIDLARI
MANİSA MİLLETVEKİLLERİNDEN ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (1898-197...
CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA YÖNETİMİN DİN GÖREVLİLERİNDEN ...
16. YÜZYILDAKİ BAZI DİVAN ŞAİRLERİNİN TÜRKÇE DİVANLARINDA G...
MİLLİ KÜTÜPHANEDE BULUNAN 06 MİL YZ A 1793 NUMARALI ŞİİR ME...
ELİF ŞAFAK’IN “MAHREM”İNDE FANTASTİK BİR YOLCULUK
AŞK MESNEVİLERİNDE OYUN VE EĞLENCENİN KURGUSAL İŞLEVİ
SÜLEYMAN-NAME’NİN DİLİ ÜZERİNE (76.CİLT)
YENİ TÜRK EDEBİYATINDA MERSİYEYE GENEL BİR BAKIŞ
AHMET HÂŞİM VE BÂKİ AYHAN T.’NİN BİRER ŞİİRİNDEN HAREKETLE ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
THE IMPACT OF SOCIAL PRESSURE ON GENDER ROLES IN THE NOVEL ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
OTOBİYOGRAFİ VE PAUL RICOEUR: TARİHSEL ANLATIDA ZAMANIN BİÇ...
GAYRİ MÜSLİMLERLE (YAHUDİ VE HIRİSTİYANLARLA) İLİŞKİLERDE D...
ÂYET KAVRAMI VE ANLAM ALANI ÜZERİNE BİR ANALİZ
PAKİSTAN’DA ULUSAL HUKUK AÇISINDAN DİN EĞİTİMİNİN YASAL DAY...
REKLÂM BİR SANAT MIDIR?
TANZİMAT FERMANI’NDAN CUMHURİYET’E KÜLTÜR VE SANAT HAREKETL...
SOSYAL VE GELENEKSEL BOYUTLARIYLA BURSA DAĞ YÖRESİ CUMA CAM...
16 MART 1921 MOSKOVA ANDLAŞMASI’NA TÜRK VE RUS KAYNAKLARINA...
DİVAN ŞAİRİ VARSAĞIYI FARKLI ANLARSA
DİYARBAKIRLI KÂMÎ’NİN HADÎKA-İ MA’NEVİYYE’Sİ
HALİDE ALPTEKİN’İN AĞLAMA TUNA ROMANINDA BALKAN TÜRKLERİNİN...
MANİSA AĞZINDA ESKİ BİR MİRAS PAYLAŞMA GELENEĞİ: OK(+LUK) A...
17. YÜZYIL DİVANLARINDA NEF’Î ETKİSİ
İBN-İ ABBAS’TAN RİVÂYET EDİLEN YUSÛF U ZÜLEYHA HİKÂYESİNİN ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
MANASTIRLI MEHMED RİFAT BEY’İN MATLÛBU KÜLLİ TÂLİB TERCÜMES...
KOSOVA VE MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARINDA İSİM ÇEKİM EKLERİ
MEHMET AKİF’İN ŞİİRLERİNDE FAKİRLİĞE İSLÂMÎ MERHAMET DUYGUS...
CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİRLERİNDE KADIN, SEVGİLİ VE AŞK
“MÜŞTEREK ORTA ASYA TÜRKÇESİNİN KARIŞIK DİLLİ ESERLERİNDEN”...
KIYAFET İLMİYLE OLUŞTURULAN ESERLER VE BU ESERLERDEN SEÇİLM...
XVI. ASIR ŞAİRİ AZÎZÎ’NİN (ö. 1585) BAZI GAZELLERİ
MAKEDONYA TÜRKLERİNDE GÖKYÜZÜ İLE İLGİLİ İNANÇLAR
EPIC AS A LITERARY GENRE AND THE TURKISH EPIC “OGUZ KHAN”
LEBÎB MEHMED EFENDİ’NİN TUHFE VE NUHBE’YE TAZMÎNÂTI (METİN)
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ
II. DÜNYA SAVAŞI’NDA JAPONYA’YA ATILAN ATOM BOMBALARININ TÜ...
DIE ÜBERSETZUNGSKRITISCHE ANALYSE DES LITERARISCHEN WERKES ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
DEVALÜASYONLARIN KISA VE UZUN DÖNEMLİ ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇ...
EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİNDE YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN MEYVE SEBZ...
CİNSİYET FARKLILIĞININ ŞİRKET FİNANSMAN YAPISI VE FİNANSAL ...
YATIRIM FONU PERFORMANSININ PORTFÖY BİLGİLERİ İLE İLİŞKİLİ ...
2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN BORSA İSTANBUL (BIST)’DAKİ İ...
KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKA FAALİYETLERİNE BAKIŞI ÜZERİNE M...
TANZİMAT REFORMLARI SÜRECİNDE UYGULAMAYA KONULAN VERGİ POLİ...
BÜYÜK GÜÇLER, SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE
PERFORMANS YÖNETİMİNİN BİRLEŞİK KRALLIK’TA MERKEZİ KULLANIM...
PERSONEL KARİYER TEORİSİNE GÖRE POLİSLERİN MESLEKİ İLGİ ALA...
TÜRKİYE’NİN GELECEK SORUNU: STRATEJİK AÇIK
ORGANİZE SUÇ VE TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE SİVİL SİLAH:...
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE DEVLETİN ROLÜ: İŞVEREN DEVLET VE TÜRK...
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE MALİYE POLİTİKASI
TÜRKİYE’YE YÖNELİK MÜLTECİ VE SIĞINMACI HAREKETLERİ
KATAR DIŞ POLİTİKASI VE ARAB BAHARI
INHALTLICHE WAHLPROGRAMMANALYSE DER PARTEIEN HINSICHTLICH D...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
TÜRKİYE’DEKİ BAKANLIKLARIN EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ ALAN...
EXPLORING LANGUAGE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF TEACHER DEVELOP...
PAKİSTAN’DA YÜKSEKÖĞRETİMİN TEMEL SORUNLARI
ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİ ÜZERİNDE KİŞİLİK...
OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ: ÖĞRETMEN ADAYLARINI AİLELERLE ÇALIŞMAY...