Kalem Uluslarasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Kalem Uluslarasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 1.03.2012
DergininWebsitesi: http://www.kalemacademy.com
Dergi Hakkında: KALEM Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi (KUEIBD), KALEM International Journal of Educational and Human Sciences (ISSN:2146-5606) uluslararasi düzeyde yayin yapan ve kâr kar amaci gütmeyen bilimsel ve akademik bir dergidir. KUEIBD, Aralik ve Haziran aylarinda olmak üzere, yilda iki kez, çevrim içi (çevrimiçi) ve basili olarak yayinlananir. KUEIBD in ilgi alani egitim ve insan bilimleridir. Her bireyin özgün bir varlik oldugu gerçeginden hareketle, insanin gelistirilmesi onun bir bütün olarak etrafli biçimde (sosyal, psikolojik, felsefi, antropolojik vb) bütün yönleriyle ele alip incelemeyi gerektirmektedir. Bu baglamda yer alan bilimsel çalismalar derginin ilgi alani içinde kabul edilmektedir.
ISSN: 2146-5606
Dergi Dili: Ingilizce, Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Kalem Uluslarasi Egitim ve Insan Bilimleri DergisiKalem Uluslarasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Bilimsel Bilginin Özerkliği Sorunu
Değerler Nasıl Oluşur
Değı̇şı̇m Eğı̇lı̇mlerı̇ Ölçeğı̇nı̇n Gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dağıtımcı Liderlik Davranı...
Liselerde Kültürler Arası Bir Uygulama Örneği Olarak Kanada...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Öğrenci Merkezli Karma Öğretim Yönteminin Eleştirel Düşünme...
Yer Değiştirme Şifrelemesi Etkinliğinin Uygulanabilirliğini...
İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersinin Disiplinler Arası Ya...
Alçakgönüllülük Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenir...
Türk Maarif (Eğitim) Şûralarında Tarih Eğitimi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Olasılık Bilgisini ...
Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Oluşumu ve Demografik Bilg...
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Uzamsal Görselleş...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversitede Öğrenim Gören Öğren...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Ve “Okul ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
* Sorumlu Yazar. Tel: +90 535 845 79 97 E - posta: fatihayd...
d2 Dikkat Testinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Sistem Açısından Din Eğitimine Bir Bakış
Müze Ziyaretinin Öğretmen Adaylarının Düşüncelerine Etkisin...
RSA Şifrelemesi Yardımıyla Modüler Aritmetik Konusunun Peki...
The Effect of Teaching Based on the Purdue Model on Creativ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmenlerin Eğitim İnançları ile Meslekî Değerleri Arasın...
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerin...
Okul Kültürü ve Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
Okul Yöneticilerinin Yaptığı ve Yapmak İstediği İşler ile İ...
Kişilik ve Yaratıcılık İlişkisini İnceleyen Çalışmaların Ku...
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Dinleme Becerilerini ...
Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşları ile Ahlâkî Olgunluk ...
Okul Müdürlerinin Kullandığı Güdüleme Yöntemleri: Ortaokul ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Türk Kültüründe Hoşgörünün Temelleri
Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Öğren...
Kültürlerarası Din Psikolojisi Açısından Kan Sembolizmi
İngilizce Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Özyeterlik ve ...
Gündelik Yaşamda Çocuklar ve Anne-Baba Arasındaki İskele Ku...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Görülmeyeni Görmek: ‘Üstünler’ Söylemine Ontolojik Bir Bak...
Ortak Aklın Devre Dışı Kaldığı Grup Düşünme İçin Önleyici T...
Ortaöğretim Öğrencilerinin Barış ve Savaş Kavramına Yönelik...
Sosyal Bilgiler Odaklı Akademik Risk Alma Ölçeğinin (SOARAÖ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
Güzin Abla Köşesi’nin Akılcı Duygusal Davranışçı Yaklaşımın...
Cyberbullying Among Secondary School Students
The Relationship Pattern Between English Prep School Studen...
Eğitim Yönetiminde Çoğul Bir Ses: Eleştirel Kuram
What Serves Best Kurdish Self-Interest in Turkey: An Analys...
Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Psikolojik Danışma ve Rehberl...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Bilgi Kuramında “Kuantum Yaklaşımı” Yöntemi
9. Sınıf Rehberlik Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değ...
Exploring Issues in Understanding Qualified Teacher Status ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Öğretmen Adaylarının Stres Nedenleri
Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerin in Öğretmen Liderliğine İli...
Resim - İş Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönel...
Eğitimde Psikolojik Açıdan Normale Duyulan İhtiyaç, Normali...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 10<%$ Resources: Default, Sayi %>: 10
Ortaöğretim Öğrencilerinin Serbest Kıyafet Politikasına İli...
Okul Yılları ve Okul Dışındaki Sosyal İlişkilerin Kadın Lid...
Perceived Problem Solving Skills of Married Couples Predict...
İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Sinizm...
Ergenlerde Özerkliğin Yordayıcısı Olarak Bağlanma Stilleri...
Toplumsal Sorunların Çözümüne Katkısı ve Karşılaşılan Engel...
Ahlâkî Uzaklaşma Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Yeni Bir Medeniyet Teorisi Işığında Nurettin Topçu’da Kültü...
Muhafazakâr-Modernist Bir Cumhuriyet Aydını: Nurettin Topçu...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Araç-Gereç Yeterlikleri Ölç...