Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 6.09.2014
DergininWebsitesi: http://humanitas.nku.edu.tr/
Dergi Hakkında: Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal ve İnsan Bilimleri alanlarında elde edilmiş bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla yılda iki kez (Bahar-Güz) yayımlanan uluslararası hakemli yayın organıdır. Dergimiz, Namık Kemal Üniversitesi http://dergi.nku.edu.tr/index.php/husbid/index adresinde dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-088X
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiHumanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İNSAN KAYNAKLARINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN ÖR...
1960 AMERİKAN TİYATRO GRUPLARIVE POSTMODERN SAHNE DİLİ
İKİ, ÜÇ DAHA FAZLA KIYAMET… (KARANLIĞIN YÜREĞİ'NDE 'KIYAMET...
EFFECTS OF MOBILE PHONE COMPATIBLE ACTIVITIES ON VOCABULARY...
POLİSİYE KURMACA ÖZNE İLİŞKİSİ VE POLİSİYENİN YENİ ADI: POS...
1936 BERLİN OLİMPİYATLARI: BİR BARIŞ ARACI MI, YOKSA MEŞRUİ...
ALMANYA’DAKİ ANAYASA ŞİKÂYETİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TÜ...
KÖPEK İMGESİ VE ŞİİRDEKİ GÖRÜNÜMLERİ
VISION, REPRESENTATION AND THE DISCOURSE OF THE GAZE IN THE...
AÇIL KAPI AÇIL VE AÇIL BAHÇE AÇIL ADLI ESERLERE GÖSTERGEBİL...
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘OKUL DENEYİMİ’ VE ‘ÖĞ...
ENSEIGNER LA COMPREHENSION ORALE SELON LE MODELE INTERACTIF...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
LİBERALİZMİN DÖNÜŞÜMÜ
OLUŞUMSAL YAPISALCILIK BAĞLAMINDA “SORUNSAL KAHRAMAN” VE “D...
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KENTSEL TURİZM ALGILARININ DEĞER...
LES TROUPES COLONIALES FRANÇAISES DANS LA GRANDE GUERRE
LANETLİ ÇOCUK VE HĠPNOZ
ORTA DERECELİ BİR OSMANLI MEMURUNUN MAL VARLIĞI: EDİRNE BOS...
TANZİMAT DÖNEMİ’NDEN İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NE KADIN ÇEVİ...
KALİTE YÖNETİMİNİ EDWARDS DEMİNG’LE YENİDEN OKUMAK
ÖDÜLLÜ PEYZAJ FOTOĞRAFLARINA ANALĠTĠK BĠR YAKLAġIM
PRODUCTIVITY OF THE SUFFIX –ER IN ENGLISH AND GERMAN
ÇEVRE VE EKOLOJİ KAVRAMLARININ EKOELEŞTİREL VE KAPİTALİST S...
20. YÜZYILIN BAŞINDA TÜRK AYDINLARININ JAPONYA’YA BAKIŞI VE...
ÇEVİRMEN NASIL BİR OKURYAZAR OLMALIDIR? (DİLBİLİM - ÇEVİRİB...
YAYIN DEĞERLENDİRME / REVIEW
YAYIN DEĞERLENDİRME / REVIEW
YAYIN DEĞERLENDİRME / REVIEW
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR
ANDRE MASSON RESİMLERİNDE KALİGRAFİK EĞİLİMLER
BELGESEL YAZIN
II. MEŞRUTİYET’TEN HARF DEVRİMİ’NE KADAR OSMANLICAYA YAPILA...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
II. MEŞRUTİYET’TEN HARF DEVRİMİ’NE KADAR OSMANLICAYA YAPILA...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
KADIN TARİHİ İÇİN BİR ANIT: AKŞAM YEMEĞİ PARTİSİ
CENGİZ DAĞCI’NIN ÜŞÜYEN SOKAK ADLI ROMANINDA MEKÂNİNSAN ÖZD...
POURQUOI LE PRIX NOBEL DE LITTERATURE A-T-IL ESSUYE DES CRI...
REŞAT ENİS AYGEN’İN AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN ADLI ROM...
LE COMBAT DE L’INDIVIDU CONTRE L’HOMME DE MASSE DANS LA PIÈ...
INTERKULTURELLES LERNEN DURCH DEN WHITEBOARDEINSATZ ALS ZUS...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
ARDAHAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SAYISALLAŞTIRIL...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 16<%$ Resources: Default, Sayi %>: 16
YEREL BASININ GÖZÜNDEN BALKAN SAVAŞLARI ARİFESİNDE BİR BALK...
DE LA THEORIE A LA FICTION: UNE ETUDE AUTOFICTIONNELLE SUR ...
NARRATION EN ALTERNANCE ET L’ANTI-DÉTECTIVE DANS JE M’EN VA...
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TEKİ su- FİİLİ ÜZERİNE
ETİK İLE POLİTİKANIN KESİŞİMİNDE “İHTİMAM”
SORUN ODAKLI GENÇLİK YAZININDA ÇEVRE VE GENÇ
GEORGE ORWELL’IN 1984 ve SELİM ERDOĞAN’IN İKİBİNSEKSENDÖRT ...
POETIC IMAGINATION SHAPING THE ROMANTIC FRAGMENT: THE CASE ...
KIRKLARELİ MÜZESİ’NDEKİ BİZANS KURŞUN MÜHÜRLERİ
SUBVERTING LÉVI-STRAUSS’S STRUCTURALISM: READING GENDER TRO...
BUILDING SELF-IDENTITY IN URBAN BACKGROUND: PORTRAIT AND RE...
OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞME SÜRECİNDE SİYASAL İSLAMCILIK İDEOL...
CARYL PHILLIPS’İN CAMBRIDGE ROMANINDA KÖLELİK, IRKÇILIK VE ...
NİTEL ARAŞTIRMALARDA KONUMSALLIK VE DÜŞÜNÜMSELLİK: YAKINLIK...
HAKÇALIK DUYARLILIĞI AÇISINDAN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALLER...
ÇAĞATAYCA “MECMA‘Ü’L-HAVÂS TEZKİRESİ”NDE GEÇEN “KEḎRE” KELİ...
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA TEKFURDAĞ SANCAĞINA YAPILAN GÖÇLER
BİREYSEL DUYARLILIKTAN KOLEKTİF DİSİPLİNE: MEHMET RAUF’UN H...
RAYMOND WILLIAMS’IN MEDYA VE KÜLTÜR TEORİSİ ÜZERİNE BİR İNC...
SİYASET, SEKTE, SİYASAL: RANCIÈRE VE WOLIN
ÇİZGİLERDEN MÜREKKEP BİR ROMAN: VEDA
İBN SÎNÂ DÜŞÜNCESİNDE BİR ERDEM OLARAK ADALET VE SOSYAL YAN...
ILGAZ İLÇESİNİN YÖNETSEL COĞRAFYA ANALİZİ
MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ VE İLETİŞİM ARAÇLARI
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 15<%$ Resources: Default, Sayi %>: 15
THE DEVELOPMENT OF HUMAN RIGHTS AFTER COLD WAR
SILENCING AND VOICE IN PHILIP PULLMAN’S NORTHERN LIGHTS
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
ÇUKUROVA YÖRESİ GEÇİŞ TÖRENLERİNDE SU ODAKLI UYGULAMALAR ÜZ...
TRIANGLE REMÉMORATIF : ISTANBUL – LE JEUNE PAMUK – ARTISTES...
ŞİİRDE DENİZ ÜZERİNDEN KURULAN EYLEMLER ARASI EŞZAMANLILIK
Y KUŞAĞININ BİRİNCİ VE İKİNCİ YARISINDA İŞ DEĞERLERİNİN KAR...
TEKİRDAĞ İLİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERA...
GAZETE SÖYLEMİNDE GEREKÇELENDİRME
HISTORIQUE DU ROMAN POLICIER TURC
JEAN GENET TİYATROSUNDA SAHNE ELBİSESİ VE DONATIMLIĞIN SEZD...
YAYIN DEĞERLENDİRME / REVIEW
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
EYLEMSİZLİK VE ANTİ KAHRAMANLARIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ ÜZERİNE
BASIC DESIGN EDUCATION PARAMETERS IN TURKEY
SINAV VE İKTİDAR
PETER ACKROYD’S CHATTERTON: HISTORY VS FICTION
PASTORAL ÇOCUKLAR: SYLVIA PLATH VE NİLGÜN MARMARA
MODERN TİCARİ YAŞAMDA MÜSİAD ÜYESİ GİRİŞİMCİLERİN İŞ AHLAKI...
TEKFURDAĞI SANCAĞI’NIN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI (1890-1902...
EXEMPLES DE REGISTRES DE LANGUE DANS LA COMÉDIE ET LA TRAGÉ...
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ŞARKILARIN KULLANIMI: FRANSIZ DİLİ ...
UNE LECTURE PSYCHANALYTIQUE DE LA PLEURANTE DES RUES DE PRA...
FACILITATION POTENTIAL OF THE MNEMONICS FOR THE TEACHING OF...
YUNANİSTAN (B. TRAKYA) TÜRK EDEBİYATINDA BARIŞ ÖZLEMİ
SİYASAL SÖYLEMDE TERSİNLEME
ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KAPSAMINDA ISLAH ORGANİZE...
YAYIN DEĞERLENDİRME / REVIEW
VOLTAIRE VE MICROMEGAS ADLI FELSEFİ HİKÂYESİ ÜZERİNE
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’DE YAŞANAN ASKERİ DARBELE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
GÖÇÜN ELLİNCİ YILINDA ALMANYA’DA YÜKSELEN DEĞER: TÜRK-ALMAN...
LES OPINIONS DES ETUDIANTS SUR LE COURS « EVALUATION ET ADA...
WERKGESCHICHTE OHNE WERK: ORHAN PAMUKS SCHNEE AUS DEKONSTRU...
FİRZOVİK TOPLANTILARININ MEŞRUTİYETİN İLANINA KATKISI
THE USE OF SPOKEN LEARNER CORPORA TO DETECT PROBLEMS WITH L...
EDMOND CARY’NİN YAZINSAL ÇEVİRİ YÖNTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLER...
JOHN DRYDEN, RESTORATION, AND NEOCLASSICISM: SAMPLES OF PRE...
REFORMLAR ÇAĞINDA TÜRKİYE’DE MOLIÈRE’İN YENİDEN YAZIMI (19....
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 15<%$ Resources: Default, Sayi %>: 15
HİLMİ YAVUZ ŞİİRİNDE GELENEĞİN BİR UNSURU OLARAK TÜRKÜLER
LE TEXTE LITTERAIRE ET L’INTERCULTUREL EN CLASSE DE FLE- L’...
GARP’S ASCENSION THROUGH THE DIEGETIC WORLD ACCORDING TO GA...
“AHLAT AĞACI”NIN GÖLGESİNDE, KENTİN VE TAŞRANIN ÖTESİNDE: M...
YÜKSEL PAZARKAYA’NIN “YEŞERİYOR” ADLI ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİL...
ROBERT SCHUMANN’IN OP. 129 VİYOLONSEL KONÇERTOSU’NA GENEL B...
ÖZBEK GÖÇMENLERİN DİLSEL UYUM STRATEJİLERİ
HENRY JAMES AND THE BILDUNGSROMAN: BETWEEN CONVENTION AND I...
İDARİ COĞRAFYA AÇISINDAN BİR İNCELEME: TEKİRDAĞ İLİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 14<%$ Resources: Default, Sayi %>: 14
ŞİDDET İÇERİKLİ BİLGİSAYAR OYUNLARININ ERGENLERİN SALDIRGAN...
ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLEYEN ÇEVRESEL NEDENLER: SOSYAL BAĞ VE ...
MODERN AGORALARIN IŞILTILI YÜZÜ: ESTETİK EMEKK
ANTİK YUNAN ESERLERİNDE ŞİDDETİN İZDÜŞÜMLERİ
THOMAS MANN’ IN VENEDİK’TE ÖLÜM ADLI YAPITINDA MİTOLOJİK İZ...
THE YIDDISH SELF OF THE NORTH AMERICAN POET RICHARD FEIN
BATILI PARADİGMALARIN DÖNÜŞTÜRÜCÜLÜĞÜ BAĞLAMINDA TANZİMAT Ş...
THE BILDUNGSROMAN AS MONOMYTHIC FICTIONAL DISCOURSE: IDENTI...
LATE VICTORIAN INTERFERENCE OF GENRES: AESTHETICISM RESHAPI...
IRIS MURDOCH’S STRUCTURALISM: DISBELIEF IN LANGUAGE
ETNOMETODOLOJİ İLE ÇEVİRMEN ADAYLARININ ÇEVİRMEN DAVRANIŞLA...
ÇAĞDAŞ AMERİKAN ŞİİRİNDE IRAK SAVAŞI
SOCIAL CONSTRUCTION OF IDENTITY IN LOUIS DE BERNIÈRES’ NOVE...
GRAMMAR AND POWER IN WITTGENSTEIN AND FOUCAULT
“SUSUZ YAZ”DA MÜLKİYET, İKTİDAR MÜCADELESİ ve KADININ NESNE...
KREMLIN ON FIRE: 18TH CENTURY RUSSIA THROUGH THE TONGUES OF...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 13<%$ Resources: Default, Sayi %>: 13
BAD-TEMPERED OLD MAN WRITING FROM THE PERIPHERY: THRESHOLDS...
FRANÇOIS BOUCHER’NİN ESERLERİNDE ÇİN KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ
GETTIER PROBLEMİ BAĞLAMINDA EPİSTEMİK GEREKÇELENDİRME ANLAY...
AN INTERTEXTUAL APPROACH TO CERVANTES’ DON QUIXOTE AND FIEL...
FREUD’UN RÜYA TASAVVURU KAPSAMINDA PEYAMİ SAFA’NIN MATMAZEL...
LANGUAGE OF THE SELF THROUGH ART AND REPRESENTATION: MY NAM...
DANIEL KEHLMANN’IN “BEN VE KAMINSKI” ROMANINDA AHLAKİ BAŞKA...
MEMORY IN THE LIGHTHOUSE BY ALISON MOORE
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF ADAPTATION OF THE OXFORD UTILITA...
POSTHUMAN AND HUMAN-NONHUMAN RELATIONSHIP IN ORY AND CRAKE
A.R. PENCK ESERLERİNDE TÜRK PETROGLİFLERİNİN İZLERİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 12<%$ Resources: Default, Sayi %>: 12
GLOBAL DISASTERS AND PERSONAL RESPONSES IN IAN MCEWAN’S SOL...
MAN'YŌSHŪ ŞİİRLERİNİN İNCELENMESİNDE OLUŞUMSAL YAPISALCI YÖ...
ANTI-PROVERB AS A TYPE OF INTERTEXTUAL JOKE
JAKOB WASSERMANN, DER JUDE DER BESTIMMUNG: EIN SCHRIFTSTELL...
ÖZNEL VE BİREYSEL BÜTÜNLÜĞÜ YAKALAMA VE EVRENSEL FEMİNİZME ...
DİJİTAL EMEĞİN BİYOPOLİTİKASI: HETEROTOPYA VE MİKROPOLİTİKA...
THE MONOMYTHIC JOURNEY OF A NEW HEROINE IN THE HUNGER GAMES
MİLLİYETÇİ İSYANLAR BAĞLAMINDA ARNAVUTLUK’TA KOMİTE VE ÇETE...
DER WANDEL EINES AUTORIMAGES: WOLFGANG KOEPPENS REISEBÜCHER...
BİLİŞİM SUÇLARI KAPSAMINDA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN İNCEL...
KISA METİNLERDE YAZAR TANIMA: TWITTER İÇİN BİR YÖNTEM ÖNERİ...
KAYSTROS OVASINDAN YENİ MEZAR YAPILARI
İHSAN OKTAY ANAR’DA POSTMODERN BİR TERCİH OLARAK DİLİN, YAZ...
FEMINIST AMBIVALENCE IN MARY ELIZABETH BRADDON’S LADY AUDLE...
ORTA ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BENLİK ALGILARININ M...
MUSIQUE MEDIATISEE: UNE EVALUATION SUR LA MASSIFICATION DE ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 11<%$ Resources: Default, Sayi %>: 11
MEHMET RAUF’UN HALÂS ROMANINDA AŞKIN DEVİNGENLİĞİ
ORHAN KEMAL’İN BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE, MÜFETTİŞLER MÜ...
EXPLORING THE OPINIONS OF LECTURERS AND PREPARATORY STUDENT...
A NARRATIVE OF CONTROVERSY: ORHAN PAMUK’S SNOW
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MEKÂN KAVRAMIN...
KENT MERKEZİNDEKİ KONUT ALANLARINDA EBEVEYNLERİN SUÇ KORKUS...
KÜÇÜREK ÖYKÜDE EPİFAN
ETHOS SEMI-AGENTIF : INTERVENTION DE SEGOLENE ROYAL SUR LES...
TRAVMA ÇÖZÜMÜ OLARAK ANTİ-NATALİZM
TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU AKTARIM AMAÇLI EMOJİ A...
EDEBİYATIN HAFIZASI METİNLERARASILIK: FERHUNDE KALFA’DAN MÜ...
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞ...
ÖZNELLİK KİPİ KULLANIMINDA TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞARI ORANLAR...
BİR ANTİ-MASAL ÖRNEĞİ OLARAK CAM AYAKKABILARI REDDEDEN VEJE...
ÜBER DIE HISTORISIERUNG IN ANNA SEGHERS’ DAS SIEBTE KREUZ
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ’NİN AHÂLİ GAZETESİ’NE YANSIMASILARI
171 NUMARALI MANİSA ŞER’İYE SİCİLİNDEKİ TEREKE KAYITLARINA ...
MÜZE EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ
FRANSIZ BESTECİ MAURICE RAVEL’İN KURMACA ve GERÇEKLİK ARASI...