İktisadi İdari Bilimler Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: İktisadi İdari Bilimler Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 15.09.2011
DergininWebsitesi: www.iibdergisi.com
Dergi Hakkında: Dergimiz sosyal bilimler alanında yer alan her türlü yayını kabul etmektedir. Kendi alanında uzman ve tanınan bilim insanlarının hakem ve bilim kurulunda yer aldığı dergimizin dili Türkçedir. Fakat alan editörleri ve editör onayı ile İngilizce olarak hazırlanmış yayınları da dergimiz kabul etmektedir. Ayrıca dergimizin çalışma prensibi gelen yayınların dergimizde yayınlanmasına uygun olup olmadığı alan editörü tarafından onaylanmalı ve her bir çalışma iki hakem tarafından olumlu onay almalıdır. Uluslar arası nitelikte ve kalitede yayın yapan dergimiz yılda dört sayı çıkarmakta olup, yayınlar internet ortamında ve yazılı olarak kullanıcılarına ulaştırılmaktadır. Sosyoloji, felsefe, istatistik, matematik, eğitim bilimleri, çevre bilimleri ve ekonometri ve güzel sanatlar alanında yapılan çalışmalara da dergimizde yer verilmektedir.
ISSN: 2146-5886
Dergi Dili: İngilizce, Türkçe,İngilizce,Bulgarca, Almanca ve Arapça

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse İktisadi İdari Bilimler Dergisiİktisadi İdari Bilimler Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
21 YAŞ ALTI KARATE ELİT KATA- KUMİTE SPORCULARININ BACAK ...
100m KOŞUSU SONRASI SPORCULARIN KAN LAKTAT SEVİYELERİ
2008 KÜRESEL KRİZİNİN KOCAELİ İŞGÜCÜ PİYASASI ÜZERİNDEKİ OL...
2010 ÖNCESİ ve SONRASI SAĞLIK EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KIYASLI ...
ALP DİSİPLİNİ KAYAK ANTRENÖRLERİNİN ÇEŞİTLİ FİZİKSEL VE FİZ...
AŞK-I MEMNU’DA VAZGEÇİLEMEYEN İKİ ZIT KAVRAM: “AŞK VE MADD...
BASEL KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞLETMELERİN YATIRIM BÜTÇELER...
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TOPLUMA HİZ...
CODEX CUMANİCUS’TA ARAPÇA FARSÇA EYLEMLER
ÇEK CUMHURİYETİ PALACKY ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞREN...
DEĞER KAVRAMI ve GELENEKSEL TAHKİYE İLİŞKİSİNDE İNS HİKÂYES...
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İLETİŞİMDE GÜVENLİ DAVRANIŞ
FARKLI YÜKSEKLİKTEKİ YAN PLİOMETRİK SIÇRAMALARIN SÜRAT VE D...
İSTANBUL’DA BULUNAN STADYUMLARIN TARAFTARLARIN GÖRÜŞLERİ İL...
İSTANBUL’DA İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BİR KESİT ...
DETERMINING THE EMISSION OF WORKPLACE POLLUTANTS MIXED INT...
İŞVEREN ve İŞ GÖREN İLİŞKİLERİ
KÜRESEL KRİZ VE KÜRESEL KRİZİN SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ OL...
ÖĞRETİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELİ OLAN ÇOCUKLARIN RUHSAL VE SOS...
ÖRGÜT İÇİ STRES
COMPARISON OF THE CONCEPTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND OR...
SALÂH BİRSEL’İN ŞİİRİNDE MEKÂN
SCIENTIFIC METHOD AND ETHICS IN SPORTS: FOR STUDENTS’ PERSP...
SPOR MERKEZLERİNDE ÜYELİK YENİLEMELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLE...
SPOR PAZARLAMASINDA ÜNLÜ SPORCU KULLANIMI
TEVFİK FİKRET VE CENAP ŞAHABETTİN’İN ŞİİRLERİNDE “AŞK VE TA...
YAPILARDA SU VE NEM ETKİLERİ
YATIRIMCILARIN RİSK ALGISININ UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ
AN APPLICATION ABOUT THE IMPERMEABILITY IN SOLİD WASTE LAND...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
THE RELIABILITY-VALIDITY STUDY FOR THE EGO RESILIENCY SCALE...
GRUP FİTNESS DERSLERİNE KATILAN SEDANTER BİREYLERDE VÜCUT K...
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA KENDİ KENDİNİ ÖRGÜTLE...
THE IMPORTANCE OF BRAND POSITIONING AND APPLIED EXAMPLE OF ...
VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI-41 ÇERÇEVES...
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA STRATEJİK YÖNETİM U...
KUR’AN AÇISINDAN FERASET
THE EFFECT OF COMPRESSION TECHNIQUE IN SOLID WASTE LANDFILL...
MAL VE HİZMET ALIMLARINDA AYIP
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ - ÖRGÜTSEL İKLİM VE ETKİLEŞİMLERİ
AN APPLIED STUDY ABOUT THE ANALYSIS OF PLANNED SHOPPING AND...
Felatun Bey ile Rakım Efendi Romanının İç ve Dış Yapı Yönüy...
THE ECONOMETRIC ANALYSIS OF LONG-TERM RELATION BETWEEN ASSE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
BATI TÜRKİSTANDA KARAHANLI KENTLERİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE
İSVİÇRE ZÜRİH KANTONU VATANDAŞLIK EĞİTİMİ TASLAK PROGRAMI İ...
İRAN TOPLUMUNDA KADININ ROLÜ: TV REKLAMLARINDA SUNULAN KÜLT...
12. İSTANBUL BİENALİ’NE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
GÜVEN, SOSYAL SERMAYE VE SİVİL TOPLUM
Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Çalışmalarına...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
Determination of Academic Success in Physical Education Tea...
STUDY ON EXTENTS OF CAREER PLANNING OF TURKISH ATHLETES WHO...
TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINDA PARADİGMADEĞİŞİMLERİ: A...
A SYSTEMATIC REVIEW ON ACCEPTANCE OF ELECTRONIC DOCUMENT MA...
AN INTELLECTUAL OTTOMAN LADY: EMINE SEMIYE
ON THE CULTURAL COMPLEXITIES OF FOREIGN LANGUAGE PLANNING I...
AGE, GENDER DIFFERENCES IN CREATIVITY AMONG STUDENTS
LYRICISM AS A WAY OF RESISTING PANOPTICISM: A FOUCAULDIAN R...
MEDIA LITERACY ON THE USE OF SOCIAL NETWORKING SITES (FACEB...
SOCIAL CAPITAL FORMING THROUGH SNSs Facebook and Twitter in...
VIRTUAL ORGANIZATIONS AND THEIR COMMUNICATIONS
‘THEATRE IS ONLY ALIVE IF IT IS KICKING.’ SARAH KANE AND BL...
ASSESSMENT OF THE FOOTBALL REFEREES’ INTERPRETATIONS ON THE...
COLLABORATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (HEIs) WITH ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitiminde Kur’an Kıssalarını ...
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLERİNİN ZAMAN KULLANIM OLANAK VE TU...
HEMŞİRELERDE PERSONEL GÜÇLENDİRME, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYL...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
FACTORS AFFECTING THE HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOR AND QUALIT...
RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION, GENERAL HEALTH STAT...
ÖĞRENME FAALİYETLERİ ve ETİK KAVRAMLARIN LİTERATÜR DEĞERLEN...
AR-GE VE YENİLİK İÇİN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ ...
TÜRKİYEDE YOKSULLUK ANALİZİ ve LOG-LINEER ANALİZ UYGULAMASI
İŞ-AİLE VE BİREYSEL YAŞAM UYUMU: İŞ VE AİLE YAŞAMI TALEPLER...
ANADOLU SELÇUKLU TEMRENLERİ HAKKINDA İLK TESPİTLER
KÜLTÜREL ÖĞELERİN İÇİÇELİĞİ: SEKÜLER TEMALI TÜRK HALK TÜRKÜ...
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM SÜRECİ
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
TÜRK BASININDA KADININ TEMSİLİYETİ
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KİMLİK
SOSYAL BELEDİYECİLİK: ESENLER BELEDİYESİ EKSENİNDEHALKIN RE...
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Çocuklar...
YAN YANA İKİ ‘MODERN’ BİNA: 1950’LERDEN 1970’LERE MODERN Mİ...
İNGİLTERE’DE KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI VE TOPLUMSAL FARKINDA...
ALTI YAŞINDA ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN ÇOCUKLARI İLE İLİŞKİLER...
ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNDE TOPLUMSAL HAFIZANIN İZLERİ: HOFSTEDE END...
Okul Öncesi Öğretmenlerin İletişim Becerilerinin Bazı Değiş...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRET...
ANKARA’DA SOSYOKÜLTÜREL BİR KENT SİMGESİ: 96’LAR APARTMANI
KISA MESAFE ERKEK YÜZÜCÜLERİNİN 25 VE 50 METRE SERBEST SİTİ...
KİTAP TORBASI PROJESİ’NİN ANNE GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİR...
İngiliz Romantik Şairler ve Romantik Hayal Gücü: William Wo...
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRK KİMLİĞİNİN YENİDEN İNŞASI
BİR KENTİN TİPOGRAFİSİ
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI ve TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ...
ATATÜRK ve GÜNÜMÜZ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARINA LİTERATÜR ...
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ ve LİTERATÜR A...
AKTİF KATILIMLI AİLE EĞİTİMİ ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ"
MOBILE GOVERNMENT, PARTICIPATION, WEB SERVICES AND CONFIGUR...
ORTA ASYA’DA IX-X YÜZYILLARDA MEDENİYETİN YÜKSELİŞİNE GENEL...
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN AEEE GERİ KAZANIM ŞEBEKE TASAR...
İZMİR İLİ LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SOSYAL YALNIZLIK İLE İN...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ŞİRKET POLİTİKASI VE LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL BAĞL...
BASKETBOL HAKEMLERİNİN VERDİKLERİ KARARLARA ETKİ EDEN FAKTÖ...
10-12 YAŞ GURUBU AEROBİK CİMNASTİK SPORCULARININ HEDEF YÖN...
FITNESS KULÜBÜNE GELEN ÜYELERİN BEKLENTİLERİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞ...
2008 KÜRESEL KRİZİ ve TÜRK ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN YAPISI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN MODELLENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLE...
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK TÜKENMİŞLİK VE KAYGI DÜZEYLERİN...
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’NIN ULUSLARARASI MUHASEBE STA...
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET
OKUL ÖNCESİ OYUN DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ’Nİ (ODÖ) TÜRKÇE’YE UYARLA...
ORYANTİRİNG SPORCULARININ BASKIN ZEKA ALANLARI İLE PROBLE...
TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA KAVRAMININ UNSURLARI
MALİ KURALLAR ve TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI
ÇALIŞMA YAŞAMINDA ESNEKLİĞE DUYULAN İHTİYAÇ UYGULAMALI BİR ...
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİ...
VOLEYBOLDA KAYGI VE KAN ŞEKERİ DÜZEYLERİNİN İLK SET BAŞARIS...
BATILILAŞMA VE ULUS-DEVLET KİMLİĞİNİN İNŞA SÜRECİNDE
ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI
FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI FİNALLERİNİN ANALİTİK OLARAK İNC...
BİR AHLAK EPİSTEMOLOJİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?
KİŞİSEL SORUMLULUK BAĞLAMINDA
PEKİN 2008 OLİMPİYAT OYUNLARI’NIN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİ...
AFYONKARAHİSAR GEZEK GELENEĞİNDE
FİKİR VE SANAT ESERLERİNE İLİŞKİN HAKLAR
DEVLETİN DENİZ YETKİ ALANLARI KAVRAMLARININ TANIMLARI
DOĞU AKDENİZİN ÖNEMİ VE TARİHİ GELİŞİMİ
SERVET-İ FÜNUN ROMANLARINDA MANEVÎ DEĞERLERE
DOLAR VE EURO KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞBÜTÜNLEŞME(KOİ...
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE AKADEMİK ERTELEME EĞİLİM...
ANKARA’ DA YAŞAYAN İNSANLARIN SPOR YAPMA VE
KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ TÜRK EKONOMİSİNDEKİ ROL...
DÖVİZ PİYASASINDA DOLAR VE EURO ARASINDAKİ İLİŞKİNİN RAMSEY...
ÖZGÜRLÜKÇÜ ÖĞRENME
BİREYSEL KADIN TÜKETİCİLERİN TEKSTİL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ANİ...
KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARINDA GEÇİRİMSİZLİĞE ETKİ ...
ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLE...
TOPLUM GÖZÜNDE SPOR ALGISI
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ ve KURUMSAL AİLE Şİ...