Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 6.9.2014
DergininWebsitesi: http://humanitas.nku.edu.tr/
Dergi Hakkında: Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal ve İnsan Bilimleri alanlarında elde edilmiş bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla yılda iki kez (Bahar-Güz) yayımlanan uluslararası hakemli yayın organıdır. Dergimiz, Namık Kemal Üniversitesi http://dergi.nku.edu.tr/index.php/husbid/index adresinde dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-088X
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler DergisiHumanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
AÇIL KAPI AÇIL VE AÇIL BAHÇE AÇIL ADLI ESERLERE GÖSTERGEBİL...
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘OKUL DENEYİMİ’ VE ‘ÖĞ...
POLİSİYE KURMACA ÖZNE İLİŞKİSİ VE POLİSİYENİN YENİ ADI: POS...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
LİBERALİZMİN DÖNÜŞÜMÜ
OLUŞUMSAL YAPISALCILIK BAĞLAMINDA “SORUNSAL KAHRAMAN” VE “D...
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KENTSEL TURİZM ALGILARININ DEĞER...
LES TROUPES COLONIALES FRANÇAISES DANS LA GRANDE GUERRE
LANETLİ ÇOCUK VE HĠPNOZ
ORTA DERECELİ BİR OSMANLI MEMURUNUN MAL VARLIĞI: EDİRNE BOS...
TANZİMAT DÖNEMİ’NDEN İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NE KADIN ÇEVİ...
KALİTE YÖNETİMİNİ EDWARDS DEMİNG’LE YENİDEN OKUMAK
ÖDÜLLÜ PEYZAJ FOTOĞRAFLARINA ANALİTİK BİR YAKLAŞIM
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT VE MİTOLOJİ İLİŞKİSİ
PRODUCTIVITY OF THE SUFFIX –ER IN ENGLISH AND GERMAN
ÇEVRE VE EKOLOJİ KAVRAMLARININ EKOELEŞTİREL VE KAPİTALİST S...
20. YÜZYILIN BAŞINDA TÜRK AYDINLARININ JAPONYA’YA BAKIŞI VE...
ÇEVİRMEN NASIL BİR OKURYAZAR OLMALIDIR? (DİLBİLİM - ÇEVİRİB...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
GERÇEK İLE ÜTOPYA ARASINDA ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR
ANDRE MASSON RESİMLERİNDE KALİGRAFİK EĞİLİMLER
BELGESEL YAZIN
VICTORIAN CRITICS AND METACRITICS: ARNOLD, PATER, RUSKIN AN...
ELUCIDATING THE SOCIAL AND LITERARY CONTEXT OF THE EIGHTEEN...
II. MEŞRUTİYET’TEN HARF DEVRİMİ’NE KADAR OSMANLICAYA YAPILA...
STEREOTYPES IN NAIPAUL’S NOVELS
ÇUKUROVA YÖRESİ GEÇİŞ TÖRENLERİNDE SU ODAKLI UYGULAMALAR ÜZ...
TRIANGLE REMÉMORATIF : ISTANBUL – LE JEUNE PAMUK – ARTISTES...
ŞİİRDE DENİZ ÜZERİNDEN KURULAN EYLEMLER ARASI EŞZAMANLILIK
Y KUŞAĞININ BİRİNCİ VE İKİNCİ YARISINDA İŞ DEĞERLERİNİN KAR...
TEKİRDAĞ İLİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ANALİTİK HİYERA...
GAZETE SÖYLEMİNDE GEREKÇELENDİRME
HISTORIQUE DU ROMAN POLICIER TURC
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
Yukarı Menderes Havzası Tarihöncesi Bilgilerine Katkı Sağla...
TRADUCTION EN TURC DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION EUROPÉEN...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
JEAN GENET TİYATROSUNDA SAHNE ELBİSESİ VE DONATIMLIĞIN SEZD...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
XVI. VE XVII. YÜZYIL FRANSIZ YAZININDA DİN SAVAŞLARI VE AGR...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 8<%$ Resources: Default, Sayi %>: 8
YAYIN YÖNETMENİNDEN
EDITORIAL
DÜŞSEL ORTAÇAĞ’DA AŞKIN KANUNU: BİR SARAY EDEBİYATI OKUMA K...
EDGAR ALLAN POE’S THE TELL-TALE HEART ON PAGE AND ON SCREEN
HAKLI SAVAŞ KAVRAMINA POST-MODERN BİR YAKLAŞIM OLARAK M. HA...
MARTİN HEIDEGGER VE NASYONEL SOSYALİZM: O BİR NAZİ MİYDİ?
AN EVALUATION ON ADVERTISING LITERACY EDUCATION: AN ASSESSM...
WILLIAM GOLDING’S RITES OF PASSAGE: FRAGMENTS OF TRAGEDY IN...
ACTIVE OR TOKEN PARTICIPATION?: HOPES AND HINDERANCES BEFOR...
TÜRKİYE'DE ERKEK OLMAK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIKLA...
PİR SULTAN ABDAL’IN BİR MECMUADA YER ALAN ŞİİRLERİ I
ORTAÇAĞ İSLAM DÜNYASINDA MEDRESELERDE AÇILIŞ DERSİ GELENEĞİ...
İPLİK SANATI: SANAT ALANINA KABUL EDİLME MÜCADELESİ VE ÇAĞD...
ŞEHİR VE STRESE FARKLI BİR BAKIŞ: KAYMAKAMLARDA ORTAYA ÇIKA...
HUDÂVENDİGÂR VİLÂYETİ’NDE İSKÂN EDİLEN GÖÇMENLERE OSMANLI D...
HERMANN HESSE’NİN “AUGUSTUS” MASALINDA MASAL ÖĞELERİ VE PRO...
VERS UNE THEORIE SOCIALE DE L'INTERPRETATION
METİNDİLBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME: 12 EYLÜL 1980 DARBE BİLDİRİ...
POP SANAT’IN GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ B...
GUY DE MAUPASSANT’IN DAĞ OTELİ ÖYKÜSÜNDEKİ UZAMA GÖSTERGEBİ...
THE ACT OF WIZARDRY AND THE DEVELOPMENT OF A WIZARD WITHIN ...
AMANDİNE YA DA İKİ BAHÇE ÖYKÜSÜNDEKİ İYİ VAHŞİ MİTİNİN İZLE...
MODERNİST ROMAN OLARAK AS I LAY DYING & SESSİZ EV
MONDROS MÜTAREKESİ’NDEN YUNAN İŞGALİNE BATI ANADOLU’DA EŞKI...
YAPIT ÇÖZÜMLEMESİNDE TOPLUMELEŞTİRİ, YAZIN TOPLUMBİLİMİ YÖN...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 13<%$ Resources: Default, Sayi %>: 13
A Bad-Tempered Old Man Writing from the Periphery: Threshol...
François Boucher’nin Eserlerinde Çin Kültürünün Etkisi
Gettier Problemi Bağlamında Epistemik Gerekçelendirme Anlay...
An Intertextual Approach to Cervantes’ Don Quixote and Fiel...
Freud’un Rüya Tasavvuru Kapsamında Peyami Safa’nın Matmazel...
Language of the Self Through Art and Representation: “My Na...
Daniel Kehlmann’ın “Ben ve Kaminski” Romanında Ahlaki Başka...
Memory in the Lighthouse by Alison Moore
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
FONGOGO: A CASE STUDY ON THE USABILITY OF THE LOCAL CROWDFU...
OTTO DİX’İN “SAVAŞ” ADLI POLİPTİĞİ İLE MEHMET RUHİ AREL’İN ...
ORTA DOĞU JEOPOLİTİĞİ VE KÜRESEL GÜÇLERİN ENERJİ MÜCADELESİ
ANTİOKHEİA AD MAEANDRUM ANTİK KENTİ
STRUCTURALIST PARADIGM AND MUSIC
MEKÂNSAL PLANLAMADA YER SİSTEMİ YAKLAŞIMI; HAKÇA/GERÇEKÇİ P...
CIVIL SOCIETY IN CONFLICT REGULATION: CYPRUS CASE
CONTRIBUTION OF AN ENVIRONMENTAL DOCUMENTARY MOVIE ON THE D...
BEAUTY AS FAIRY TALE IN FAY WELDON’S NOVEL THE LIFE AND LOV...
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR NAİP KÖYÜ ÜZERİNE BİR SOSYAL YAPI ARAŞT...
TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMOJİ ALGISI
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 10<%$ Resources: Default, Sayi %>: 10
Kültürel Unsurların Çevirisi ve Çeviri Stratejileri
GEORGE ELIOT’UN MIDDLEMARCH’I: VİKTORYEN DÖNEMİ ROMANINDA R...
‘BARBARLARI BEKLERKEN’: DEREK MAHON’IN ‘POEM BEGINNING WITH...
BOP (BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ) KAPSAMINDA ORTA DOĞU ÜZERİNDE ...
AUFLÖSUNG DES MEDIALEN: THOMAS MANNS JOSEPH UND SEINE BRÜDE...
ORTAÇAĞ TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİNDE HÜKÜMDARIN ADALET SEMBOLÜ:...
Toplumsal Gerçeklik ve Postmodern Roman
AN ATTEMPT TO ESTABLISH A BILDUNGSROMAN DEVELOPMENT HISTORY...
BALKANLARDA DENGE OYUNU-1914
Öteki ve Varlık: Freudo-Lacan’cı Politik Psikoloji Üzerinde...
İki Müttefik, Bir Kriz: Türk-Amerikan İlişkilerinde Jüpiter...
SANAT TEMELLİ BİR SORUŞTURMA YÖNTEMİ: A/R/TOGRAFİ
YAŞAYAN KENTSEL MEKANLARIN YARATIMI
JEAN BAUDRİLLARD’DA SİMÜLATİF DÜZENE BİR BAŞKALDIRI EYLEM O...
QUELLE DEMARCHE SUIVRE EN DIDACTIQUE DE LANGUE ETRANGERE: L...
EXOTISME ÉTOUFFÉ SOUS LA VISION IMPÉRIALE DANS LES QUATRE D...
LA QUÊTE IDENTITAIRE CHEZ AMIN MAALOUF- UNE ECRITURE INTERC...
Görsel Sanatlarda Paradoks
“DEMOKRATİK PLATONCULUK”: JOHN STUART MİLL'İN SİYASİ DÜŞÜNC...
ACQUISITION DU SUBJONCTIF PAR LES ÉTUDIANTS TURCS
MICHAL SOKOLNICKI’NIN “ANKARA GÜNLÜĞÜ”
İşyeri Sahiplerinin Perspektifinden Kentlerde Yayalaştırma ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İNSAN KAYNAKLARINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN ÖR...
ENSEIGNER LA COMPREHENSION ORALE SELON LE MODELE INTERACTIF...
1960 AMERİKAN TİYATRO GRUPLARIVE POSTMODERN SAHNE DİLİ
İKİ, ÜÇ DAHA FAZLA KIYAMET… (KARANLIĞIN YÜREĞİ'NDE 'KIYAMET...
EFFECTS OF MOBILE PHONE COMPATIBLE ACTIVITIES ON VOCABULARY...
1936 BERLİN OLİMPİYATLARI: BİR BARIŞ ARACI MI, YOKSA MEŞRUİ...
ALMANYA’DAKİ ANAYASA ŞİKÂYETİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TÜ...
KÖPEK İMGESİ VE ŞİİRDEKİ GÖRÜNÜMLERİ
VISION, REPRESENTATION AND THE DISCOURSE OF THE GAZE IN THE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
BILDUNGSROMAN’A TEMATİK BİR YAKLAŞIM: DAVID COPPERFIELD VE ...
L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF POUR FAVORISER L’INTERACTION EN ...
EDUCATION POLICY AND THE EFFECT OF SUBTITLE OPTIONS IN LEAR...
THE ROLE OF MEMORY IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND ACHIEVE...
ALIS VS. ALIENS ADLI ESERDE ANADOLU ÖZLEMİ
SURİYE’DEN GELENLER MİSAFİR DEĞİL BİR GÖÇ KÜLTÜRÜNÜN ÖNCÜLE...
THINKING ABOUT A PROSPECTIVE METHOD OF TRANSLATION CRITICIS...
EDITORIAL
Principles of Publication
Yayın İlkeleri
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 8<%$ Resources: Default, Sayi %>: 8
Yayın İlkeleri
Principles of Publication
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
HIERAPOLIS TERITORYUMUNDA YENİ BİR YERLEŞİM ALANI: AKÇAPINA...
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NE ÖĞRENİM GÖRMEK İÇİN GELEN YABANCI Ö...
Essai sur un paysage de la Renaissance: La tempete de Giorg...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 10<%$ Resources: Default, Sayi %>: 10
ARAVİND ADİGA’NIN BEYAZ KAPLAN ROMANINDA SÖMÜRGECİLİK SONRA...
MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLE...
FROM ‘HOWLING WILDERNESS’ TO ‘HOLY WILDERNESS’-‘ULUYAN YABA...
Bakhtin kronotopunun eleştirel analizi
SAFEVİ-OSMANLI SINIR BÖLGESİ: SAFEVİLERİN GÖZÜ İLE IRAK-I A...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 11<%$ Resources: Default, Sayi %>: 11
Mehmet Rauf’un Halâs Romanında Aşkın Devingenliği
Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde, Müfettişler Mü...
Exploring the Opinions of Lecturers and Preparatory Student...
A Narrative of Controversy: Orhan Pamuk’s Snow
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mekân Kavramın...
Kent Merkezindeki Konut Alanlarında Ebeveynlerin Suç Korkus...
Küçürek Öyküde Epifan
Ethos Semi-Agentif : Intervention De Segolene Royal Sur Les...
Travma Çözümü Olarak Anti-Natalizm
TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU AKTARIM AMAÇLI EMOJİ A...
Edebiyatın Hafızası Metinlerarasılık: Ferhunde Kalfa’dan Mü...
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğ...
Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlar...
Bir Anti-Masal Örneği Olarak Cam Ayakkabıları Reddeden Veje...
Über die Historisierung in Anna Seghers’ "Das siebte Kreuz"
Türk İstiklâl Harbi’nin Ahâli Gazetesi’ne Yansımasıları
171 Numaralı Manisa Şer’iye Sicilindeki Tereke Kayıtlarına ...
Müze Eğitiminin Gelişimi
Fransız Besteci Maurıce Ravel’in Kurmaca ve Gerçeklik Arası...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 12<%$ Resources: Default, Sayi %>: 12
Global Disasters and Personal Responses in Ian McEwan’s Sol...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
YENİÖTESİ EVRENİN YANSISI KÜÇÜREK BİR ANLATI: JEAN ECHENOZ’...
FRANÇOISE SAGAN’IN BONJOUR TRISTESSE ADLI ROMANINDA ÜÇGEN A...
PEYAMİ SAFA’NIN DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU’NDA İNSAN ARZUSUN...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
GÖÇÜN ELLİNCİ YILINDA ALMANYA’DA YÜKSELEN DEĞER: TÜRK-ALMAN...
LES OPINIONS DES ETUDIANTS SUR LE COURS « EVALUATION ET ADA...
WERKGESCHICHTE OHNE WERK: ORHAN PAMUKS SCHNEE AUS DEKONSTRU...
FİRZOVİK TOPLANTILARININ MEŞRUTİYETİN İLANINA KATKISI
THE USE OF SPOKEN LEARNER CORPORA TO DETECT PROBLEMS WITH L...
EDMOND CARY’NİN YAZINSAL ÇEVİRİ YÖNTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLER...
JOHN DRYDEN, RESTORATION, AND NEOCLASSICISM: SAMPLES OF PRE...
REFORMLAR ÇAĞINDA TÜRKİYE’DE MOLIÈRE’İN YENİDEN YAZIMI (19....
KADIN TARİHİ İÇİN BİR ANIT: AKŞAM YEMEĞİ PARTİSİ
CENGİZ DAĞCI’NIN ÜŞÜYEN SOKAK ADLI ROMANINDA MEKÂNİNSAN ÖZD...
PENETRATING AMERICAN FEMALE GAZE IN THE OTTOMAN EMPIRE: A 1...
POURQUOI LE PRIX NOBEL DE LITTERATURE A-T-IL ESSUYE DES CRI...
REŞAT ENİS AYGEN’İN AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN ADLI ROM...
LE COMBAT DE L’INDIVIDU CONTRE L’HOMME DE MASSE DANS LA PIÈ...
INTERKULTURELLES LERNEN DURCH DEN WHITEBOARDEINSATZ ALS ZUS...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
SEVİM AKTEN VE YAPITLARI
IN HONOUR OF PROF. DR. SEVİM AKTEN
XVI. VE XVII. YÜZYIL FRANSIZ YAZININDA DİN SAVAŞLARI VE AGR...
JULIA KRISTEVA’NIN BİZANS’TA CİNAYET ADLI ROMANINDA ANLATI...
LES GENS DU BALTO’DA KULLANILAN SÖZCÜKLER AÇISINDAN “GENÇ D...
YANMETİNSELLİK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇÖZÜMLEME: A...
LA SYMBOLIQUE DU MIROIR ET LE MOI IRONIQUE DANS LA CHUTE DE...
AN IMPROVISED EXAMPLE IN TRADITIONAL TURKISH THEATRE: ORTAO...
BİR YAZ İLİŞKİLERİ ROMANI: TARQUINIA’NIN KÜÇÜK ATLARI
REMEMORER UN PASSE OUBLIE PAR LE JEU DE L’ECRITURE DANS LE...
SAHNEDE BİR TANRIÇA - ÇIRPINAN BİR YÜREK LEYLA GENCER
UNE LECTURE DRAMATIQUE POUR BAUDELAIRE XII Poésie symphoniq...
EDEBİ MİTLER ÜZERİNE - I
DURAS'TA OLUMSUZLUK BELİRLEYİCİLERİ VE YADSIMA BİLDİREN SÖY...
TOPLUMSAL (ÖZ)YAŞAMÖYKÜSEL BİR ROMAN ÖRNEĞİ: BABAM
PAUL ELUARD ŞİİRİNİN DERİNLİKLERİ İNSANA VE YAŞAMA OLAN SON...
ANNIE ERNAUX’NUN YAPITLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 12<%$ Resources: Default, Sayi %>: 12
Man'yōshū Şiirlerinin İncelenmesinde Oluşumsal Yapısalcı Yö...
Anti-Proverb as a Type of Intertextual Joke
Jakob Wassermann, der Jude der Bestimmung: Ein Schriftstell...
Öznel ve Bireysel Bütünlüğü Yakalama ve Evrensel Feminizme ...
Dijital Emeğin Biyopolitikası: Heterotopya ve Mikropolitika...
The Monomythic Journey of a New Heroine in the Hunger Games
Milliyetçi İsyanlar Bağlamında Arnavutluk’ta Komite ve Çete...
Der Wandel eines Autorimages: Wolfgang Koeppens Reisebücher...
Bilişim Suçları Kapsamında Suça Sürüklenen Çocukların İncel...
Kısa Metinlerde Yazar Tanıma: Twitter İçin Bir Yöntem Öneri...
Kaystros Ovasından Yeni Mezar Yapıları
İhsan Oktay Anar’da Postmodern Bir Tercih Olarak Dilin, Yaz...
Feminist Ambivalence in Mary Elizabeth Braddon’s Lady Audle...
Orta Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Benlik Algılarının M...
Musique Médiatisée: Une Evaluation Sur La Massification De ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
FACILITATION POTENTIAL OF THE MNEMONICS FOR THE TEACHING OF...
ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KAPSAMINDA ISLAH ORGANİZE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
YAYIN YÖNETMENİNDEN
ARDAHAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SAYISALLAŞTIRIL...
GÖSTERGEBİLİM VE SÖZCELEME ÇERÇEVESİNDE REKLAM ANALİZİ
ADALBERT STIFTER’İN DER HOCHWALD ADLI YAPITINDA İZLEKSEL ÖĞ...
SYSTEM GOLDACH: ÜBER KOMMUNIKATION UND SCHEIN IN GOTTFRIED ...
REDUIRE L’ANXIETE LANGAGIERE EN PRODUCTION ORALE: JEUX DE R...
DOKSANÜÇ HARBİ’NİN KAYNAKLARINDAN İNGİLİZ GAZETELERİ
AN EXAMINATION OF INFORMAL SETTLEMENTS (GECEKONDUS) IN THE ...
TEKİRDAĞ ÖLÇEĞİNDE AKRAN ZORBALIĞI ARAŞTIRMASI VE BULGULARI...
LA CLASSIFICATION DES ADJECTIFS EN TURC: UNE NOUVELLE APPRO...
DİNDARLIK-MUHAFAZAKÂR AİLE DEĞERLERİ İLİŞKİSİ
TEKİRDAĞ LİMANI’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE LİMANLAR...
THE AMBIGUITY OF IDENTITY AND THE AMBIGUITY OF FORMATION IN...
LE DISCOURS DU PRESIDENT FRANÇAIS SOUS LA LOUPE D’UN HISTOR...
TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK OLARAK YOKSULLUK VE VAKIFLARIN FONK...
ESKİ YUNAN VE ROMA’DA FİLOZOF SOFRALARI
UNE MORT TRÈS DOUCE VE UNE FEMME ADLI ESERLERDE KADIN KİMLİ...
ÇİNİNİN SIR ALTINDAKİ SERÜVENİ
ÇALIŞMANIN BÜROKRATİK VE RASYONEL ÖRGÜTLENMESİNDE BEYAZ YAK...
TİYATRO ESERLERİ ÇEVİRMENİNİN ROLLERİ
PERIODIC LANDSCAPE APPROACHES OVER LANDSCAPE DESCRIPTIONS: ...
SUB-SUBALTERN: SELF-FASHIONING OF AN AFRICANAMERICAN SLAVE ...
ANADOLU’DA ANA TANRIÇA KYBELE KÜLTÜ
DOĞAL ÇEVRE BİLEŞENLERİ AÇISINDAN YERLEŞİME UYGUNLUK ANALİZ...
GÖÇ İLE GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SOSYAL UYUM VE TOPL...
DAS ‚UNHEIMLICHE’ BEI SIGMUND FREUD ALS SYNTHESE AUS LITERA...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
EYLEMSİZLİK VE ANTİ KAHRAMANLARIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ ÜZERİNE
BASIC DESIGN EDUCATION PARAMETERS IN TURKEY
SINAV VE İKTİDAR
PETER ACKROYD’S CHATTERTON: HISTORY VS FICTION
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ŞARKILARIN KULLANIMI: FRANSIZ DİLİ ...
UNE LECTURE PSYCHANALYTIQUE DE LA PLEURANTE DES RUES DE PRA...
YUNANİSTAN (B. TRAKYA) TÜRK EDEBİYATINDA BARIŞ ÖZLEMİ
CONCEPTS OF SELF-REALIZATION, FREEDOM, FREE WILL AND DETERM...
SİYASAL SÖYLEMDE TERSİNLEME
VOLTAIRE VE MICROMEGAS ADLI FELSEFİ HİKÂYESİ ÜZERİNE
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’DE YAŞANAN ASKERİ DARBELE...
PASTORAL ÇOCUKLAR: SYLVIA PLATH VE NİLGÜN MARMARA
MODERN TİCARİ YAŞAMDA MÜSİAD ÜYESİ GİRİŞİMCİLERİN İŞ AHLAKI...
TEKFURDAĞI SANCAĞI’NIN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI (1890-1902...
EXEMPLES DE REGISTRES DE LANGUE DANS LA COMÉDIE ET LA TRAGÉ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 13<%$ Resources: Default, Sayi %>: 13
Psychometric Properties of Adaptation of The Oxford Utilita...
Posthuman and Human-Nonhuman Relationship in “Oryx and Crak...
A.R. Penck Eserlerinde Türk Petrogliflerinin İzleri