ASOSOURNAL

image.jpg

Derginin Adı: ASOSOURNAL
Dergi Kayıt Tarihi: 11.04.2014
DergininWebsitesi: www.asosjournal.com
Dergi Hakkında: ASOSJOURNAL Dergisi ilk sayısını 2013 Aralık ayında yayınladı. Yayın hayatını sosyal bilimlerin her alanına hitap eden bir dergi olarak sürdürecek olan ASOSJOURNAL Dergisi uluslararası akademik bir dergidir. ASOSJOURNAL dergisinin hedefi, yazı ve düşünce ile meşgul olan herkesin söz söyleyebileceği disiplinlerarası bir sosyal bilim platformu olmaktır.
ISSN: 2148-2489
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Arapça,"Rusça"

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse ASOSOURNALASOSOURNAL
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TÜRKİYE’NİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROBLEMİ (1923-1954 Yıllar ...
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ
ADIYAMAN HAVZASININ JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
DOĞALCI EKOLDE F.M. DOSTOYEVSKİ’NİN YERİ
ŞİDDET DİLİ ve VİCDAN
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
ORHAN PAMUK’UN ROMANLARINI YAZAN ROMAN KAHRAMANLARI
KALIPLAŞMIŞ RETORİK SORULARIN ANLAMI ÜZERİNE
ŞEYHÜLİSLAM HOCA SADEDDÎN EFENDİ VE MANZUM FETVÂLARI
YETİŞKİN EĞİTİMİNE KATILIM, EĞİTİM İHTİYAÇLARI, GÜÇLÜKLER v...
RAMAZAN MANİLERİ
TÜRK HALKLARI ARASINDA ORTAK İLETİŞİM DİLİNİN OLUŞTURULMASI...
ÖĞRETMENLERİN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFLARINDAKİ İSTENMEYEN...
ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ’NİN YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDEK...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
BİR MODERN ZAMANLAR SİLAHI OLARAK MEDYA: KADDAFİ’NİN LİNCİN...
IST ES MÖGLICH GROßEPIK IN DAF ZU BEHANDELN: ZUSAMMENGEFASS...
ÇARPIKLIĞA, SUÇA, VEYA SOSYAL KONTROLE YÖNELİK GENEL TEORİL...
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN M...
DİVAN ŞİİRİNDE PAPAĞAN
KADIN(IN) TOPLUMSAL ALGILAMALARINDAKİ DÖNÜŞÜMÜ
KUSEYR PLATOSUNUN JEMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF BİR OKUL MODELİ
TÜRK AYDINLANMASI’NIN KENT VE KENTLEŞMEYE BAKIŞI
İNGİLİZ VE HİNT BAKIŞ AÇISINDAN A PASSAGE TO INDIA
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ-SAYGI DÜZEYLERİ ...
ÇAYGÖREN BARAJI SULAMA HAVZASI VE ÇEVRESİNDE TARIMSAL FAALİ...
ATANAMAMA NEDENİYLE FARKLI BİR MESLEĞE YÖNELEN İŞSİZ ÖĞRETM...
PROBLEM MÜZİK KAVRAMI VE BİR PROBLEM MÜZİK TÜRÜ OLARAK ARAB...
AMERİKALI BİR MİSYONER: SAMUEL MARINUS ZWEMER
İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ KAYNAK SORUNLARI VE OKUL MÜDÜR...
GÜNCELLENEN BELLEK “ÇOCUKLUK DÜŞLERİ” HEYKEL YAPIT OKUMASI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
TAŞ ATAN ÇOCUKLAR: MERSİN’İN BANLİYÖLERİNDE ÖFKE PATLAMASI
HAYALDEN GERÇEĞE: 1980 SONRASI ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI'NDA GELEN...
KAMU KURUMLARINDA MOBBING: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ
ETKİNLİK TURİZMİ: KÜLTÜR BAŞKENTİ ETKİNLİKLERİNİN BAŞARI UN...
YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMI VE ORTAÖĞRETİMDE UYGULANAB...
"LAİKLİK ELDEN GİTTİ, LAİKLİK GERİ GELDİ": KÜLTÜREL İSLAM U...
MARKA KENTLERİN OLUŞMASINDA SPOR PAZARLAMASININ ROLÜNÜ BELİ...
USTA ŞAGİRD (ULU) KÜMBETİ TAŞ SÜSLEMELERİ
IV. MURAT’IN BAĞDAT SEFERİ HAKKINDA YAZILMIŞ BİR KASİDE: TU...
ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM: DEMOKRAT PARTİ’...
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL MUHALEFETİN SONUÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜ...
PROUST’UN ZAMANA KARŞI ZAFERİ: KAYIP ZAMANIN İZİNDE
AZERBAYCAN”IN TARIM SİSTEMİNİN EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİNİ B...
KUMUK DİLİINİN OTEMİŞ ŞİVESİNİN ASIL KELİME HAZİNESİNİN TÜK...
MANAS DESTANI’NDA ALKIŞ VE KARGIŞLAR
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ARTHUR MILLER’İN DEATH OF A SALESMAN ADLI YAPITINDA AMERİKA...
KİMYA EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENMEYE İ...
ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN KÜRESEL EKONOMİYE ETKİLERİ VE ÖNERİLER
THE REASONS OF LACK OF MOTIVATION FROM THE STUDENTS’ AND TE...
MODERNİZM VE AVRUPALILAŞMA’NIN MAKAMSAL MÜZİĞE ETKİLERİ VE ...
ORTAÇAĞ BATI FELSEFESİNİN OLUŞUMUNDA İSLAM BÖLGESİ FELSEFES...
BÜYÜMENİN DİNAMİĞİ ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ
TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
MÜZİKTE TEKNOLOJİK SÜREÇ ve SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİYLE TÜRKİYE’D...
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ...
SENFONİ ORKESTRASININ KISA TARİHÇESİ
İKTİDAR MÜCADELELERİ VE İNSAN HAYATINA MÜDAHALELERİ BAKIMIN...
STRATEJİK YÖNETİMDE PAYDAŞLAR YÖNETİMİ KURAMINA GİRİŞ: ARAC...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
BERNARD SHAW’IN PYGMALION ADLI ESERİNDE ELIZA DOOLITTLE’I Ş...
KELOĞLAN MASALLARINDA YER ALAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMINDA MATERYAL KULLANIMININ ÖĞRENME SÜRE...
ÇEVRECİ ELEŞTİRİ KURAMI AÇISINDAN MÜGE İPLİKÇİ’NİN CEMRE AD...
İŞİTME VE BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN STRES DÜZEYLERİNİN B...
ANLAM ANALİZ METHODUNUN TENNESSEE GAZETESİ OLAN ŞEHİR GAZET...
MODERN ŞİİRİN ÖNCÜLERİ: NAZIM HİKMET VE WALT WHITMAN
MUTLAKLIK VE MÜPHEMLİK ARASINDA: ZEKİ DEMİRKUBUZ FİLMLERİNİ...
FİNANS SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI
PSİKOLOJİ BİLİMİNİN OLUŞUM VE GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNAN DO...
KARAMANLI EDEBİYATININ TARİHSEL GELİŞİMİ
TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞAL KAYNAK KULLANIMI ARAYIŞLARI...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 11<%$ Resources: Default, Sayi %>: 11
FİKRET- HALÛK İLİŞKİSİ ve ŞİİRİNE YANSIMALARI
‘YAĞMUR’U BİR SİYASÎ ŞİİR OLARAK OKUMA DENEMESİ
ANTİK YUNAN MİTOLOJİSİ’NDEN SERVET-İ FUNUN EDEBİYATI’NA PRO...
TEVFİK FİKRET ve ÜTOPYA “UZAK BİR SERAB İÇİN KOŞAN EĞİTİMCİ...
TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE EŞİK MEKÂNLAR
BÜYÜK İKRAMİYE ile PARA ve HAYAT ŞİİRLERİNDEN HAREKETLE TEV...
CEHENNEM ÇÖLÜNDE KIYAMETİ BEKLEMEK -Tevfik Fikret’in İktirâ...
TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRİ ve PSİKOLOJİK PORTRESİ ÜZERİNE
PROMETE ŞİİRİNDEN HAREKETLE TEVFİK FİKRET’İN MEDENİYET ALGI...
EVFİK FİKRET’İN ŞİİRİNDE BİR İMGE OLARAK GELENEĞİN ÜÇ ZİRVE...
NECİP FAZIL’IN KİTAPLARINDA TEVFİK FİKRET İMGESİ
TEVFİK FİKRET’İN ESKİ EDEBİYATA BAKIŞI
“SÜHÂ ve PERVÎN”DE NARSİST KİMLİĞİN GÖRÜNÜMLERİ
TEVFİK FİKRET’TE ETKİ BIRAKAN BİR KİTAP: LE LİVRE DE LA JUN...
BİR GENÇLİK KURGUSU OLARAK “HALÛK’UN DEFTERİ”
“SİS” ve “CANIM İSTANBUL” ŞİİRLERİ ÇERÇEVESİNDE TEVFİK FİKR...
TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE KAÇIŞ VE ÜTOPİK ÖZLEMİN İZLERİ
TEVFİK FİKRET’İ ANLAMA KANONUNUN DIŞINA ÇIKMAK: TEVFİK FİKR...
TEVFİK FİKRET’İN YAĞMUR ŞİİRİNDE HİSSEDİLEN MUSİKİ
TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRE DAİR ELEŞTİREL YAKLAŞIMI
TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE KİMLİK İNŞASI
BİR ŞAİRİN ESTETİK ELEŞTİRİLERİ: TEVFİK FİKRET’İN DİL ve ED...
TEVFİK FİKRET’İN “HAFTA-İ EDEBİ” LERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK DE...
TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE MEKÂN VE ALGI KİTABININ TANITI...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANINDA TARANAN BİYOLOJİ ...
İLKOKUL DÜZEYİNDEKİ FARKLI DERS KİTAPLARINDA BARIŞ VE SAVAŞ...
REEL DÖVİZ KURU ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK B...
ZİHİN ENGELLİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİ İLE ARTİKÜLASYON...
TÜRKÇE BİR TURİZM BROŞÜR ÇÖZÜMLEMESİ ÖRNEĞİ: KEMER
KRALİÇE ARI SENDROMU - PEMBE TACİZ
LİBERALİZM,MÜLKİYET HAKLARI VE HUKUK DEVLETİ ÜZERİNE
YAŞLILIK, YAŞLI NÜFUSUN SORUNLARI VE YETİŞKİN EĞİTİMİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN “MUHASEBE” ŞİİRİ ÜZERİNE ANLAMBİLİ...
Bireyleri Bisiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörler Ölçeğin...
ULUSLARARASI TICARET FINANSMANINDA YENI TEKNIKLER
TÜRKİYE’DE TÜRKÇE HAZIRLANMIŞ URDU DİLİ KİTAPLARI
MANAS DESTANI’NDA İSLAMÎ UNSURLAR
TÜRK MAKAM MÜZİĞİ İÇİN MAX/MSP TABANLI MİKROTONAL MIDI ARAY...
TURİZMDE MODERN YÖNETİM UYGULAMALARI
SOSYAL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YEREL YÖNETİ...
TÜRKİYE’DE YEREL KALKINMANIN YENİ AKTÖRÜ ÜÇÜNCÜ SEKTÖR: KOO...
FARKLILIK YÖNETİMİYLE ÖRGÜTLERDE YABANCILAŞMANIN ÖNLENMESİ:...
CLICKER’LARLA ÖĞRETİM: AKTİF ÖĞRENME VE ÖĞRETİMSEL YÖNETİME...
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ETİK
DİVAN ŞİİRİNDE TEKNOLOJİK BİR ALET: USTURLAB
BİR MELEKSİ’DEN HAYALİ YARATIK’A DÖNÜŞ HİKÂYESİ: KASTRATOLA...
OKUL ÖNCESI EĞITIM KURUMLARI YÖNETICILERININ OKUL ÖNCESI ÖĞ...
CLUSTERİNG YAZMA ÖNCESİ STRATEJİSİNİN ÖĞRENCİLERİN YAZMA BE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ÜÇÜNCÜ KILIÇ İZMİR’İN KURTULUŞU VE YÜZBAŞI ŞERAFETTİN
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
SEVİNÇ ÇOKUM İLE SÖYLEŞİ