International Journal of Languages' Education and Teaching

image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Languages' Education and Teaching
Dergi Kayıt Tarihi: 25.11.2014
DergininWebsitesi: http://ijlet.com/Anasayfa.aspx
Dergi Hakkında: Dergimiz, International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), dillerin ve edebiyatlarının eğitimi /öğretimi alanında 2013 yılında online olarak yayımlanmaya başlamıştır. IJLET yılda üç sayı olarak yayımlanan ve her makalenin ilgili alandaki hakemlerce incelendiği uluslararası bir dergidir.
ISSN: 2198-4999
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse International Journal of Languages' Education and TeachingInternational Journal of Languages' Education and Teaching
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ PERCEPTIONS OF A NEWLY IMPLEME...
CONTIRIBUTION TO CHILDREN’S LITERATURE’S PROGRESS OF NONGOV...
AUTONOMOUS LEARNING CAPACITY OF EFL STUDENT TEACHERS
TURCOLOGY EDUCATION AND TURKISH TEACHING IN SERBIA
STUDENTS’ PERCEPTION STYLES OF FRENCH AS A SECOND LANGUAGE ...
META-ANALYSIS STUDY ON THE ARTICLES WRITTEN ABOUT THE ATTIT...
PECULIARITIES OF RELIGIOUS WORKS WRITTEN IN MAMELUKE KIPCHA...
EXPLICIT AND IMPLICIT TYPES OF CORRECTIVE FEEDBACK IN TURKI...
Effects of Metacognitive Strategy Instruction on the Readin...
Finding and Recommendations on Reading Aloud Errors to Bili...
PROPOSALS OF ACTIVITIES FOR IMPROVING TURKISH SPEAKİNG SKIL...
CONTRIBUTION OF WEB IN VOCABULARY TEACHING
THE EFFECT OF READING CIRCLE TECHNIQUE ON THE CRITICAL READ...
CARTOON USE FOR TEACHİNG TURKİSH TO FOREİGNERS
TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON E-BOOKS AND SCREEN READING
A POPULIST POINT OF TURKISH NOVEL IN RELIGIOUS PERCEPTION: ...
THE PROBLEMS IN WRITTEN EXPRESSIONS OF TURKISH LANGUAGE LEA...
SUN OF KARAKUM - III [TALES]
SUN OF KARAKUM - IV “The poet of Homeland, or the agony of ...
THE USE OF ICT AND MEDIA TOOLS IN LEARNING ENGLISH: A SCLAE...
PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE VALUES IN SOCIA...
A Study on Vowel Harmony in the Dialects of Azerbaijan Turk...
NEIGHBORHOOD NAMES OF BURSA IN THE WRITINGS OF GAZZIZÂDE AB...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Opinions About The Turkish Manuscripts In Egypt
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
The Views of Turkish Teacher Candidates on Value and Value ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Examining the Influence of Using Audiobooks on the Improvem...
TEACHING TURKISH AS SPOKEN IN TURKEY TO TURKIC SPEAKERS
A COMPARATIVE STUDY OF REFUSAL SPEECH ACTS USED BY TURKISH ...
VIEWING INDIA FROM TURKEY
THE LEVEL OF RECOGNITION OF FREQUENTLY CONFUSED WORDS OF DE...
EVAULATION OF LISTENING PROFICIENCY OF STUDENTS IN TERMS OF...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING METHOD ON THE DEVELOPMENT O...
DEDE KORKUT KİTABI’NDA TEK KULLANIMLIK TÜRKÇE SÖZCÜKLER ÜZE...
Teaching New Vocabulary to Iranian Young FL Learners: Using...
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE OKUL OLGUN...
METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA BİR İNCELEME: PAMUK PRENSES VE ...
COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSLATION STRATEGIES IN THE TRANS...
ORHAN KEMAL'İN "KANLI TOPRAKLAR" ADLI ROMANINDA SOSYAL MESE...
SHAKESPEARE IN THREE LANGUAGES READING AND ANALYZING SONNET...
KAZAK TÜRKÇESİNDE AK VE KARA RENK ADLARININ KULLANIMIYLA OL...
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ KELİMEDE ANLAM KONUSUNUN ÖĞ...
Türk Dünyası Atasözlerinde Sayılar ve Anlam Alanları (Numb...
AÇIK UÇLU SORULAR İLE ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN ANLAMAYI ETK...
6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKURYAZARLIK YETERLİLİ...
ÇEVİRİBİLİM VE TEFSİR BİLİMİN DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİSİ (I...
EKRANDAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN (EKYÖTÖ) GELİŞTİRİ...
TRANSMISSION OF CULTURAL SPECIFIC ITEMS INTO ENGLISH TRANSL...
A ‘LANGUAGE’ OF MODERNIZATION: CULTURE AND ART EDUCATION IN...
SÖZLÜ ÇEVİRİDE ORTAK ZEMİN BİLGİSİNDEN İZLER
‘KEL ŞARKICI’, ‘GODOT’YU BEKLERKEN’ VE ‘HİZMETÇİLER’ İSİMLİ...
THE PREFERENCES OF IN-SERVICE ELT TEACHERS’ LANGUAGE LEARNI...
Üstün Yetenekli Çocuklarda Yaratıcı Yazma Eğitimi
AN EXAMPLE FOR PORTFOLIO PREPARATION IN GERMAN TEACHER TRAI...
USING NASREDDIN HODJA STORIES IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGU...
A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY ON USING SHORT STORIES: STATISTI...
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA TÜRKÇE YAZILAN BİLİMSE...
The role of teachers’ experiences in the construction of th...
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...
AN ANALYSIS OF CITY OF GLASS BY PAUL AUSTER IN TERMS OF POS...
NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA KALIP SÖZLER
AHMET HAŞİM’DE ÖTELERE KAÇIŞIN BAŞLANGIÇ YERİ OLARAK “ZULME...
DİNLEME BECERİSİ ÜZERİNE YAZILAN MAKALELERİN DEĞERLENDİRİLM...
Bir İlkokuma Yazma Kitabının Nitelikli Okuma-Yazma, Öğretim...
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN FİİLİMSİ GRUPLARI KONUSUNDAKİ ALAN Y...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Presence of Turks and Turkish Teaching in Lebanon
AN EXAMINATION OF OGUZ ATAY’S “RAILWAY STORY TELLERS - A DR...
USING IDIOMS AND PROVERBS IN THE TURKISH TEACHING TO THE EN...
THE EFFECTS OF COMPUTER-BASED VISUAL MATERIALS USING TO THE...
STUDY INTO THE SOURCES OF TURKISH LEARNING ANXIETY OF FOREI...
Perception and Expression of Emotionality In A Foreign Lang...
AN APPROACH TO THE RECEPTION OF “ERLEBNIS” AND “ERFAHRUNG” ...
How to teach listening? The impact of rapid oral reading an...
RELATION BETWEEN IMAGE AND TEXT IN TRANSLATION
DEVELOPMENTS İN WEB-BASED DİSTANCE LANGUAGE LEARNİNG AND TE...
RELATIONS WITH THE MEDIA and OPINIONS ABOUT MEDIA LITERACY ...
THE AMBIGUITY TOLERANCE OF TURKISH LANGUAGE PREPARATION CLA...
TEACHER EDUCATORS' VIEWS ON THE USE OF MEDIATION THEORY IN ...
APPROPRIATENESS OF TEXTBOOK “I’M LEARNING READING AND WRITI...
THE HUMAN SPIRIT OF NATURA IN CENAP ŞAHABETTİN’S POEMS
COMPARISON OF TURKISH LANGUAGE TEXTBOOKS ACCORDING TO BOOK ...
READING AND INTERPRETING SUBJECTIVE MESSAGE UTTERANCES IN V...
The Emerging of Western Civilization in the Last period of ...
NAME OF VALUE AND VALUE OF NAME: DEDE KORKUT
THE DEFINITION AND CLASSIFICATION OF THE LÜZÛMU MÂ-LÂ-YELZE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
The Beneficial Impact/s of Applying Formative Assessment on...
The Effectiveness of Synectics Instructional Model on Forei...
The Comparison of The View of “Communicative Language Teach...
A Comparative Study of Vygotsky’s Perspectives on Child Lan...
Viewing Teaching Techniques in Enhancing Viewing Comprehens...
From The Model Reader to the Competent Translator: Theory a...
The Impulse of Class Tutoring Activities Evaluated in the L...
L’étranger Strange to Its Translation: Critical Analysis of...
Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutumla...
Bellek Destekleyicilerin Almanca Öğretiminde Kullanımı
Übersetzung Der Übersetzung
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Deyimler: İki Fark...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
TRANSLATION AND INSTUTIONALIZATION ACTIVITIES IN 1940S TURK...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA BİR OZAN: NEŞET ERTAŞ
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebî Zevk Kazanmalarında Düny...
Etude Des Elements Culturels Dans “Cinq Villes” D’ahmet Ham...
Geleneğin Türkçe Ders Kitaplarına Yansıma Biçimleri
19. Yüzyılda Bazı Cönklerdeki Farsça Tamlamaların İmlası Üz...
Dil Becerilerini Geliştirmenin Önündeki Engeller ve Bu Enge...
Türk Edebiyatında Hamza-nâme Adlı Eserin 72. Cildinin Nesir...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
The Association between Students’ Perceived EFL Classroom E...
A CEFR-based Curriculum Design for Tertiary Education Level
An Analysis on Reading Texts in Teaching Turkish to Foreign...
Teachers’ and Students’ Sense of Teachers’ Emotional and Pr...
Revealing to Translate: The Intertextuality and Strategic N...
Assessment of Teaching Strategies, Classroom Interaction an...
Implied Reading in the Unforgettable Stories of Language Le...
Language Learning Attitudes: Ingrained Or Shaped In Time?
Vocabulary Growth in College-Level Students’ Narrative Writ...
An Intercultural Investigation of Meta-Discourse Features i...
The Eight Graders Writing Attitude toward Efl Writing in In...
English Teacher – Educators’ Approaches and Practices: A Ca...
The Effects of Cognitively Complex Task on Fluency, Accurac...
The Attitude of Students Who Are Native Speakers of Turkish...
Analyzing of the Sufficiency of Turkish Language Teachers W...
Incitement in the University Classroom: Enacting Trauma for...
An Investigation into the Knowledge of Mediation with Engli...
Caricature En Tant Que Document Authentique En Classe De Fl...
XVI. Yüzyıl Şu’arâ Tezkirelerindeki “Üstatlık” ve “Yetiştir...
Osmanlıca Belgelerin Elektronik Çeviri Uygulamaları İçin Bi...
Çuvaş Türkçesinde 3. Teklik Dönüşlülük Adılı “Hiy” Ve Tümce...
Türk Yazınından Seçili İki Romanda Göç ve Göçmen Olgusunun ...
Çocuk Edebiyatı Alanındaki Eserlerin Söz Varlığı Ögelerine ...
Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Türkçeyi Yabancı Dil Olar...
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği: Geçerlik...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Formation and Pass of Kelîle and Dimne Stories: From Pança ...
The Impact of Loanwords in a Language: Example the Word “Co...
Images and Alegories in the Context of Comparative Literatu...
Grammatical Order and Irregularities of Possessive Phrases ...
Perspectives of Learners of French as a Foreign Language wi...
E.T.A Hoffmann’ın “Der Sandmann” Başlıklı Uzun Öyküsünde Fi...
Türkçe Öğrenen Yabancıların Yazılı Anlatım Yanlışlarının Çö...
Çeviride Sezgi ve İdeal Tarafsızlık
Öğretmen Adaylarının E-Kitap Kavramına İlişkin Metaforik Al...
Hâce Muhammed Lutfî Hazretleri’nin (Alvarlı Efe) Şiirlerini...
Oscar Wilde’nin Bencil Dev Öyküsünün Göstergebilimsel Çözüm...
Almanca Neden Bildiren Von Edatının Türkçe Karşılıklarıyla ...
Uzaktan İngilizce Öğretiminin Öğrenenlerin Akademik Başarıs...
Üniversitede Alman Öğretmen Adayı Stajyerlerin Katılımıyla ...
Türkiye’de Öğrenim Gören Suriyeli Ortaokul Öğrencilerinin A...
The Exaltation of Ordinariness in the Novels of Kazuo Ishig...
Yabancı Dil Olarak Polonya Dilini Öğrenme Sürecinde Güdülen...
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Alternatif Bir Yöntem: İşits...
Karakter Eğitimi Açısından Mevlâna İdris Zengin’in Hikâye v...
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Sanat Eğitimine Uygun...
Türkiye Türkçesinde Üçüncü Çokluk Kişi İyelik Eki
L’esthétique de la Traduction Alchimique des Productions Li...
Oğuz Atay’ın “Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan” İsiml...
Die emotionale Dimension während der Sprechproduktion im Fr...
Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretimi/Öğreniminde Öğretmeni...
Boris Aleksandroviç Larin Bölümlerarası Sözlük Merkezi ve Ç...
Geçici Eğitim Merkezindeki Sığınmacı Ortaokul Öğrencilerini...
Göçmen Çocuklara Türkçe Eğitimi Veren Öğretmenlerin Aldıkla...
Suriyeli Kadınların Dilsel İletişim İhtiyacına Çeviri Eylem...
19. Yüzyıl Şairi Nihad Bey ve Divançesi
Sezdirme Yöntemi ile Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Türkçe Öğ...
Öğrencilerin Dinleme Süreçlerinde Kullandıkları Dinleme Str...
Un Aperçu Général des Méthodes de FLE : De la Méthode Audio...
Yûsuf Kıssasında Bir Sembol Olarak “Gömlek” 2
Ortaokul Öğrencilerinin Evrensel Değerlere İlişkin Algıları...
Atasözü ve Deyim Çevirilerinin Mona Baker Çeviri Stratejile...
2005-2016 Yılları Arasında Dil Öğretimi ve Teknoloji Alanın...
Türkçe Öğrenen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yazılı Anlatıml...
Ana Dili/Dil Bilgisi Öğretimine İlişkin Görüş ve Öneriler
Gök Kubbenin Rengi Dün De Maviydi Bugün De Bilim ve Öğretim...
Ortaokullarda Dil Bilgisi Öğretiminde Buluş Yoluyla Öğretim...
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tutumları İle Okuduğ...
Türkiye’de İngilizce ve Almanca Öğretimi ile Türkçe Öğretim...
Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel Yöntemi...
Mültecilere ‘Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesine Yön...
Fransa’daki Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Yönelik Veli ve ...
Edimbilim ve Gramer İlişkisi
Yaban’da Yabancılaşma ve Aidiyet Sorunu
Özbek Yazar Abdulla Kadiri’nin Romanlarında Eksiltili Yapıl...
Ana Dil Edincinin Derinleşmesinde Çeviri Uygulamalarının Ol...
Dilbilim Kavramları Işığında Türkçe Öğretimi
Klasiklerle Dil Bilgisi Öğretimi Küçük Prens Örneği
Orhon Kitâbelerinde Kök Halinde ve Türemiş Olan Bazı Kelime...
Measuring Technology Acceptance Level of Teachers by Using ...
Feeding the ELT Students' Needs Through Kolb's Learning Sty...
(Re)visiting Pragmatics Through the Lenses of Communication...
The Effect of Mental Imaging Technique on Idiom Comprehensi...
The Use of Reading Texts to Teach Cultural Elements in EFL ...
Perceptions in the Mind Maps of Turkish Children Living in ...
Examining the Perceptions of English Instructors Regarding ...
Assessment of Written Expression Skills of University Stude...
Developing Attitudes Scale towards German Reading: A Study ...
Globalization, English Language Teaching and Turkey
The Effect of Translations on Cultural Change from The Otto...
Corpus Based Authenicity Analysis of Language Teaching Cour...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ŞİİRİ ÖZLÜYORUM JOURNAL Analysis - Systematic Index
KUBILAY BELIG’S PLACE IN CYPRUS TURKISH POEM
AN INVESTIGATION ON GENDER ROLE ATTAINMENT IN CHILDREN LITE...
IMPORTANCE AND THE USE OF ANIMATION AS A MATERIAL IN TEACHI...
A CRITICAL ANALYSIS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER EDUCATION P...
THE MAIN DISCUSSION ARENAS OF THE AFTER 1980-TERM TURKISH P...
ERROR ANALYSIS: THE VIEWS ON STUDENTS’ WRITTEN TEXTS IN LEA...
THE FIRE REPEATED WORD GHAZAL OF SHEIGH GÂLIP’S COMMENTARY ...
CORPUS BASED GLANCE AT VOCABULARY IN TURKISH AND TURKISH CU...
A REVIEW IN THE CONTEXT OF VALUES EDUCATION IN İBRAHİM ALÂE...
PAINT ART IN ‘MY NAME IS RED’ IN THE CONTEXT OF CONFLICT BE...
A PSYCHOANALYTIC APPROACH TO AFANASY FET’S WORK, “A DREAM”
INVESTIGATING THE ASSOCIATIONS BETWEEN ENGLISH LANGUAGE TEA...
THE SIGNIFICANCE OF ORKHON INSCRIPTIONS IN TURKISH LANGUAGE...
DIGITAL STORYTELLING: AN OUTLET FOR EXPRESSION IN EFL CONTE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
An Ecofeminist Reading of Shakespeare’s The Winter’s Tale
A Parallel Destruction Caused by Mankind: Suffers of Human ...
Stance-Taking through Metadiscourse in Doctoral Dissertatio...
Contrasting Perspectives of Pre-service and In-service Engl...
Blended Learning: Improving Student’s Motivation in English...
Realization of Apology Strategies of EFL Graduate Students:...
A Review about the Use of the Memorization Strategy during ...
Evaluation of the Preparatory Program at Çukurova Universit...
Foreign Language Learning in Turkey: A Comparative Look at ...
Turkish Primary School English Language Teaching Curriculum...
Motivation for Language Learning: After All We Have Been St...
2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Bir Alt-Alan Olarak ‘...
Kırmızı Şemsiye Adlı Yapıtın Çocuk Okur Görüşleri Doğrultus...
Hausaufgaben Und Die Entwicklung Von Leistung Und Interesse...
Türkçe Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri...
İngilizce Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Geçerlik ve G...
DIE SPRACHE DER SPRACHLOSEN in Nilgün Taşmans "Ich träume d...
Mécène de Jean Genet (JEAN GENET’S PROTECTİON )
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Language Teacher Candidates’ Self-Assessment Process for Te...
Challenges in English Medium of Instruction from the Teache...
Critical Discourse Analysis of Advertising: Implications fo...
The Effect of Project Based Learning in Teaching EFL Vocabu...
Teaching Strategies Employed by ACSE English Teachers in Im...
Basic Concepts of Reading Instruction
University Students’ Perceptions of Their Failures in Learn...
Learning French in Western Australia: A Hedonistic Journey
Space, Culture and Power in Buchi Emecheta’s Novel Called K...
An Analysis of Social Genocide in A Bend in the River by V....
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
BILINGUAL SECONDARY SCHOOL STUDENTS VIEWS ON TURKISH COURSE...
ANALYSIS OF RAIN BY WILLIAM SOMERSET MAUGHAM IN TERMS OF PO...
SPATIAL PERCEPTION AS THE CONSTRUCTION OF NATIONAL IDENTITY...
THE VALUES EXISTING IN PENDNÂME-I ZARÎFÎ
ÜBER DIE BEGRIFFE TEMPUS, MODUS UND MODALITÄT
CONCEPTS AND CONCEPTUAL CATEGORIES USED IN CHILDREN’S SHORT...
LITERARISCHE STILANALYSE IN GEDICHTEN VON SAFIYE CAN
PERCEPTIONS OF STUDENTS AND TEACHERS ABOUT THE LANGUAGE SKI...
SUN OF KARAKUM - I
SUN OF KARAKUM - II
READABILITY OF THE PRIMARY EDUCATION 8TH GRADE CITIZENSHIP ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
MEDYA OKURYAZARLIĞI İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK B...
THE IMPACT OF SPEAKING COMPONENT OF AN INSTITUTIONAL TEST O...
INTERPRETER TRAINING CURRICULUM IN TURKEY: THE CASE OF SAKA...
AN EXPLANATORY MIXED METHOD STUDY ON PRE-SERVICE LANGUAGE T...
TURİZM ODAKLI ALMANCA DERS KİTAPLARININ ÜLKE BİLGİSİ BAĞLAM...
ASHAB-I KEHFİMİZ ADLI HİKÂYEDE II. MEŞRUTİYET DEVRİ FİKİR H...
ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ KAVRAMI ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA
HALK ANLATILARINDA YÜZÜK (THE RING IN THE FOLK STORIES )
İNCE MEMED I’İN ETKİSİ ALTINDA YAZILAN BİR ESER: MADİYAN DA...
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KONUŞMA EĞİTİMİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Üç Dilde Shakespeare: Göstergebilimin Işığında 130. Sone il...
Abdullah Bahâyî Efendi ve Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve Levâmi’ü’r-...
L’univers Symbolique D'orhan Pamuk: La Neige, Le Miroir Et ...
Okul Öncesi Dönemde Yaygın Olarak Kullanılan Dil Gelişim Te...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
University Students' Avoidance Behavior in English Classes
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde TÖMER'ler ve Akade...
Ortaokul Öğrencilerinin Konuşmalarında Gözlemlenen Akıcılık...
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görev Temelli Yaklaşımı Kull...
Türk Dili ve Edebiyatı Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Ya...
L’autonomie De L’apprenant En Didactiques Des Langues Etran...
Gelenekçi Osmanlı Şiirine Karşı Bir Yenilikçi: Nedîm
Oktay Akbal’ın Öykülerinden Türkçe Sözlük’e Katkılar
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Balina ve Mandalina” Başlıklı Yap...
Veri Sunumu Biçimi ya da Üslup
Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde “Bark, Ev, Dam, Yurt” Ke...
Konuşma Becerisi Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncele...
Örgün Eğitim Kapsamındaki Suriyeli Çocukların Eğitimleri Ve...
İki dilli 7. Sınıf Öğrencilerinin Akvaryum Öğretim Tekniği ...
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Hikâye Kitapların...
Kazan Tatarcasında ve Türkiye Türkçesinde +lA- Eki -Karşıla...
Ölmekte Olan Türk Lehçelerini Koruma ve Yaşatma
Home Current Issue Archive New User Article Submiss...
Dil Öğretiminde “Ana Lehçe” ile “Hedef Lehçe” Arasındaki İl...
Avustralya’daki ve Türkiye’deki 8. Sınıf Ana Dili Ders Kita...
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güve...
Sıfatların Öğretiminde Masal/Hikâye Anlatım Yönteminin Etki...
Technique du Micro-Enseignement: Une Approche Pour Enseigne...
Alman Dilinde Bozgun: Kanak Sprak, Koppstoff
Türk Dillerinde /+GA/ Eki
Le Non-Dit Derrière Les Discours Masqués
{-mAk kadar} Ulacının En Üstünlük Derecesi Bakımından İşlev...
Kamel Daoud'un “Meursault Karşı Soruşturma” Adlı Romanında ...
Aktif Öğrenme Tekniklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazım v...
GÜN, Mesut (2017), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarı...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Duygusal Zekâ ve Yabancı Dil Başarısı Arasındaki İlişki Üze...
Fransızca Mütercim-Tercümanlık Öğrencilerinin Çeviride Kura...
Akıllı Telefonların Bir Ders Aracı Olarak Yabancı Dil Öğret...
Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Yazışmalarındaki Y...
Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Yazışmalarındaki Y...
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tv Dizilerinin Kullanımı
Franz Kafka’da Umutsuzluk, İntihar ve Ölüm
İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntem Ve Kaynaklara...
Die Kunst der Verführung
Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Karşılaşılan...
Bloom Taksonomisi ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi ile İlgil...
Öğretmen Adaylarının Ana Dili Başarısı İle Yabancı Dil Başa...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Görsel Materyal Destekli Dinlediğini Anlama Yetisinin Yaban...
Bir Polisiye Roman Örneği: İnternet’teki Tuzak
Türkçede Kelime Grupları ya da Öbek Yapı
Etkileşimli Sesli Okuma ve SQ4R Okuma Stratejilerinin Anlam...
Yabancı Dil Kaygısı: Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yü...
Allgemeine Übersetzungs Strategien Zur Untersuchungen Bei G...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Geri Bildirimle İlgil...
Türkçe Okutmanlarına ve Yabancı Öğrencilere Göre İstanbul Y...
Yabancı Dil Ders Kaygısının Farklı Örneklemlerde Ve Gelişim...
Hükûmet Programlarında Türk Dili Meselesinin Ele Alınışı (1...
Bir Edebiyat Sosyolojisi İncelemesi: 1980’ler Türkiye’sinde...
Türkiye Türkçesindeki Tatlı Adlarına Adbilimsel Bir Yaklaşı...
Yabancı Dil Eğitiminde Etken (Aktif) Ya Da Edilgen (Pasif) ...
Çağatay Türkçesinde Bazı Fiillerde Çok Anlamlılık, Kılınış ...
Türkçe Öğretmen Adaylarının Serbest Zaman Etkinliklerinin B...
Sosyal Sistem Kuramı ve Sosyal Sistem olarak Çeviri