Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 3.03.2011
DergininWebsitesi: http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi
Dergi Hakkında: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide, Beden Eğitimi ve Spor, Coğrafya, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, İktisat, İlköğretim, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Orta Öğretim Resim, Sosyal Alanlar Eğitimi, Sosyoloji, Tarih, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi ve Yabancı Diller Ana Bilim Dalları’nın kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir.
ISSN: 1301-5265
Dergi Dili: Türkçe

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2001/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2001/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM TASARISI İLE İLGİLİ GÖR...
SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA Y...
EKONOMİK ETKİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE'DEKİ SICAK PARA AKIMINI...
YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET SUNUMUNDA ALTERNATİF YÖNTEMLER
İKTİSADİ FAALİYETLERDE VERGİ TARAFSIZLIĞI OLGUSU ve HANEHAL...
İSLAM ŞEHRİNİN DOĞUŞU
XVIII. YÜZYILIN SONLARINDA KAFKASYA'DA MEYDANA GELEN SINIR ...
TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ
İNGİLİZCE'NİN DİĞER DERSLERLE BİRLEŞTİRİLEREK ÖĞRETİLMESİ
TARİH ÖNCESİNDEN AZİZ PAVLOS'A: ANADOLU TARİHİ'NE BİR KATKI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2002/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2002/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
ARAOVACIK-DANIŞMENT (ÇANAKKALE-BALIKESIR) ÇEVRESİNİN JEOMOR...
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİMFAKÜLTESİNDE DÜZENLE...
ULUSLARARASI SERMAYE AKIMLARI: ETKİLERİ; STERİLİZASYON POLİ...
1982 ANAYASASINA GÖRE İNSAN HAKLARI KAVRAMI
ORTAÇAĞ İSLAM TARİHİNDE SOSYAL SINIFLARIN TARİHİNE BİR BAKI...
ROMANDA ZAMAN VE MEKAN KAVRAMLARI
TURK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE BİRLEŞİK FULLERİN İŞLENİŞİ ÜZE...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 8<%$ Resources: Default, Sayi %>: 8
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE URUGUAY ROUND'UN REFAH ETKİLERİ: TEO...
AVRUPA BİRLİĞİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİ VE T...
GLOBALLEŞME SÜRECİNDE MUHASEBE ALANINDAKİ GELİŞMELERE ÜLKEM...
XIX. YÜZYIL OSMANLI TARİHİNDE TEMETTUAT DEFTERLERİ'NİN YERİ...
MİLLİ PARKLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ TURİZM VE REKR...
TURK HALK SERİNDE GERÇEKÜSTÜ DESTANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLEN...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2003/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2003/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BİR KIRSAL YERLEŞMEYE DÜZENLENECEK G...
EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMALARINA İLİŞKİN...
ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDEKİ TÜRKİYE KÖKENLİ FİRMA YA...
ÖRGÜTLERDE İŞ ET iĞİNİN YERLEŞTİRİLMESİNDE "DÖNÜŞÜMCÜ LİDER...
TÜRKİYE'DE CİNSİYET AYIRIMCILIĞI ANALİZİNDE NEO KLASİK YAKL...
TÜRK MALİ SİSTEMİNDE 1990 SONRASI FİNANSAL KONTROL ARAÇLARI...
THE MATURE AGE MARKET IN EUROPE AND ITS INFLUENCE ON TOURIS...
KRUVAZİYER (GEMİ) TURLARI SATIN ALAN TÜKETİCİLERİN GELECEĞE...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 10<%$ Resources: Default, Sayi %>: 10
ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNE YAPILAN SERMAYE TRANSFERLER...
TÜRK TURİZMİNDE YABANCI SERMAYE VE YABANCI SERMAYE ORTAMINI...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 1998/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 1998/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
BELKIS TOMBOLOSUNUN JEOMORFOLOJİK VE UYGULAMALI JEOMORFOLOJ...
BALIKESİR VE YAKIN ÇEVRESİNDE YAĞIŞ
COĞRAFYA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI ÖNERİLEN ORTAK BİRİMLE...
BURHANİYE (BALIKESİR) YAKINLARINDAKİ BOYLU VE KOKAR ARDIÇ (...
TÜRKİYE'DE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MÜTEŞEBBİS SINIFININ...
THE IMF SUPPORTED MACROECONOMIC STABILISATION PROGRAMMES IN...
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİY...
ULUSAL ÇIKAR POLİTİKASI AÇISINDAN İNGİLTERE'NİN OSMANLI DEV...
HIZLI YİYECEK RESTORANT İŞLETMELERİNDE DEĞER FİYATLAMASI VE...
DÜNYA TURİZM TALEBİ EĞİLİMLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYEYE YÖNELİK Y...
DİLBİLİMSEL AÇIDAN ERZURUMLU EMRAH' İN ŞİİRLERİNDE YANANLAM...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
AYVALIK'TA RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ
FARKLI BRANŞLARDAN MEZUN OLAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME...
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM...
ŞEYHÜLİSLAM HOCA-ZADE MEHMED EFENDİ VE ESERİ İBTİHÂCÜ'T-TE...
1916 YILINDA İTİLÂF DEVLETLERİ SAVAŞ GEMİLERİ TARAFINDAN EG...
ANADOLU VE BALKAN TÜRKLERİNİN HALK ANLATMALARINDA MİTOLOJİK...
HAKANÎ MEHMED BEYİN ŞİİR ANLAYIŞI
AN ASSESSMENT OF CHARLES DICKENS'S GREAT EXPECTATIONS AND H...
KAZAKÇA VE KAZAKÇA HAYVAN MASALLARINA ÖRNEKLER
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 1999/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 1999/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
SİBER MEKÂNININ (CYBERSPACE) VERGİLENDİRİLMESİNİN GEREKLİ O...
TRABZON VE ÇEVRESİNDE SİSLİ GÜNLER
KUZEYBATI ANADOLU'NUN ISITMA İHTİYACI ÖZELLİKLERİ
BİGADİÇ DEPREŞYONU'NUN KUZEYDOĞUSUNDA JEOMORFOLOJİK GÖZLEML...
DİKİLİ VE BERGAMA ÇEVRESİNDE YAĞIŞ ÖZELLİKLERİ VE YAĞIŞ DEĞ...
OKULLARDA GRUP DAVRANIŞI
İLKÖĞRETİM PROGRAM TASARILARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE DEĞE...
THE CHARACTERISTICS OF THE INFORMATION ECONOMY
GULLIVER'S TRAVELS : HORSES AND MEN
SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ AHLAKI
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA DEMİRYOLLARININ ROLÜ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2000/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2000/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
KUZEYBATI ANADOLU'DA YAĞIŞ ETKİNLİĞİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 14<%$ Resources: Default, Sayi %>: 14
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SENDİKALARIN HİZMET KALİTESİNE ETK...
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEK ETİĞİNE YAKLAŞIMLARI V...
BALIKESİR'DE EĞİTİM (GENEL BİR BAKIŞ)
BÜYÜK ÖLÇEKLİ OTELLERDEKİ YİYECEK-İÇECEK DEPARTMANLARININ Ü...
SINIF ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK TEFTİŞ FORM ÖNERİSİ
1828-29 OSMANLI - RUS SAVAŞI VE ANADOLU'DA ALINAN TEDBİRLER
EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNE İLİŞKİN...
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ GÖREN TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖ...
TURİZM İŞLETMELERİNİN KRİZLERDEN ETKİLENME DÜZEYLERİNE İLİŞ...
OVA TOPRAKLARININ TUZLANMASINA YENİ BİR ÖRNEK : HARRAN OVAS...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 15<%$ Resources: Default, Sayi %>: 15
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞREN...
SINIF REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN VERİMLİ DERS ...
ENFLASYONUN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ET...
İŞLETMELERDE YENİ BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI: KIYASLAMA (BENCHMA...
ABBASİLER DÖNEMİNDE HURREMİYE MEZHEBİ VE BABEK İSYANI
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMA SÜRECİ
REKLAMIN TURİSTLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI BAKIMINDAN İNC...
OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ SADAKATİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 16<%$ Resources: Default, Sayi %>: 16
COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDA DÜŞÜNCELER
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ (4 VE 5. SINIF) DEĞERLEND...
KOBİ’LERDEKİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ KURUMSA...
MESLEK ETİĞİ VE MESLEK ETİĞİNİN MESLEK YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ET...
HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ KÜÇÜK-ORTA ÖLÇEKLİ FİRMARMALARIN B...
TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİ...
AYVALIK VE BURHANİYE İLÇELERİNİN YAT TURİZMİ ARZI VE SORUNL...
İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİNDE SINAV KAYGISI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2007/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2007/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 17<%$ Resources: Default, Sayi %>: 17
ilk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden ...
SANAYİCİLERİN DOĞA KORUMA ALGISI: BANDIRMALI SANAYİCİLER VE...
BELEDİYE ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL SALDIRIYA UĞRAMA VE TÜKENM...
TÜRKİYE'DE YOKSULLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI
ATATÜRK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRKÇE DEVRİMİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 21<%$ Resources: Default, Sayi %>: 21
DIS KAYNAK KULLANIMININ VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ (HASTANE ...
STRATEJİK İTTİFAK OLUSUMUNDA TEMEL YETENEKLERİN ÖNEMİ: TARİ...
GÜÇLENDİRİCİ LİDER DAVRANISLARI VE ÖRGÜTSEL VATANDASLIK DAV...
KAMU BORÇLANMASI, GERÇEKLESME BİÇİMİ VE MAKRO EKONOMİK ETKİ...
YEREL YÖNETİMLER VE MALİ ÖZERKLİK: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ...
KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPE...
HOLLANDA TUTUKEVLERİNDEKİ ETNİK GRUPLARIN DİNİ YÖNELİMLERİ ...
ANTONİO GRAMSCİ VE “HEGEMONİK OKUL”
‘İNSANİ GELİSME’ VE TÜRKİYE
ERKEKSİ SİYASETİN ‘ERK’SİZ DUBLÖRLERİ
BALIKESİRLİ TEREKE SAHİPLERİ HAKKINDA SOSYOKÜLTÜREL AÇIDAN...
TÜRKİYE-ABD İLİSKİLERİNDE TRUMAN DOKTRİNİ VE MARSHALL PLANI
TÜRKÇE ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİ SE...
ÖMER SEYFETTİN’İN KALEME ALDIGI DESTANLAR ÜZERİNE BİR DEGER...
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖGRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ADLAR VE ...
II. MESRUTİYET DÖNEMİ TÜRK BASININDA “RÜBAB” DERGİSİNİN YER...
BALIKESİR MASAL ANLATICILARININ DİL VE ÜSLUBU
ALASEHİRLİ KADI MUHAMMED, HAYATI VE EDEBÎ KİSİLİGİ
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 22<%$ Resources: Default, Sayi %>: 22
SPOR VE FİZİKSEL ETKİNLİK HİZMETLERİ: GENİS BİR SINIFLAMA
CUMHURİYET DÖNEMİ EGİTİMCİLERİNDEN İHSAN SUNGU VE COGRAFYA ...
ÇAKIRDERE VE YAHU DERE HAVZALARINDA (BALIKESİR) TOPRAK KAYB...
COGRAFYA ÖGRETMENLERİNİN COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)’NE ...
SINIF VE BRANS ÖGRETMEN ADAYLARININ SINIF KURALLARININ BELİ...
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE AKRAN İLİSKİLERİ
BESİNİ SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ YAPILANDIRMA...
MÜSTERİ SİKÂYET YÖNETİMİ PERFORMANSININ DEGERLENDİRİLMESİ: ...
MÜSTERİLERİN KREDİ KARTINA OLAN TUTUMLARININ ÇOKLU REGRESYO...
EMMANUEL LE ROY LADURIE’S APPROACH TO HISTORY
OSMANLI MERKEZİ YÖNETİMİNE TASRANIN DİRENİSİ: ATÇALI KEL ME...
MERKEZ SAGDA 27 MAYIS ve 12 EYLÜL SONRASI PARTİLESME
XV. YÜZYILDA ÜMERÂ VAKIFLARI VE ANKARA’NIN KENTSEL GELİSİMİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/13<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/13
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 23<%$ Resources: Default, Sayi %>: 23
ANTAKYA’DA (HATAY) YER SEÇİMİNİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER V...
AKRAN YARDIMCILIĞI MÜDAHALESİNİN ETKİLİLİĞİ: BALIKESİR KARE...
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLA BÜTÜNLEŞTİRİLEN HOBİTERAPİ U...
MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA OKUMAKTA OLAN 3. ve ...
1914-1940 YILLARI ARASINDA AVRUPA’DA EĞİTİM ALAN SANATÇILAR...
ALAN DERSLERİNİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YARA...
KURUMSAL İTİBAR BİLEŞENLERİNİN ALGILANAN ÖNEMİ DEMOGRAFİK Ö...
A META ANALYTIC STUDY ON THE IMPORTANCE OF WEAK TIES IN ORG...
MEHMET YAZAR'IN TOBB (TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ) B...
15. YÜZYILDA MEMLÛKLARIN DOĞU AKDENİZ SİYASETİ
KATILIMCI TURİZM PLANLAMASI; FETHİYE’DE ALAN ARAŞTIRMASI
BALIKESİR VE ÇEVRESİNDE HAYVAN BENZETMECESİNE BAĞLI KÖY SEY...
TÜRK KÜLTÜRÜNDE “KAVAKTAN İNEN GELİN” MOTİFİ
METİNLER VE METİNLERARASI OKUMA: SUSKUNLAR
CEVRÎ DİVANI’NIN FAHRİ BİLGE NÜSHASINDA YER ALAN NEŞREDİLME...
EDİTÖRE MEKTUP
HAKAN ÜLPER, “OKUMA VE ANLAMLANDIRMA BECERİLERİNİN KAZANDIR...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 24<%$ Resources: Default, Sayi %>: 24
FİTNESS MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK BE...
CUMHURİYET’İN 100. YILINDA ELAZIĞ İLİNDEKİ SPOR KULÜPLERİNİ...
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNDE GÜDÜLENMELERİN...
ÇOCUK ANABABA İLİŞKİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜ...
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ’NDE ÖĞREN...
LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLAN...
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA YÖNETİMİN DEMOKRATİKLİK DÜZEYİ: KATI...
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KARDEŞ İSTİSMARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞ...
DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRİCİ DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ...
ÖRGÜTSEL ÖĞRENME, PERSONEL GÜÇLENDİRME VE TAKIM PERFORMANSI...
THE IMPORTANCE OF SOCIAL CAPITAL IN EMERGENCY MANAGEMENT: A...
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNİN ÖNEM...
MİLLET SİSTEMİNİN TARİHİ ARKA PLANI:GAYRİMÜSLİM CEMAATLER İ...
BALYA-KARAAYDIN MADEN ŞİRKETİ İŞÇİLERİ (1901-1922)
GÖÇ VE GÖÇÜ HAZIRLAYAN TARİHİ SÜREÇTE BALKANLARDA KURULAN U...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2003/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2003/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 10<%$ Resources: Default, Sayi %>: 10
ÖLÇEKLERİN YAZIM DİLİNDEN BAŞKA BİR DİLE ÇEVİRİLERİ VE KULL...
BALIKESİRLİ RÂSİH
SOSYAL DEVLET, SOSYAL GÜVENLİK VE TÜRKİYEDE ZORUNLU ASKERLİ...
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLA...
TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARINDAN OLAN BAZI MENAKIB NAME VE GAZ...
ÖĞRETMENLERİN KAPSAMLI / GELİŞİMSEL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK...
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA 1907 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞME...
HOW THE ISSUES OF RACE AND SLAVERY IN ISLAMIC SOCIETIES ARE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 11<%$ Resources: Default, Sayi %>: 11
OTOMOBIL SOKTORUNDE UYGULANAN ÖNEMLI DEMOGRAFIK BÖLÜMLENDIR...
MADRA ÇAYI HAVZASININ HİDROGRAFİK ÖZELLİKLERİNE SAYISAL YAK...
KOLEKTİF SİSTEMİN DÖNÜŞÜM SÜRECİ
OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ YERİ VE ...
DUYGUSAL ZEKA VE AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
ÖSYM SINAVLARINDA (1981-2002) SORULAN COĞRAFYA SORULARININ ...
XVI. YÜZYILDA KİLİSEHİSAR: BİZANS ŞEHRİNDEN OSMANLI KÖYÜNE
SINIF REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ
1900'LERIN İLK YILLARINDA FORD - GENERAL MOTORS REKABETİ (Ü...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 12<%$ Resources: Default, Sayi %>: 12
FARKLI BRANŞLARDAKİ SPOR SEYİRCİLERİNİN SPORCULUK DURUMLARI...
İHRACAT PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (ZEYTİNYAĞI SEKTÖ...
EDREMİT YÖRESİNDE EKOTURİZME YÖNELİK BİR TALEP ARAŞTIRMASI
TURİZM İŞLETMELERİNİN MUHTEMEL KRİZLERE YÖNELİK HAZIRLIK ÇA...
"DEDE KORKUT KÎTABFNIM ANNE-ÇOCUK İLİŞKİSİ
BİLGİ EKONOMİSİ VE BİLGİ EKONOMİSİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞ...
ÇOCUK, ÖLÜM VE KAYIP
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 13<%$ Resources: Default, Sayi %>: 13
BULGARİSTAN'DA ASİMİLASYON VE "ZAVALLI POMAKLAR" ADLI BİR R...
ORTAÖĞRETİM ÜLKELER COĞRAFYASI DERS KİTAPLARININ NİTELİKLER...
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE KÜLTÜREL LİDERLİKLE MESLEK AHLAKI İLİŞK...
MODERN TÜRK HİKAYECİLİĞİNDE ÖMER SEYFETTİN ETKİSİ
TÜRK HAMAMI VE GELENEKLERİNİN TURİZMDE UYGULANIŞI ( Bursa M...
YUMURTA PAZARINDAKİ SORUNLARA PAZARLAMA ANLAYIŞI PERSPEKTİF...
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞINDA SON DÖNEMEÇ: STRATEJ...
MUSTAFA NECATİ BEY (1894 - 1 OCAK 1929)
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2000/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2000/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
SINDIRGI-BİGADİÇ DEPRESYONLARI ARASINDA SİMAV ÇAYI VADİSİNİ...
SARI ÇİÇEKLİ ORMANGÜLÜNÜN (Rhododendron Luteum) BATI ANADOL...
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE YÖNETİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN D...
OKUL YÖNETİCİLERİ İÇİN STANDARTLAR: EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ...
FINANSAL SERBESTLEŞME VE ULUSLARARASI PORTFÖY YATIRIMLARI
FİRMALARDA KULLANILAN NORMATİF FİYATLAMA MODELLERİNİN LİBER...
TÜRKİYE'NİN DIŞ BORÇLANMA (RATİNG) SORUNUNA YABANCI SERMAYE...
1990 SONRASI TÜRKİYE'DE UYGULANAN PARA PROGRAMLARI
GAP KAPSAMINDA SULAMAYA AÇILAN HARRAN OVASINDAKİ TARIM İŞLE...
TAHVİL PİYASALARINDA FİYAT DEĞİŞKENLİĞİ
HİSSE SENEDİ PİYASA ENDEKSLERİ VE TÜRKİYE
ÖRGÜTLERDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK YAKLAŞIM...
BALIKESİR'Lİ BİR OSMANLI AYDINI:İMAM BİRGİVÎ
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ESKİŞEHİR MİTİNGLERİ VE ÇEKİLEN PR...
OTEL İŞLETMELERİNİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLE...
EDUCATION AND TRAINING IN TOURISM IN TURKEY : PROBLEMS AND ...
BALIKESİR YÖRESİNE GELEN FRANSIZ TURİST TALEP ANALİZİ
ALTERNATIVE TOURISM AS A DEVELOPMENT STRATEGY IN DEVELOPING...
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TURİZME ETKİSİ
BALIKESİR VE ÇEVRESİNDEKİ YATIRLARI FONKSİYONLARI AÇISINDAN...
HAKANI MEHMED BEY DİVANI'NDA AYETLERDEN İKTİBASLAR
TÜRKÇE SÖZLÜKTEKİ ÖRNEKLERDEN HAREKETLE DÖNÜŞLÜ VE İŞTEŞ Fİ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2001/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2001/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
UZUNKÖPRÜ'DE HALK TAKVİMİ VE SICAKLIK İLİŞKİSİ
EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ
MERMER SANAYİİ İŞLETMELERİNİN TEMEL SORUNLARI
THE GERMAN FACTOR IN THE OTTOMAN EMPIRE
YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARININ YABANC...
BYZANTİON ŞEHİR DEVLETİ'NİN KLASİK ÇAĞ'DA ( M.Ö.500-300 ) İ...
KAZ DAĞI VE SARIKIZ EFSANELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ÜTOPYA VE EREWOHN FARKLI ZAMANLARDA İKİ HAYALİ ÜLKE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2007/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2007/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 17<%$ Resources: Default, Sayi %>: 17
ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİ KONU EDİNEN ROMANLAR ÜZERİNE
SADRİ MAKSUDİ'NİN ÖLÜMÜNÜN 50. YILI ANISINA: SADRİ MAKSUDİ'...
KABUS: DİL VE ALGI KAYBI
İNGİLİZCE'Yİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN KALEM-KAĞIT VE...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 18<%$ Resources: Default, Sayi %>: 18
PSİKOLOJİK DANISMANLARIN DEGİSEN ROLLERİNİ ALGILAYISLARI
DİNLER COGRAFYASINA KÜRESEL BİR BAKIS
FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERiNDEKi ROLÜ: TÜR...
KÜLTÜRÜN GİRİSİMCİLİGE ETKİSİ: KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE ÜNİVER...
MERSİN’DE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İSLETMELE...
YİRMİNCİ YÜZYIL SOSYOLOJİSİNDE KENTSEL YASAM
LOZAN BARIS KONFERANSI’NDA MUSUL
KÜÇÜK OTEL İSLETMELERİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ
LiSANS DÜZEYİNDE TURiZM EGİTİMİ VEREN KURUMLARIN DERS PROGR...
DALAMAN (MUGLA) YÖRESİ KADINLARININ BEDENSEL ÖZELLİKLERLE İ...
BALIKESİR VE ÇEVRESİNDE GELENEKSEL KADIN GYSS “FERACE” H...
ZIT KUTUPLARDA İKİ GARİP KAHRAMAN: FAHİM BEY VE VAMIK BEY
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 19<%$ Resources: Default, Sayi %>: 19
BEDEN EGİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖGRENCİLERİNİN BİR ÖGRETİ...
OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULDAKİ PSİKOLOJİK DANISMA VE REHBERL...
Korunmaya Muhtaç ve Ailesiyle Yaşayan 6 Yaş Çocuklarının So...
2005 YILI COGRAFYA ÖGRETİM PROGRAMININ UYGULANMA DÜZEYİ: 9....
COGRAFYA ÖGRETİMİNDE AKTİF ÖGRENME UYGULAMALARI (Hava Kirli...
OTEL İSLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAGLILIK VE ÖRGÜTSEL VATANDASL...
ÜNİVERSİTE MEZUNU YETİSKİNLERİN FARKLI ORGANİZASYONLARDA GÖ...
XVII. YÜZYIL SONLARINDA BALIKESİR’DE GİYİM KUSAM
KAZ DAGLARINDA DAG, AGAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIS VE UY...
AHMET MİDHAT EFENDİ’NİN ESERLERİNDE DÜSMÜS KADINA UZANAN EL...
KÜLTÜRÜN MERKEZİ İSTANBUL’DAN EKONOMİK-SOSYAL ÇATISMANIN ME...
AMAT’TA YAPI VE SİMGELER
DIE NEUE FORM DES KRIMINALROMANS AM BEISPIEL VON LUISE RINS...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 20<%$ Resources: Default, Sayi %>: 20
KORTİZOL SİRKADİYEN RİTMİNİ ETİKLEYEN BAZI FİZİKSEL VE FİZY...
ÖGRETMENLERİN DEGİSEN REHBERLİK HİZMETLERİNİ VE KENDİ ROLLE...
DUYUSSAL ÖZELLİKLERİN GELİSİMİ AÇISINDAN FZK ORTAMDAN KA...
YAPILANDIRMACI ÖGRENME YAKLASIMININ SOSYAL-BİLİSSEL BAGLAM...
İLKÖGRETİM 7. SINIF VATANDASLIK VE İNSAN HAKLARI EGİTİMİ PR...
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILAMA...
FARKLILIK KAVRAMINA VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE TEMEL OLUS...
BALIKESİR TÜRKÜLERİNDE İLÇELERE GÖRE RİTMİK YAPI
KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TURİZM İSLETMELERİNDE SOYUT İMAJ ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2001/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2001/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
BİR RUH ÇÖZÜMSEL OKUMA: TEZER ÖZLÜ'NÜN İÇSEL DÜNYASINA ÖYKÜ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/13<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/13
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 24<%$ Resources: Default, Sayi %>: 24
SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMAKTA OLAN MÜŞTERİ ŞİKÂYET ÇÖZ...
SATIN ALMA KARAR SÜRECİ FAKTÖRLERİNİN ALGILANAN DEĞERE ETKİ...
TÜRK GELİNİNİN MİTOLOJİK GÖÇÜ
DOĞU KARADENİZ AĞIZLARINDA MEKÂN HÂLLERİ ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 20<%$ Resources: Default, Sayi %>: 20
KARAKALPAKiSTAN’DA EFSANE ÇALISMALARI
ÜÇ İSTANBUL: YAHYA KEMAL, ORHAN VELİ VE İLHAN BERK’İN SİİRL...
İKİNCİ YENİ SAİRLERİNİN GÖZÜYLE YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN Sİİ...
SEKÜLER DRAMANIN DOGUSU
BİR YASAM ÖYKÜSÜNÜN SUNUMU: DORIS LESSING’İN TENİMİN ALTIND...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 21<%$ Resources: Default, Sayi %>: 21
BEDEN EGİTİMİ, RESİM VE MÜZİK SEÇMELİ DERSİ ALAN ÖGRENCİLER...
KESiT GÖRÜNÜSLER KONUSUNUN BiLGİSAYAR DESTEKLİ ÖGRETİMİ VE ...
BARISA YÖNELİK TUTUMLARIN ÖZSAYGI VE CİNSİYET DEGİSKENLERİY...
İLKÖGRETİM OKULU ÖGRETMENLERİNİN ALGILADIKLARI LİDERLİK BİÇ...
İLKÖGRETİM ÖGRETMEN ADAYLARININ KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUM...
İKTİSADİ BÜYÜMENİN DEMOKRATİKLESME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇESİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİ...
İSTATİSTİKTE BAYESYEN VE KLASİK YAKLASIMIN KAVRAMSAL FARKLI...
TAM ZAMANINDA STOK YÖNETİMİ (JUST-IN-TIME) FELSEFESİNİN HAS...
MÜSTERİ SADÂKAT PROGRAMLARI: PAZARLAMA YAZININDA BAKIS AÇIL...
KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YASAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜK...
İSLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYISI VE MUHASEBE BİLGİ Sİ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 22<%$ Resources: Default, Sayi %>: 22
BATI ANADOLU’DA BİR YÖRÜK GRUBU: XVI. YÜZYILDA KARACA KOYUN...
TÜRKİYE’DE İÇ TURİZM KAVRAMI ve İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR DEST...
İNTERNET (Genel Ag) ORTAMINDA TÜRKÇENİN KULLANIMINA İLİSKİ...
VAROLUSSAL BİR PROBLEM OLARAK ÖLÜM ÜZERİNE BİR DEGERLENDİRM...
RÉNE GRARD’IN “ÜÇGEN ARZU MODELİ” PERSPEKTFNDE FUZÛLÎ’N...
ETKİLİ BİR ALMANCA ÖGRETİMİ İÇİN ÖGRETMEN BEKLENTİLERİ
TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİLERİNİ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 13<%$ Resources: Default, Sayi %>: 13
DÜNYA NÜFUS ARTIŞI VE GETİRDİĞİ SORUNLAR
DOĞRU MALİYET HESAPLAMADA GÜVENİLİR BİR SİSTEM: FAALİYET TA...
"OKUL DENEYİMİ" DERSİ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN A...
ERDEK VE ÇEVRESİNİN EKOTURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ