Ahi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 9.03.2011
DergininWebsitesi: http://kefad.ahievran.edu.tr/
Dergi Hakkında: Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanında Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak yazılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergide aşağıda sıralanan alanlarda yazılmış özgün ve bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Her sayıda yer alacak her 10 özgün makaleye karşılık, 1 tane de ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanmış tamamen özgün araştırma makalelerine dayandırılan derleme eser yayınlanır. Dergide; Beden eğitimi ve spor; bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, eğitim felsefesi, eğitim programlan ve öğretim, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi, eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi, eğitimde ölçme ve değerlendirme, felsefe grubu eğitimi, fen bilgisi eğitimi, biyoloji eğitimi, fizik eğitimi, kimya eğitimi, matematik eğitimi, müzik eğitimi, resim-iş eğitimi, okul öncesi eğitimi, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık /eğitimde psikolojik hizmetler, sosyal bilgiler eğitimi, coğrafya eğitimi, tarih eğitimi, Türk dili ve Edebiyatı eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi, yetişkinler eğitimi /halk eğitimi alanlarındaki çalışmalara yer verilir. Bütün eserlerin telif hakkı devri, yazarlarına bir form gönderilmek suretiyle alınır. Telif hakkı devir formunu göndermeyen yazarların eserleri işleme konmaz. Yayınlanmasına karar verilen eserler üzerine yazarlarınca hiçbir değişiklik yapılamaz. Her eser, konusuyla ilgili en az iki danışmana, eser değerlendirme formuyla birlikte gönderilerek, şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki eserler, dizgisi yapıldıktan sonra yazar(lar)ına gönderilerek gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Eserlerdeki hataların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Hata editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir. Eserlerin dil kurallarına uygun olmasının sağlanması yazar(lar)ına aittir. Bir eserin yayınlanmasına, hakemlerden gelecek raporlara dayanarak editör, editör yardımcıları ve yayın kurulu karar verir. Yazarlar eserleri APA yayın ilkelerine uygun olarak hazırlamalıdır. Dergiye gönderilen eserler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen eserler yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
ISSN: 2147-1037
Dergi Dili: Türkçe

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Ahi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi DergisiAhi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ
ÇOCUKLARDA SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN FİZİKSEL UYGUNLUĞA ETKİSİ...
HİLMİ YAVUZ’UN 'BURSA VE ZAMAN' ŞİİRİNİ ‘YENİDEN KURMA (REC...
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE YÖNTEM
YAHUDİLERİN FİLİSTİN’E YERLEŞME GİRİŞİMLERİ VE SÜLEYMAN FET...
İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ DERSLERİNDEKİ DENEYLERİN YAPILMA SIK...
İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ’NİN DEMİRYOLLARINI MİLLÎLEŞTİRME...
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDAKİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİ...
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS M...
ATATÜRK’ÜN “MİLLÎ HÂKİMİYET” ANLAYIŞININ TEMEL VASIFLARI
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN YERİ...
CRYPTOSPORIDIUM TÜRLERİNİN TANIMLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞI...
GRUP ÇALIŞMASI VE İŞBİRLİKLİ ÇALIŞMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ...
1919-1950 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE – YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE HİÇBİR ÇOCUĞU...
MİLLÎ MÜCADELE İÇERİSİNDE “19 MAYIS 1919”
ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKN...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI DUYARLILIKLARI İLE R...
COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE PROJE YAKLAŞIMI
SPOR EGZERSİZLERİNİN İNSAN ORGANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
HİRFANLI BARAJ GÖLÜ ALGLERİ
TURGUT UYAR’IN “GÖĞE BAKMA DURAĞI” ŞİİRİNDE TEMA’YA (MATRİS...
DUYGULARIN AÇILMASI EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AT...
8-10 YAŞ GRUBU TÜRK ERKEK ÇOCUKLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİ...
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ AMAÇLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE MEVC...
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE, DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİ...
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARTIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞ...
II. DÜNYA HARBİ SONRASI TÜRK–AMERİKAN İLİŞKİLERİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN, B...
CYPRINION MACROSTOMUS HECKEL, 1843 (PISCES:CYPRINIDAE)’UN K...
POLİSLERİN SPOR MÜSABAKALARINDAKİ SALDIRGAN SEYİRCİYE MÜDAH...
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ RESİM BÖLÜMLERİNDE DESEN DERSİNİN SO...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TÜRKİYE’DE ETKİLİ FEN ÖĞRETİMİ İÇİN İLKÖĞRETİM KURUMLARINA ...
ENTEGRE EĞİTİM
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞREN...
MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ GENEL SEÇİM ÖNCESİ TÜRKİYE’DEKİ SP...
AKTİF FAY HATLARI BOYUNCA GELİŞEN TRAVERTEN KONİLERİNE KIRŞ...
İLKÖĞRETİM AKADEMİK BAŞARI NOT ORTALAMALARI İLE OKÖSYS ALT ...
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNDE I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ KONUSUNDA ...
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ KONULARINI ANLAMA ZORLUK...
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME
DUYGULARIN AÇILMASI EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YA...
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞREN...
LİSE 1. SINIF BİYOLOJİ DERSİ “YAŞAMIN TEMEL BİLEŞENLERİ” ÜN...
EĞİTİMDEKİ STANDARTLARI ÇOCUKLARIN DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GEL...
BABA YOKSUNU OLAN VE ANNE-BABASI İLE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN KAY...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRŞEHİR’DE İLKÖĞRETİM
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TARİH ÖĞRETİMİNDE FOTOĞRAF KULLANIMI
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ZORUNLU ĞRETİMDE TOPLULAŞTIRMADA UYGULA...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIR
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞ...
GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM
Ailelerin eğitim sürecine katılımına yönelik modeller ve y...
ATATÜRK’ÜN Eğitim ile ilgili görüş ve uygulamalarına toplu ...
KIZILIRMAK GAZETESine GÖRE MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN 1928 SON...
MOMENTUM KAVRAMININ ÖĞRENME GELİŞİM SIRALAMSININ ARAŞTIRILM...
BEDEN EĞİTİMİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN K...
SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FİZİKSE DEĞİŞKENLERİN DEĞERLEMDİ...
İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜNTÜ KAVRAMI VE DÜZLE...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
5E MODELİ’NİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE TUTUM DÜZ...
LİSE FELSEFE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞL...
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI BİYOLOJİ II DERS KONULARI...
METALLER VE AMETALLER KONUSUNUN YAPISALCI ÖĞRENME KURAMINA ...
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ ÖĞRETİM YETERLİKL...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ÇOCUK SUÇLULUĞU VE OKULLAR İLE İLİŞKİSİ
ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKLİ KUBAŞIK ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKÖĞ...
OKUL TEMELLİ YÖNETİMİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANABİLİR...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ORTAK KELİME HAZİNESİ KAZANDIRMADA İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SIN...
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGISI VE İŞ DOY...
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE AİLENİN YERİ VE ÖNEMİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2007/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2007/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
DENEY YÖNTEMİ VE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN ÖNCELİKL...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇ-LARI İLE PROB...
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞ...
ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKLİ KUBAŞIK ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKÖĞ...
WEB TABANLI ASENKRON ÖĞRENME ORTAMINDA BİREYSEL VE İŞBİRLİK...
FEN BİLGİSİ DERSLERİNDE BENZEŞİMLERİN (ANALOJİ) KULLANILABİ...
FEN BİLGİSİ, SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİL...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI İLETİŞİM BECERİSİ DÜZEYL...
GRUP REHBERLİĞİNİN LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALAN TERCİH...
OPTİK KONUSUNUN 9. SINIF MÜFREDATINA ALINMASININ ÖĞRENCİ BA...
İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ YARDIMCILARININ ALMASI GE...
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN Bİ...
GÜNLÜK YAŞAMDAKİ OLAYLARIN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE KULLAN...
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN TU...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI BİR ÖĞRETİMDE BELLEK DESTEKLEYİ...
İLKÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜ...
FELDER VE SOLOMAN ÖĞRENME STİLİ İNDEKSİ: TÜRKÇEYE UYARLANMA...
SOSYAL BİLGİLER, SINIF VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE; BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETM...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLAR...
İNTERNET KAFELERİN KULLANIM AMAÇLARI, YANLIŞ ALIŞKANLIKLAR ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ANNE-BABASI BOŞANMIŞ 9–13 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLAR İLE AYNI YA...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİL...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ÖĞRETMENLERİN SINIFLARINDA KULLANDIKLARI DİSİPLİN MODELLERİ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİ OLARAK TASARLANAN ExcelTUTOR’UN ÖĞRENM...
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE MÜLKİ İDARE AMİRLER...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
FEN EĞİTİMİNDE BULUNMASI GEREKLİ BAZI ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
İLKÖĞRETİM 6., 7. ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN "EROZYON" HAKK...
ÖĞE GÖSTERİM TEORİSİ’NİN BİR UYGULAMASI: FONKSİYON KAVRAMIN...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
KARNİTİN VE KREATİN YÜKLEMESİNİN KAYAKLI KOŞUCULARDA 5 KM K...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
BAZI TAKIM VE FERDİ SPORLARDA RÖLATİF KUVVET DEĞERLERİNİN A...
FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİL...
2-ASETİLAMİNO-6-BENZOİL-4-KLOROFENOL KRİSTALİNİN YARI DENEY...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
1917 BOLŞEVİK İHTİLÂLİNİN TÜRK DÜNYASINDAKİ YANSIMALARI
JOHN DEWEY’NİN EĞİTİME BAKIŞI ÜZERİNE YENİ BİR YORUM
BÖCEKLERDE İNSEKTİSİDLERE DİRENÇ
OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ANAOKUL ÖĞRETMEN...
İLKÖĞRETİMDE VERİLEN SANAT EĞİTİMİ DERSLERİNİN YARATICILIĞA...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
DÜNDEN-BUGÜNE TÜRKLER’DE KIZ VE KELİN KOVUU OYUNU
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERS...
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN FUTBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE ...
DROSOPHİLA MELANOGASTER’İN SOMATİK MUTASYON VE REKOMBİNASYO...
820 NUMARALI TEMETTUÂT DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT’IN İLK YILLA...
ÇARLIK RUSYASI’NIN TÜRKİSTAN’DAKİ EĞİTİM POLİTİKASI (1870-1...
İLKÖĞRETİM OKULLARI 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERS İÇERİĞİNİN ...
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİNDE “Kİ”, “KİM” BAĞLAMA EDAT...
FRANSIZ İNKILABI’NIN TÜRK MODERNLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ
EL-CEZİRE KUMANDANI NİHAT PAŞA’NIN EŞKIYA TARAFINDAN SOYULM...
TARİH ÖĞRETİMİNDE FOTOĞRAF KULLANIMI
EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİ
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÖĞRENME STRATEJİLERİ
OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1795-1914)
İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ DE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE ANKARA ŞEHRİ YERLEŞMELERİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
FİLİK İ ETERYA CEMİYETİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
ARCS Motivasyon Modeli Uyarınca Tasarlanmış Eğitim Yazılımı...
Çoklu Zekâ Temelli Uygulamaların Öğrencilerin Coğrafya Ders...
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrenciler ile Türk...
İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışm...
Kız Meslek Liselerinin Günümüzdeki Sorunlarına Yönelik
Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretimde So...
Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümlerindeki “Branş” Öğretim Elema...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Düzeyleri
Coğrafya’da Deneysel Gözlem Uygulaması
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Almanya'da Yaşayan 15-19 Yaş Türk Gençlerinin Eğitim Sorunl...
Öğretmenlerin MEB 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kitap Set...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Okuma-Anlama Sü...
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerin...
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kulla...
Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Ortaöğretim Kimya Ders Kita...
6. Sınıf Öğrencilerinin Hava Fotoğraflarını Yorumlamaları
Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Doğa İle İlgili Konuların Ö...
Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Farklı Değiş...
Eğitim Bilimleri Doktora Öğrencilerinin İstatistiksel Bilgi...
KKTC’de Bir Müfredat Laboratuvar İlkokulunda Okul Gelişim M...
Portfolyo Değerlendirmenin Sınav Kaygısı, Çalışma Davranışı...
Öğrencilerin Okul Ortamında Kurallara Uygun Davranma Yeterl...
Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Y...
Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle S...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Hakkındaki ...
Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Öğretim Yöntem Ve Teknikl...
Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuar Kullanımı Öz-Yeterlik A...
60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli D...
Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı İşlenen Protein Sentezi Konusunu...
Eğitim Fakültelerindeki Sınıf Öğrenme Çevresinin Bazı Değiş...
Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Temat...
Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımı’nın Öğrencilerin Sosyal Bi...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Eğitim Bilim Açısından Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Pr...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Üzerine Uygulama Güçlük Ölç...
Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Öğ...
Öğretmen Adaylarının Kendini Ayarlama Psikolojilerinin Beli...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmen Adaylarının Doğru Eğitim Yazılımı Seçmeye Yönelik ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Sürdürülebilir Tüketim Davranışının Kazanılmasında Tüketici...
Assessing the Attitudes of Pre-Service English Teachers tow...
Toplumsal Bir Olgu: Dil
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve
Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenme...
Kavramsal Değişime Dayalı Öğretim Stratejilerinin Fizik Der...
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Vicdan Odaklı Yaklaşım Düze...
Öğretim Etkinlikleri Kuramı ve BDÖ Tasarımına
Güncel Olayların İlköğretim Sosyal Bilgiler
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Desen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir Araştır...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İşçi ve Havuz Problemleri ile İlgili Karşılaşılan Zorluklar...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/15<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/15
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İng...
Lise Öğrencilerinde Kişiler Arası Sorun Çözme ve Stresin İn...
İlkokul 4. Sınıflara Yönelik Matematik Motivasyon Ölçeğinin...
Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterlik İ...
Farklı Kültürlerde ve Eğitimsel Süreçte Renklerin Dili
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Okul Müdürlerine Güven Düze...
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İ...
Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Burdur İli Örneği
Investigating Coherence between Preservice Science Teachers...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Di...
İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Velinin Okul Yönetimine Kat...
Canlılar Bilimi Konusunda TIMSS-R (1999) Soruları ile LGS (...
Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğre...
Sosyal Bilgiler Derslerinde Öğretmen ve Öğrenci Soruları
Gazete Haberlerinin Coğrafya Öğretimindeki Önemi
İlköğretim Öğrencilerinin Fen Derslerindeki Tartışmacı Eğil...
Portfolyo Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Öğren...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Harmanlanmış Öğrenme ve Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Akad...
Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Kullandıkları Disiplin Stil...
Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği Geçerlilik ve ...
Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İ...
Sınıf Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliğinde Öğrenim...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
V Diyagramı Uygulamalarının Temel Kimya Laboratuvarı Dersin...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Standart Uzunluk Ölç...
Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullan...
Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Demokrasi İle İlgili Gör...
Türkiye’de Uygulanan Türk Edebiyatı Programı’ndaki Ölçme ve...
Müze Uzmanlarının Okulların Eğitim Amaçlı Müze Ziyaretlerin...
Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik T...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Dil ve Anlatım Dersinde Bir Ölçme Aracı Olarak Yazılı Sınav...
Hizmet-İçi Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçeği: Öğret...
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim Düzeyleri...
İlköğretim İkinci Kademe Fen Bilgisi Müfredatı ile Liselere...
İlköğretim İkinci Kademe Fen Bilgisi Müfredatı ile Liselere...
Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Çalışm...
Eğitim Kurumlarında Örgüt İklimi ve Örgüt Etkinlik Algısı A...
4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Orta...
Etkin Bir Fen Öğretimi İçin Tartışmacı Söylev
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Bilim Hakkında Ahmet İnam ile Görüşmeler ve Bilimin Doğası ...
Kimyanın Doğası ve Argümantasyonu Anlama: Kimya Öğretmen Ad...
5-9 Yaş Arası Öğrencilere Bilimin Doğası Öğretimi İçin Deli...
Türkiye’de Gerçekleşen Fen Eğitimi Reformunun Geleceği: Aş...
Araştırma Çıraklığı Aracılığıyla Öğrencilerin Bireysel ve E...
Otantik Bilimsel Uygulamalara Sosyolojik bir Bakis ve Okull...
Bilimin Doğası Öğretimi Mesleki Gelişim Paketinin Geliştiri...
Bilimin Doğası Öğretiminde İlk Adım: Yeni Toplum Etkinliği ...
Tarihsel Yaklaşımın 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimin Doğası ...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojinin Doğası Hakkın...
Bilimin Doğasını Değerlendirmek İçin Kavram Haritalarının K...
Açık-Düşündürücü Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Mesleki Gel...
Farklı Branşlardaki Alan Öğretmenlerinin Sosyal Yapılandırı...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin “Birlikte Çalışma”...
2005 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Değerlendiril...
Öğretmenlerin Demografik Özellikleri ve Yeni İlköğretim Mat...
İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve...
Üreme Sistemleri Konusunda Uygulanan Çoklu Zekâ Kuramının Ö...
Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğit...
Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımla...
Bağımsız Anaokullarına ve Anasınıflarına Devam Eden Çocukla...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimi Özyeterlik Düzey...
Karma Sınıflarda Öğretim Teknolojileri Destekli Farklılaştı...
Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgisayar ve Bilgisayar Kullanı...
Ergenlerin Çalışma Anlayışının Yordayıcıları
Yetiştirme Yurdunda Kalan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri...
Öğretmen Algılarına Göre Etkili Öğretmen Davranışları
Sevilen ve Sevilmeyen Öğretmen Davranışlarına İlişkin Öğren...
Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Pr...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ÖgretmenÖğretmen Eğitiminde Bilgi Ve ve İletişim Teknoloji...
Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Mo...
Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan ...
Öğretmenlerin Okul Kalitesini Algılamalarındaki Farklılıkla...
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ...
ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜ...
yüksek öğretim
ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİR ÖĞRENME ALANINDAKİ BAŞAR...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ, KENDİLERİNİN VE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ...
MÜFETTİŞLERİN, ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİNDEKİ EKSİKLİKLE...
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN Ö...
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TARİH VE COĞRAFYA KONULARI İŞLENİR...
AVRUPA BİRLİĞİNE KATILMA SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE Z...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ENDÜSTRİYEL KİMYA DERSİ ÖĞRENME ORTAMI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE U...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNFORMAL ETKİLEŞİMLERİ VE A...
BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ KULLANILMA...
FUTBOL SEYİRCİLERİNİN SPOR ALANLARINDAKİ SALDIRGANLIK DAVRA...
POWERPOINT İLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKİLİLİĞİ
ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE YAPILANDIRILAN ÖĞRENEN KONTROLÜNÜN ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN F...
EĞİTİMDE BİREYİ TANIMANIN ÖNEMİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞREN...
TÜRKİYE’DEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANAN FEN ÖĞRETİM...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
EUROFIT TESTLERİ İLE 12-14 YAŞ GRUBU ERKEK ÖĞRENCİLERİN FİZ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
OSMANLI GAZETESİNİN (1897 - 1904) GİRİT İSYANLARINA BAKIŞI
KISA BİR ÖYKÜNÜN ANATOMİSİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ İŞLEVLERİND...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
PORTFOLYO DEĞERLENDİRMENİN İNSAN İSKELET SİSTEMİ KONUSUNDA ...
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ SOSYAL BİLGİLER DERSLE...
In this study, it was tried to explain the application at P...
ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNİN MÜFREDATLA...
KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET KAYNAKLARINI KULLANIML...
MİLLÎ MÜCÂDELE DÖNEMİNDE KIRŞEHİR’DE EŞKIYALIK OLAYLARI (19...
İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEĞERLE...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TÜRK TARİH ÖĞRETİMİ PROGRAMLARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE AVRUPA ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TARİH EĞİTİMCİLERİNİN MEVCUT LİSE TARİH MÜFREDAT PROGRAMI V...
OKUL YÖNETİCİSİNİN VİZYONER LİDERLİK ROLÜ